JavaScript is required for this website to work.

Wie is Luc Terlinden, de nieuwe aartsbisschop?

PortretChristian Laporte2/9/2023Leestijd 4 minuten
Luc Terlinden, vanaf 3 september de nieuwe aartsbisschop.

Luc Terlinden, vanaf 3 september de nieuwe aartsbisschop.

foto © Jeroen Moens

Je moet niet eerst bisschop geweest zijn om aartsbisschop te worden. Dat bewijst de aanstelling van Luc Terlinden nu zondag. Een portret.

Luc Terlinden wordt als tiende aartsbisschop van Mechelen-Brussel op zondag 3 september aangesteld in de St-Romboutskathedraal in  Mechelen. Een portret. 

Voor een grote meerderheid van echte ingewijden in de Belgische katholieke kerk, heeft paus Franciscus – wellicht al in 2015 – een perfecte kandidaat aartsbisschop gekozen om de Belgische Kerk te leiden. Na Jozef De Kesel acht jaar geleden, die terug een zekere eenheid in de katholieke familie terugbracht na André-Joseph Léonard en zijn soms te conservatieve en dus verdelende aanpak, is he nu de beurt aan Luc Terlinden die de niet gemakkelijke, maar zeker uitdagende functie voortaan zal bekleden.

En normaal gezien zelfs voor meer dan 20 jaar, want zoals Godfried Danneels zaliger op het einde van de jaren 70 van de vorige eeuw, wordt hij terug een van onze jongste kerkleiders. Een overtuigde bisschop die dus een echte grote rol kan spelen in de ontplooiing van een katholieke kerk, zeer gelukkig onder de invloed van de huidige positieve wind die ons vanuit Rome bereikt.

Een open moraaltheoloog

Mgr Terlinden was al 31 jaar oud toen hij uiteindelijk tot priester werd gewijd. Nochtans was het geen late roeping, want die was er al al heel jong , maar hij aarzelde omwille van het celibaat. Uiteindelijk koos Terlinden voor het priesterambt maar voor die grote stap studeerde hij eerst nog economie en stond hij een aantal jaren in het onderwijs.

Na zijn late priesterwijding  lag de weg naar Rome al een eerste keer open : in de Eeuwige Stad, specialiseerde Luc Terlinden zich in moraaltheologie. Zijn doctoraatsthesis bracht hem in de buurt van grote kerkanalisten zoals Charles Taylor en John Henry Newman. De jonger dertiger kwam ook meer en meer in contact met de jongerenpastoraal. Met het gevolg dat de toen gediplomeerde priester zich steeds meer en meer inzette op dat vlak, onder andere in Brussel maar ook in Waals-Brabant en in de jonge universitaire omgeving van Louvain-la-Neuve.

Verfrissen van de Brusselse Kerk

EH Terlinden engageerde zich dus in de Marollen in Brussel, maar ook als referentie-priester voor de jonge katholieken in de nieuwe stad waar hij met een groot enthousiasme ontdekte dat de studenten nog een grote dorst naar spiritualiteit hadden.

Zijn goede contacten met de jeugd maakten van Luc Terlinden ‘The right man in the right place’ om de Brusselse Kerk te verfrissen… En zo werd hij ook een mede-oprichter en een heel dynamische verspreider van een Pôle Jeunes XL rond de parochie van het Flageyeplein in Elsene. Zowelin het kerkgebouw naast de vijvers als in de buurt ,want de jonge priester volgde ook van dichtbij het onstaan van verschillende gemeenschapshuizen zoals je die kan vinden op onze campussen en in de grote universitaire steden.

