fbpx


Multicultuur & samenleven
omvolking

Zeg niet ‘omvolking’ maar ‘internationalisering’

Het eufemisme van het jaar is al gekendEén op de drie Belgische inwoners is allochtoon, meldt ons Statbel, het officiële bureau voor statistiek. Zowat de helft van die allochtone populatie is van niet-Europese afkomst, Marokko voert de lijst aan. 12,4 procent van de bevolking heeft niet eens de Belgische nationaliteit. Voor de gedetailleerde cijfers: zie Doorbraak van 14/11. Belangrijk is natuurlijk welke realiteit er achter die cijfers schuilt, welke mechanismen en processen: de sociopolitieke lezing dus. Uiteraard vormen ze vooral voor rechts een teken aan de wand.…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Eén op de drie Belgische inwoners is allochtoon, meldt ons Statbel, het officiële bureau voor statistiek. Zowat de helft van die allochtone populatie is van niet-Europese afkomst, Marokko voert de lijst aan. 12,4 procent van de bevolking heeft niet eens de Belgische nationaliteit. Voor de gedetailleerde cijfers: zie Doorbraak van 14/11.

Belangrijk is natuurlijk welke realiteit er achter die cijfers schuilt, welke mechanismen en processen: de sociopolitieke lezing dus. Uiteraard vormen ze vooral voor rechts een teken aan de wand. Voor het Vlaams Belang bevestigt het de these van de omvolking, een beladen term die zou wijzen op een geplande demografische zuivering zoals de nazi’s ze toepasten (Umfolkung), maar ook de Sovjet-Unie na de 2de wereldoorlog en het huidige China in o.m. Tibet en Mongolië, waar de massale import van Han-Chinezen de regionale cultuur moet verdringen.

Ondergaan wij op die manier een omvolking? Worden er mensen gedeporteerd of gedwongen tot assimilatie? Het zit iets subtieler in elkaar, en daarvoor moeten we weer even de geschiedenisboeken in duiken.

omvolkingVRT

Manneken Pis, folkloristische pseudo-identiteit van België.

Neutrale restnatie

We weten ondertussen allemaal dat België een geconstrueerde entiteit is, ontstaan in de 19de eeuw als een soort restnatie en bufferstaat. Nadat het Weense Congres in 1816 het post-Napoleontische Europa had herschikt (waarbij Nederland ons gebied kreeg toebedeeld) en na de Belgische revolutie in 1830, moest er orde op zaken worden gesteld. Het Verdrag van Londen in 1839 bepaalde uitdrukkelijk de neutraliteit van de Belgische natie in het delicate machtsevenwicht tussen Frankrijk, Duitsland en Engeland. Meteen de drie economische grootmachten én cultuurnaties in West-Europa.

België is dus de uitkomst van een internationale koehandel, het laatste stuk van een puzzel dat niet helemaal past maar mits enig wringen toch op zijn plaats blijft. Het Belgische artefact overleefde het Frans-Duitse conflict in de 19de eeuw en twee wereldoorlogen in de 20ste (die ons zelfs wat extra grondgebied opleverden), maar kreeg steeds meer te maken met zijn innerlijke inconsistentie, het gebrek aan organische samenhang waardoor zoiets als een ‘volk’ ontstaat.

De Belgische neutraliteit impliceert namelijk dat het land zich low profile moet opstellen en als operettenatie dient te functioneren, een soort decor voor de internationale politieke setting. Daarbinnen is geen waarlijke culturele gisting mogelijk, identiteit beperkt er zich louter tot een evenwicht tussen taalgroepen, levensbeschouwingen, religiën, subculturen, enz. Het fameuze Belgische compromis is er de motor van, de eindeloze reeks staatshervormingen de karikaturale emanatie.

Met andere woorden: we zijn het bordeel van Europa, waarvan de ‘diversiteit’ sinds de 19de eeuw door de internationale gemeenschap is opgelegd als een teken van non-identiteit. Alle breuklijnen moet weggemasseerd worden met lulkoek over surrealistische vindingrijkheid. Vlamingen en Franstaligen zijn gedoemd om te cohabiteren tegen wil en dank, en de allochtone instroom wordt daartoe aanzien als een soort glijmiddel. Europa ziet dat het goed is, en beschouwt België als de canapé voor de Europese en internationale VIP-cenakels. Het koninklijk Hof wordt verondersteld het ultieme ‘bindteken’ te zijn, het levert nog altijd het staatshoofd en het staat borg voor het Belgische operette-imago, wreed verstoord door ene Donald Trump die van een hell hole gewaagde. Gelukkig is dat ook weer verleden tijd.

Voor de rest is er Manneken Pis, het bier en de chocolade: de folkloristische pseudo-identiteit van België wordt wereldwijd van Tokio tot New York gecelebreerd. Waar klagen we over.

omvolkingVRT

Karima en Mohammed, twee undercover-allochtonen door VRT-Pano opgevoerd om te bewijzen dat Vlaanderen ‘xenofoob’ is.

Mentale slijtageslag

Onnodig te zeggen dat in heel deze constructie identitaire bewegingen als het Vlaams-nationalisme verdacht zijn, en niet passen in de internationalistische blauwdruk die de nv België ingeprent kreeg. Alle volken, zeker Duitsers en Fransen, mogen een nationalistische reflex hebben — dan heet het patriottisme of chauvinisme —, maar deze van de Vlamingen is xenofoob en racistisch, zo wil het de politiek correcte doctrine die vandaag in de media bon ton is.

