JavaScript is required for this website to work.
Multicultuur & samenleven

‘Zietdaar, Zwarte Broeders, het lot dat u te wachten staat’

Een open brief van de Vlaamse Beweging aan de Congolezen in 1885

Harry De Paepe11/6/2015Leestijd 2 minuten

Ontkennen we de slachtingen in het koloniale Congo? Neen, al vanaf 1885 niet.

Aangeboden door de abonnees van Doorbraak

Dit gratis artikel wordt u aangeboden door onze betalende abonnees. Als abonnee kan u ook alle plus-artikelen lezen. Doorbreek de bubbel vanaf €4.99/maand.

Ik neem ook een abonnement

Het Belvue! museum is een verdienstelijk museum in een vleugel van het Koninklijk Paleis te Brussel. Naar aanleiding van de column van Abou Jahjah in  De Standaard (5 juni 2015), waarin hij de Belgen een negationistische houding toedicht ten aanzien van de vreselijke misdaden begaan in Congo, vestig ik graag even de aandacht op een grote poster die in een van de eerste zalen van het museum hangt.

Het dateert uit 1885 en is een Vlaamse aanklacht tegen de kolonisering van Congo door koning Leopold II. De tekst spreekt over ‘zwarte broeders’. Nochtans schrijft de heer Abou Jahjah: ‘Het ontkennen van die genocide door Turkije heeft te maken met een blinde vorm van nationalisme. Dat is verwerpelijk. Even verwerpelijk als het blinde racisme dat maakt dat België zijn genocide in Congo ontkent.’

Echter, het lijkt er wel op dat de Vlaamse Beweging in 1885 (dat is voor alle duidelijkheid de negentiende eeuw) zich verzette tegen de kersverse onderwerping van de Congolezen door Leopold II, omdat dat heel sterk aan de eigen situatie deed denken. De misdaden tegen de mensheid waren dan nog niet eens bekend in ons land.

Ik raad iedereen aan de tekst eens na te lezen. Nogmaals, het hangt in het Koninklijk Paleis en dateert al van het moment dat Congo een kolonie werd. Als dat dan negationisme is, dan begrijp ik de betekenis van het woord niet meer.

————————————————————–

‘DE VLAMINGEN aan de NEGERS van den CONGO

ZWARTE BROEDERS!

De groote mogendheden van Europa hebben besloten dat gij voortaan onder den schepter van Leopold II zult leven.
Ziethier, onder andere, wat voor u de gelukkige gevolgen daarvan zullen zijn.
De WETTEN welke men u zal opleggen zult gij niet mogen verstaan: wij ook moeten wetten naleven, welke alleen opgesteld zijn in de taal van onze zoogezegde waalsche broeders. Het BESTUUR zal toevertrouwd worden aan WALEN, die evenmin uwe taal zullen moeten kennen als de onze.
Om u in dwang te houden, zal men u een LEGER zenden waarin gij, zoals wij hier, het vuil werk zult mogen verrichten, maar waarvan de officieren WALEN zullen zijn, die u IN HET FRANSCH zullen behandelen, zoals met onze zonen gebeurt.
Men zal u ook GENDARMEN en RECHTERS sturen, die u niet zullen verstaan en die u zullen aanhouden, beschuldigen en veroordelen, in eene taal welke gij niet kent. Bij ons ook worden dagelijks Vlamingen tot het gevang veroordeeld, dikwijls reeds worden er tot den dood veroordeeld, zonder een enkel woord van de beschuldiging en van het vonnis verstaan te hebben.
Aan uwe kinderen zal men eenen schijn van ONDERWIJS geven in eene taal welke zij niet begrijpen; en na eenige jaren van dat verstandig stelsel zal men misschien bij u ook WAALSCHE gazetschrijvers vinden die u zullen voor BEESTEN en PAARDENKOPPEN uitschelden.
Zietdaar, Zwarte Broeders, het lot dat u te wachten staat onder de regeering van Leopold II; want hij zal u zeker niet beter willen laten behandelen dan ons, Vlamingen, die sedert vier-en-vijftig jaren, meer dan de helft betalen van de millioenen welke hij – en zijn vader voor hem – ons jaarlijks kost.
ZWARTE BROEDERS!
Wij benijden u uwe zwarte kleur en de onbekendheid van uw geslacht.
Op UWE kaken kan men ten minste de schaamte niet lezen, welke ONS doet blozen als wij onze roemrijke voorouders herdenken en ons prachtig verleden vergelijken met den vernederenden toestand, waarin wij ons thans bevinden onder den schepter van
LEOPOLD II’


© Reporters

Harry De Paepe (1981) is auteur en leraar. Hij heeft een grote passie voor geschiedenis en Engeland.

Commentaren en reacties