JavaScript is required for this website to work.
Binnenland

Vincent Van Peteghem: ‘Een van de laatste kansen om te hervormen’

Van Peteghem wil aantonen dat Vivaldi meer kan dan crisisbeheer

Horizon 2024Kevin Vanbuggenhout4/12/2022Leestijd 4 minuten
Vincent Van Peteghem.

Vincent Van Peteghem.

foto © Belga Image

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem benadrukt het belang om met Vivaldi na het crisisbeheer nu te hervormen.

Aangeboden door de abonnees van Doorbraak

Dit gratis artikel wordt u aangeboden door onze betalende abonnees. Als abonnee kan u ook alle plus-artikelen lezen. Doorbreek de bubbel vanaf €4.99/maand.

Ik neem ook een abonnement

Er zijn van die zaken die een bevolking naar het hart grijpen en de politiek onder een vergrootglas plaatsen. De steekpartij in Schaarbeek die het leven kostte aan een politieagent is zo’n voorbeeld. Sindsdien zegden verschillende politievakbonden het vertrouwen in de federale regering op en hielden ze een betoging om meerdere grieven aan te kaarten. ‘Het is natuurlijk erg wat daar gebeurd is. Iemand die er alles aan doet om ons te beschermen wordt vermoord. Het is belangrijk dat we antwoorden gaan hebben op vragen van de familie en van politieagenten in het algemeen’, weet vicepremier Vincent Van Peteghem (CD&V).

Extra pijnlijk voor de nabestaanden is dat de dader, een geradicaliseerde man die op de OCAD-lijst stond, zich eerst had aangeboden voor psychologische hulp. ‘Voor bepaalde zaken zijn er vandaag geen protocollen. Bijvoorbeeld wat er gebeurt als een politieagent iemand naar het ziekenhuis begeleidt. Welke informatie kan gedeeld worden, welke informatie kan niet gedeeld worden? Dat zijn zaken die we moeten gaan bekijken.’

Van een heel andere orde – maar waar ook enige emotie bij komt kijken – zijn de plannen waar Vincent Van Peteghem zijn tanden in zet om meer rechtvaardigheid te bekomen in het Belgische systeem. Plannen rond belastinghervorming. Iets wat een rechtstreekse impact kan hebben op het leven van elke burger. Emotie meets ratio, want de cijfers moeten kloppen en er moet voldoende steun zijn. We gingen er met de minister van Financiën dieper op in.

Eerst de hamvraag: kan Vivaldi hervormen? Daar heerste al scepsis over nog voor de woelige begrotingsperikelen.

Vincent Van Peteghem: ‘Ik blijf erbij dat hervormen noodzakelijk is. Fiscale hervorming is een van de laatste kansen om duidelijk te maken dat wij een regering zijn die meer doet dan crisisbeheer. Een deel van de fiscale hervorming is een oplossing om voor meer loonkracht te zorgen. Verwijt mij niet om ambitieus te zijn, ik ben ervan overtuigd dat we die volgende stap moeten zetten.’

De premier is misschien eerder voor een status quo?

‘In deze tijden van onzekerheid moeten we ons kompas op de toekomst richten. Wat we nu doen is vaak maatregelen nemen voor het volgende kwartaal. Dat is de manier waarop we gewerkt hebben. Ook tijdens de coronaperiode hebben we de moed gehad om al wat vooruit te kijken. Bijvoorbeeld inzake de vergoeding voor gebruik van bedrijfswagens. Een maatregel waarvan ik overtuigd ben dat die superbelangrijk is voor het klimaat. Met dezelfde overtuiging en moed moeten we verder gaan. We moeten dan wel verder kijken dan het volgende kwartaal.’

Vooruit lijkt wel op uw golflengte te zitten. Maakt dat de kans groter dat u Open Vld kan overtuigen?

‘Bij het voorstel dat op tafel ligt, zijn er zaken waarvan elke partij zegt: ‘Dat zouden we nooit doen’. Langs de andere kant weet ik ook dat er een positief evenwicht is. En dat ze wel degelijk beseffen dat dit iets is dat ons gaat vooruit helpen. We moeten er wel voor zorgen dat dat evenwicht er is voor alle partijen. Het is ook mijn job om daar de komende periode werk van te blijven maken.’

Zijn belastingverlagingen nodig door de tijdens de coronacrisis genomen steunmaatregelen?

Ik denk dat we een onderscheid moeten maken tussen de steunmaatregelen tijdens de corona-en energiecrisis en wat er structureel moet veranderen. De maatregelen om het voor de mensen betaalbaar te houden moeten we nemen, want anders zou het nog veel erger zijn. De fiscale hervorming staat voor mij alvast daar los van. Ik vertrek niet vanuit de korte termijn. Bij de blauwdruk die ik op tafel leg, gaat het om waar we met ons fiscaal systeem in 2030 willen staan.’

Een deel van uw plannen om de belastingen te hervormen gaat ook over auteursrechten. De CEO van Agoria had opgeroepen om wat minder snel te gaan om elkaars positie nog beter te leren kennen. Dat is niet aan de orde?

‘We hebben met hen al veel overleg gehad. Ze weten al een tijdje dat we daar werk van willen maken. Het dateert al van mei 2021 dat we aangekondigd hebben dat we de auteursrechten gingen aanpakken. En dat we een harmonisatie tussen fiscaliteit en sociale zekerheid gingen teweeg brengen, dat we dat willen beperken tot de doelstelling waarvoor het destijds is ingevoerd. We hebben maatregelen genomen met overgangsperiodes. Heel veel van wat vandaag van toepassing is op de auteursrechten, gaat ook nog van toepassing zijn volgend jaar. De echte impact zal er komen vanaf 1 januari 2024. Eigenlijk gaan we wel in op de vraag van de CEO van Agoria.’

Architecten zouden bijvoorbeeld geen gebruik meer kunnen maken van auteursrechten. Hoe zijn de besprekingen met deze beroepsgroep dan verlopen?

‘We hebben uiteraard geluisterd en vooral toegelicht welke afspraken er door de regering zijn gemaakt. Namelijk dat we willen terugkeren naar de basis waarvoor auteursrechten ooit zijn ingevoerd. De beroepsgroep is een eerste voorwaarde, een publicatievereiste een tweede. Dat laatste is er bij een architect niet. Er zijn dokters die hun manier van opereren ingeven als auteursrechten. Dat gaat mijn denkvermogen te boven. Bij een auteur of journalist is dat natuurlijk anders.’

Pensioensparen dan. Het hoogste plafond valt weg?

‘Dat is iets waar het Rekenhof ook al op gewezen heeft. Er is een 80%-plafond, wat voor een normaal loon wel goed meevalt. Als je zelf heel veel gaat uitbetalen in loon, is die 80% natuurlijk bijzonder hoog. Dat is een fiscaal voordelige manier om aan pensioenopbouw te gaan doen. Het is tamelijk breed gedragen dat we gaan kijken om die excessen eruit te halen. De “gewone gepensioneerde” willen we natuurlijk niet raken.’

Om af te ronden nog een mogelijk gevoelig facet van uw plannen voor de burger: de regeling met de tankkaart.

‘Het systeem dat we willen bestaat eigenlijk al, bij mensen die een eigen wagen hebben en van hun werk een tankkaart krijgen. Dat willen we ook toepassen bij de bedrijfswagens. De werkgever kan nog altijd beslissen wat hij betaalt. In ieder geval vind ik niet dat de belastingbetaler moet betalen voor iemands privé-verplaatsingen.’

Kevin Vanbuggenhout studeerde journalistiek aan KHM en volgt sport en politiek op de voet.

Commentaren en reacties