fbpx

Wat is Doorbraak?

Welkom bij Doorbraak

Meer dan een mening…

Doorbraak is een Vlaamse politieke nieuws- en opiniesite die verder gaat dan de waan van de dag. Lezers vinden bij Doorbraak achtergrond, analyse, interviews en redactionele standpunten maar ook tegendraadse opinies.

Op Doorbraak komen zowel politiek als economie, religie, cultuur, sport, media, samenleving en identiteit aan bod.

…de andere mening…

Doorbraak zoekt doelbewust het debat en schuwt daarbij de controverse niet.

Onze journalistiek is objectief en wil alle partijen aan het woord laten. Daarbij staan integriteit en deontologie voorop. De redactie brengt onderwerpen die in andere media niet of te weinig aan bod komen.

Diversiteit en democratie staan bij ons centraal. Doorbraak wil ertoe bijdragen dat er verschillende visies aan bod komen in de Vlaamse media en het evenwicht herstellen waar dat ontbreekt. Wij bieden ruimte aan uitgesproken meningen zolang het debat binnen de krijtlijnen van het democratische debat blijft.

…uw mening

Dialoog met de lezer is belangrijk voor Doorbraak. Daarom is er een rubriek ‘Reacties’ onder de artikels. Hier vindt u de spelregels.

Onafhankelijk

Onze redactie creëert of selecteert de artikels onafhankelijk en volgens de beginselen van de journalistieke betrouwbaarheid.

Elke opinie-auteur is verantwoordelijk voor de eigen bijdrage. Enkel de rubriek ‘standpunt’ betrekt de volledige redactie en het project van Doorbraak.

Doorbraak wordt gefinancierd door abonnementsgelden, advertenties en steungiften van de lezers. Wij zijn onafhankelijk van partijen of drukkingsgroepen. De Raad van Bestuur van de vzw ‘Stem in het Kapittel’ benoemt de leden van de kernredactie en ontheft hen van hun functie.

Abonnement

Doorbraak ket verschillende abonnementstypes. U kan hier een abonnement (volledige toegang) of een APPonnement nemen (enkel voor app en mobiel).

Meewerken aan Doorbraak?

Wil u graag schrijven voor Doorbraak? Onze promotie, administratie of website vooruithelpen? Ons via een andere manier helpen? Wil u investeren in ons mediaproject? Of ons steunen? Neem gerust contact op met de redactie.

Meer weten?

U kan contact opnemen met ons of meer lezen over de ontstaansgeschiedenis van Doorbraak.