fbpx

Wat is Doorbraak?

Welkom bij Doorbraak – Vlaanderens grootste opiniewebsite.

Meer dan een mening

Doorbraak levert een bijdrage aan opinievorming en discussie over actuele onderwerpen omtrent binnen- en buitenlandse politiek, staats(her)vorming, mediakritiek, samenleving en identiteit.

Lezers vinden in Doorbraak zowel langetermijnvisies achter de krantenkoppen en de waan van de dag, als een tegendraadse mening. Daarnaast biedt Doorbraak méér dan enkel meningen en opinies, maar ook achtergrond, analyse en redactionele standpunten.

Meer dan één mening

Doorbraak is een mediaproduct dat voor Vlaamse staatswording staat, de samenleving met een open blik kritisch analyseert en met respect voor debat becommentarieert. We zoeken doelbewust het debat en schuwen daarbij de controverse niet.

Doorbraak biedt daarbij meer dan één mening. Diversiteit en democratie staan bij ons centraal. Doorbraak wil er mee voor zorgen dat er voldoende verschillende opinies aan bod komen in het Vlaamse media-aanbod en het evenwicht helpen herstellen waar dat ontbreekt.  Doorbraak heeft ruimte voor uitgesproken meningen – ook al zijn het de onze niet – zolang zij gefundeerd zijn en het debat binnen de krijtlijnen van een democratische discussie houden.

Uw mening

Dialoog en de mening van de lezer zijn belangrijk voor Doorbraak. Daarom is er ook een rubriek “Reacties”. Hier vindt u de spelregels.

Onafhankelijk

Doorbraak wordt geredigeerd door een kernredactie die volgens de beginselen van de journalistieke onafhankelijkheid en betrouwbaarheid de te publiceren stukken creëert of selecteert. In dit opzicht organiseert de kernredactie haar eigen interne werking. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen bijdrage. Enkel artikels die verschijnen als ‘standpunt’ betrekken de volledige redactie en het project van Doorbraak.

Doorbraak wordt gefinancierd door steungiften van zijn/haar lezers en is onafhankelijk van partijen of drukkingsgroepen. De Raad van Bestuur van de vzw “Stem in het Kapittel” benoemt de leden van de kernredactie en ontheft hen van hun functie.

Meehelpen met Doorbraak?

Wil u graag schrijven voor Doorbraak? Ons via een andere manier helpen? Of ons steunen? Neem gerust contact op met de redactie.

Meer weten?

U kan ons contacteren of meer lezen over de ontstaansgeschiedenis van Doorbraak.