JavaScript is required for this website to work.

Wat is Doorbraak?

Welkom bij Doorbraak.be

Doorbraak is een nieuwsmedium voor een breed publiek met ruime belangstelling voor al wat gebeurt in het land en de wereld. Doorbraak wil het nieuws anders bekijken, wil een journalistiek verschil maken. Via correcte feitenanalyses en via eigenzinnige meningen met toegevoegde waarde.

Doorbraak wil zijn lezers een bredere kijk op de wereld geven door aandacht te besteden aan wat elders geen of veel minder aandacht krijgt. In die zin brengt Doorbraak ander nieuws. Doorbraak zal u aanbieden wat u elders niet krijgt.

Doorbraak heeft een lange geschiedenis. Wijlen Wilfried Martens is ermee begonnen in 1958. Toen heette het nog Berichtenblad van de Vlaamse Volksbeweging. In de loop van de jaren heeft Doorbraak een aantal gedaanteverwisselingen ondergaan. Zo is Doorbraak in 2014 exclusief online gegaan, en is de band met de VVB doorgeknipt.

Vandaag is Doorbraak gewoon Vlaams: het wordt (hoofdzakelijk) door Vlamingen geschreven voor (vooral) Vlamingen. Doorbraak is Vlaams zonder (partij)politieke binding. Complexloos Vlaams zeg maar. Doorbraak doet aan journalistiek, niet aan politiek.

Doorbraak.be is in de eerste plaats een internetsite waar lezers 7 op 7 terecht kunnen. Elke dag verschijnen er nieuwe stukken en columns. Doorbraak Magazine bestaat ook in print, vier keer per jaar, met vooral diepgravende langere stukken. En op de site vindt u uiteraard ook podcasts en video’s.

Doorbraak heeft gedegen ervaring en brede kennis van zaken in huis. Tegelijk wil Doorbraak via zijn Forum ook aan nieuwe stemmen het woord geven. En we nodigen uiteraard onze lezers uit om via reacties ook bij te dragen tot het debat.

Doorbraak wil gelezen worden. Maar Doorbraak vindt het belangrijk dat u ook andere dingen leest. In Doorbraak Boeken lezen en bespreken we voor u boeken die de moeite waard zijn.

Doorbraak doorbreekt de bubbel is ons motto. Dat waar maken is ook onze dagelijkse opdracht.

Uw mening

Dialoog met de lezer is belangrijk voor Doorbraak. Daarom is er een rubriek ‘Reacties’ onder de artikels. Hier vindt u de spelregels. Doorbraak kent ook Vrije tribunes onder de hoofding “Forum“, waar we gelegenheidsauteurs alle ruimte bieden.

Onafhankelijk

Doorbraak wordt gefinancierd door abonnementsgelden en advertenties. Er is ook een steunfonds onder beheer van vzw Stem in’t Kapittel voor speciale projecten. Wij ontvangen geen subsidies en zijn onafhankelijk van welke partijen of drukkingsgroep dan ook. De Raad van Bestuur van de vzw ‘Stem in het Kapittel’ benoemt de leden van de kernredactie. Perruptio BV staat in voor de dagelijkse commerciële leiding.

Meewerken aan Doorbraak?

Wil u graag schrijven voor Doorbraak? Onze promotie, administratie of website vooruithelpen? Ons via een andere manier helpen? Wil u investeren in ons mediaproject? Of ons steunen? Neem gerust contact op met ons team.

Meer weten?

U kan contact opnemen met ons of meer lezen over de ontstaansgeschiedenis van Doorbraak.