Zeker een belangrijk element. Dat werd ons bevestigd begin juli toen we voor het driemaandelijks blad Pro Petri Sede de nuntius, Mgr Franco Coppola ontmoetten in Sint-Pieters-Woluwe voor een uitgebreid interview, een anderhalf jaar na zijn aankomst op de nuntiatuur gelegen naast de lokale fransiscanengemeenschap. In het eerstvolgend nummer van dat magazine van ‘de vrienden van de Paus’, zal men al een heel positief artikel over hem kunnen lezen vanwege het hoofd van de Kerk. Indien hij het uiteindelijk haalde na de consultaties van de nuntius, is dat allerminst een toeval

‘Mgr Luc Terlinden’, zei Mgr. Coppola, ‘Heeft een zeer interessant traject doorlopen, door zijn werk voor en met de jongeren. Dat lijkt mij van kapitaal belang in de huidige maatschappij, waar het blijkbaar bijzonder moeilijk is voor de Kerk om de jeugd te bereiken. Men moet toegeven : in de kerken ontmoet men vooral bejaarden. Luc Terlinden heeft niet alleen gewerkt met de universitairen in Louvain-la-Neuve maar hij heeft ook bijgedragen tot de stichting en de uitbouw van een groep jongeren in de parochie van het Heilig Kruis op het Flageyplein te Elsene tot tevredenheid van iedereen.’

‘Uit de consultaties is ook gebleken dat hij sterk geapprecieerd wordt door alle categorieën van christenen.  Vele mensen denken nog altijd dat men eerst bisschop moet zijn geweest om aartsbisschop te worden, maar paus Franciscus heeft ons een relatief jonge priester willen geven als aartsbisschop, zoals hij overigens ook heeft gedaan in veel andere grote steden.’

Meer nog : Luc Terlinden is geen neofiet in de hoogste sferen van de nationale kerk: sinds 2017 is hij lid van de bisschopsraad maar hij werd ook vier jaar later vicaris-generaal voor het aartsbisdom. En intussen was hij ook president geworden van het franstalig diocesaan seminarie. Men had dus al sinds enkele jaren ervaren dat hij echt zijn plaats had bij de top vans de Kerk.  Wat bevestigd werd door kardinaal De Kesel tijdens zijn officiële voorstelling aan de pers…

Hij kon hem heel goed beoordelen en het vertrouwen tussen de twee mannen verliep prima. Zoals Jozef De Kesel zei in de media:  ‘Luc Terlinden is niet alleen goed opgeleid voor de functie maar ook bezield met een enorm geloof, en met een grote openheid voor de wereld.’

‘Terzelfdertijd, is hij nooit wereldvreemd geworden. Zijn naasten en diegenen die hem goed kennen hebben het onmiddelijk over ‘een briljante man die hard werkt maar die ook zeer collegiaal is gebleven. En, niet te verwaarlozen detail, ook een man die af en toe afstand neemt van zijn grote verantwoordelijkheden om even, zonder overdrijvingen van het leven te genieten…’

Alleen of met zijn hond, teckel Oscar, is de toekomstige aartsbisschop dus al aanwezig in het Mechels stadsbeeld sinds twee jaar. Onlangs is hij verhuisd van een kerkelijk pand naar een ander in de schaduw van de Sint-Romboutskatedraal en de Wollemarkt omdat zijn voorganger, kardinaal De Kesel natuurlijk ook in de stad van Bart Somers zal blijven.

Wat voor Mgr Luc Terlinden ook een mooie opportuniteit is om zijn Nederlands nog te verbeteren. Uiteraard zullen er heel vlug andere uitdagingen op zijn agenda komen. Zoals het vervolg van het synodaal proces waardoor paus Franciscus en veel kerkverantwoordelijken het instituut in de wereld van de 21ste eeuw willen loodsen. Omdat het noodzakelijk is in de huidige verwarde wereld maar ook om aan te tonen dat een halve eeuw na het tweede Vaticaans concilie, de katholieken nog steeds paraat staan om ook de planeet terug naar de grote waarden te brengen…

Je kan ervan uitgaan dat de nieuwe aartsbisschop helemaal op dezelfde lijn zit als zijn huidige baas, kardinaal De Kesel. Dat merken we misschien al zondag, 3 september wanneer die laatste de fakkel zal doorgeven aan Luc Terlinden.

Commentaren en reacties