fbpx


Binnenland, Politiek
gezondheidszorg

Wet op Prikplicht in de Zorg: ‘Vandenbroucke voorbarig in communicatie’, zegt Kathleen Depoorter

Het lijkt wel 'De Grote Vandenbroucke-show'Vrijdag werd in de commissie Volksgezondheid van de federale kamer het wetsontwerp van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) meerderheid tegen oppositie goedgekeurd. De Vivaldi-coalitiepartners blijken met enige tegenzin toch hun steun te verlenen aan Vandenbroucke om een prikplicht op te leggen aan zorgpersoneel. Tegen alle adviezen uit de hoorzittingen en de debatten in. Wars van elk huidig wetenschappelijk inzicht. Omdat de oppositie een tweede lezing vraagt van de tekst, kan het ontwerp nog niet naar de plenaire voor stemming.…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Vrijdag werd in de commissie Volksgezondheid van de federale kamer het wetsontwerp van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) meerderheid tegen oppositie goedgekeurd. De Vivaldi-coalitiepartners blijken met enige tegenzin toch hun steun te verlenen aan Vandenbroucke om een prikplicht op te leggen aan zorgpersoneel. Tegen alle adviezen uit de hoorzittingen en de debatten in. Wars van elk huidig wetenschappelijk inzicht.

Omdat de oppositie een tweede lezing vraagt van de tekst, kan het ontwerp nog niet naar de plenaire voor stemming. De oppositie blijft zich dus verzetten tegen wat sommigen ‘een draak van een wet‘ noemen.

Zwaard van Damocles

Kathleen Depoorter (N-VA) is verbijsterd over zoveel volgzaamheid, zeker na de hoorzittingen waar onder meer Groen-Ecolo en Open-Vld openlijk afstand namen van verplichte vaccinatie tegen covid-19 in de huidige omstandigheden.

Depoorter: ‘Dit is een totaal ondemocratische wet. De minister wil eigenlijk een volmacht om later per Koninklijk Besluit een verplichting voor de Zorg in te voeren, zonder nog langs het parlement te moeten passeren. Het is bijzonder vreemd dat de Vivaldi-partijen in de waan van Vandenbroucke meegaan, al is het voor mij duidelijk dat ze dat met lange tanden doen. Zij leggen nu de nadruk op het feit dat ze een kaderwet stemmen, maar dat op het moment van inroepen van een prikplicht het dossier nog langs de ministerraad moet gaan. Ze benadrukken eveneens dat er voor zo’n invoering opnieuw advies moet worden ingewonnen.’

‘Maar daar knelt het schoentje. Dat advies gaan ze halen bij de RAG, de RMG, de Taskforce vaccinatie en de Hoge Gezondheidsraad. Net die organen waarvan blijkt dat ze met een te eng beeld naar de problematiek kijken. Ik heb de indruk dat ze er van uitgaan dat ze via de ministerraad Vandenbroucke gaan kunnen tegenhouden wanneer hij de prikplicht er door wil duwen, maar ondertussen hangt die wet dan wel als een zwaard van Damocles boven het hoofd van het zorgpersoneel. Ik vrees dat diegenen die momenteel nog twijfelen aan vaccinatie in de huidige omstandigheden hierdoor het beroep de rug gaan toekeren. Zij worden door deze wet in een onzekere situatie geduwd.’

VDB blijft doof voor argumenten

Tijdens de hoorzittingen bleek dat maar weinig experten een verplichting een goed idee vinden. Ook het raadgevend comité voor de Bio-Ethiek adviseerde tegen een verplichting, evenals het Instituut voor de Mensenrechten en de juridische experten die gehoord werden. De wettekst van Vandenbroucke is gebaseerd op totaal achterhaald wetenschappelijk advies. In Doorbraak Magazine spreekt Jean-Michel Dogné, dé expert bij het FAGG en het EMA, zich eveneens uit voor een vrije keuze. Heeft Vandenbroucke de debatten überhaupt gevolgd?

‘Je zou denken van niet, hé? Het is onvoorstelbaar dat Vandenbroucke al deze adviezen naast zich neerlegt. Dat glijdt van hem af als water van een eend. Een conversatie voeren met die man is bevreemdend. Hij blijft gewoon doof voor elk argument. Er helpt geen lievemoederen aan. Die wet móet gestemd worden. Hij is daarvan overtuigd en zo zal het ook gebeuren. Hij zit vast in een ivoren toren.’

‘Maar hij is op dit moment toch heel voorbarig in zijn communicatie. Hij doet alsof de tekst al gestemd is in de commissie. Doordat wij vanuit de oppositie een tweede lezing mét nalezing van het rapport hebben gevraagd, moet die nog plaatsvinden. Na het Paasreces zal de commissie samenkomen en akte nemen van het rapport. Dan moet dat rapport na tien dagen goedgekeurd worden. Pas daarna kan de tweede lezing plaatsvinden. Op dat moment gaan we ook nog amendementen voorleggen zodat het mogelijk is dat de Raad van State zich hierover moet buigen. Een definitieve stemming in de plenaire vergadering is dus nog niet morgen.’

Hoop stellen op Franstaligen?

Misschien kunnen we onze hoop stellen op de Franstaligen. Vooral de PS voelt de druk van de syndicale achterban en de PTB. Misschien houden zij de ‘prikplichtwet’ in extremis wel tegen in de plenaire vergadering?

‘Dat zie ik niet gebeuren. Je kan het niet maken om in commissie in te stemmen met een wetsontwerp om het dan in de plenaire te verwerpen. Indien dat zou gebeuren hebben we een crisis van formaat. Ik verwacht niet dat ze dit dossier gaan laten ontploffen in plenaire.’

‘Maar zoals gezegd volgen de Vivaldi-partners met enige tegenzin. Groen-Ecolo had het na de debatten in de hoorzittingen over hypocrisie wanneer het over verplichting ging. Ook de PS verklaart er niet echt warm voor te lopen. Zij lijken nu te denken dat het stemmen van deze wet gelijk staat met vooruitziendheid.’

‘Ik denk wel dat de Franstaligen, binnen de ministerraad en dus meer in besloten kring, het activeren van deze wet gaan tegenwerken. Maar ik begrijp niet waarom ze zo’n wet, waar ze niet van willen dat ze in werking treedt, dan toch gaan stemmen. Ik heb de indruk dat dit een grote Vandenbroucke-show is en dat ze hem zijn wet gunnen, maar we zullen dan moeten zien wat er op een eventuele ministerraad gebeurt wanneer hij die wet wil activeren. En ondertussen is het kwaad geschied. Nu zitten ze in de ministerrraad en stelt dat hen gerust, maar wat wanneer er een andere constellatie is en ze daar niet meer bij zijn? Dan hebben ze niets meer te zeggen.’

Het is een gulden regel bij het maken van wetten om je af te vragen wat een tegenstander daarmee zou kunnen aanvangen. Wanneer je je ongemakkelijk volet bij het antwoord, kan je die wet maar beter niet stemmen. Die afweging hebben ze duidelijk niet gemaakt.’

Winny Matheeussen

Enige tijd geleden geboren, in de herfst. Momenteel levend.