Het is in die context dat men het opmerkelijke interview met VUB-demograaf Patrick Deboosere in De Standaard van 14/1 moet lezen. Deboosere laat de loftrompet schallen over migratie, hoe meer import van buitenlanders hoe liever, maar weigert van ‘omvolking’ te spreken: we internationaliseren gewoon. Alles versmelt met elkaar, en dat is een verrijking, zet de grenzen wijd open. Wie dat niet snapt staat aan de foute kant van de geschiedenis en behoort tot ‘een gemeenschap die stilstaat en niets te bieden heeft.’

Onder de kosmopolitische boventoon zit een andere, tamelijk hallucinante, oikofobe boodschap waar De Standaard blijkbaar geen weerwerk tegen biedt: in de optiek van onze VUB-demograaf is ons eigen cultureel identiteitsbesef — de handhaving van het Nederlands als voertaal incluis — een nutteloos en gevaarlijk obstakel tegen een universum van ‘gemeenschappen die naar elkaar toegroeien’. Het aards paradijs is nabij. Meteen kunnen we de inburgeringskwestie voor goed ter zijde schuiven: niemand moet nog inburgeren want er is geen referentiecultuur.

‘Omvolking’ is dan inderdaad een foute term: het gaat meer om een mentale slijtageslag waarbij we er gewoon moeten aan worden dat een bakker in pakweg Denderleeuw ons eerst in het Frans of Engels aanspreekt, dat vrouwen op straat in een zak rondlopen terwijl mannen er aanstoot aan nemen als uw vrouw dat niet doet, en dat er af en toe eens een vuurgevecht tussen drugclans voor uw deur uitbreekt. Of een oudejaarsfeestje van allochtone jongeren die uw auto in de fik steken. Het zijn wat kleine ongemakken die bij de internationalisering horen.

Deboosere weet verdomd goed welke spanningen deze wollige utopie van de linkse intellectuele elite voortbrengt, en hij weet perfect dat de opgang van het Vlaams Belang niet zomaar een teken van ‘achterlijkheid’ is, maar een signaal van diep onbehagen. Hij kent de cijfers en de feiten, en weet dat het open en tolerante België ondertussen dé draaischijf is geworden van het internationale (!) moslimterrorisme. Hij weet tenslotte dat de dominante populatie met migratie-achtergrond, de Marokkaanse moslimgemeenschap, helemaal niet wil co-existeren met andere culturen, laat staan dat ze zich zou willen integreren in een Westers-Europese leidcultuur.

omvolkingVRT NWS

Kristof Calvo (Groen): oproep tot het verdelgen van rechtse ‘virussen’.

Nieuwe electorale vijvers

Sammy Mahdi (CD&V), staatssecretaris voor Asiel en Migratie, mag zich met zijn Irakese roots dan wel profileren als perfect geassimileerde model-allochtoon, de nieuwe Belgen zullen zich niet geroepen voelen om in zijn voetsporen te treden: wie Ecolo en de PS in Brussel bezig ziet, beseft dat de politieke marketing allochtone doelgroepen net niét aanraadt om zich te integreren.

Meteen lopen we tegen de echte agenda aan van het pro-migratiediscours en de open-grenzen-doctrine: een strategie van de linkerzijde om een nieuwe, uitdijende electorale vijver te creëren, waarin nieuwe Belgen een dam vormen tegen het misverstand dat Vlamingen aan een identiteit zouden moeten vasthouden. Dat voorrecht komt namelijk aan de religieuze subcultuur toe.

‘Ook de komende twintig jaar zal de samenleving diverser en gekleurder worden’ juicht Deboosere. Gekleurder weet ik niet, want op het einde is alles chocobruin, maar alleszins niét diverser. Er zal ons vooral dringend verzocht worden om water in de wijn te doen en niét uit te komen voor wie we zijn. Andermaal: geen omvolking in de traditionele zin, wel een bestudeerde verdunningstechniek die zal leiden tot een electorale omslag. Zo hopen de Calvo’s van deze wereld.

Dit gaat dus wel degelijk over demografische manipulatie en institutioneel geweld, met het oog op een politieke machtsverschuiving. Ik wil daarbij nog opmerken dat de grootste vijand van de Vlaming zijn eigen gebrek aan cultureel zelfbewustzijn is. Men ziet het aan de haat van de Vlaamse culturo’s tegen elke autonomistische tendens, hun liefde voor het Belgique à papa én het Koningshuis, maar ook de knulligheid van de Vlaamse cultuurpolitiek à la Jambon, de manier waarop het groots aangekondigde Museum voor de Vlaamse Geschiedenis afbrokkelde tot het formaat van een website, en last but not least: de manier waarop wij onze taal mismeesteren.

omvolkingHLN Live & VTM Nieuws

Teksten in kranten en magazines die krioelen van de fouten: geef nu eens één goeie reden waarom nieuwkomers Nederlands zouden moeten leren?

De opgang van een met Engelse woorden doorspekte tussentaal (zonder twijfel een vooruitgang voor de internationalisten), de analfabetisering die zich doorzet in het onderwijs waardoor zelfs hogeschoolstudenten geen deftige zin meer kunnen formuleren, teksten in kranten en magazines die krioelen van de fouten: geef nu eens één goeie reden waarom nieuwkomers Nederlands zouden moeten leren en onze cultuur omarmen. Misschien is de culturocide wel gewoon een suïcide en kan het de gemiddelde Vlaming geen fluit schelen of ‘woud’ al dan niet met een d achteraan wordt geschreven.

Da gade gij nie bepale. OK, maar kom nadien niet klagen. Hoe noemt men een volk dat zich geruisloos laat ‘internationaliseren’? En wat valt er dan eigenlijk nog te ont-volken?

Johan Sanctorum

Johan Sanctorum is filosoof, publicist, blogger en Doorbraak-columnist.