JavaScript is required for this website to work.
Binnenland

Anti-Vlaams racisme kan ermee door volgens UNIA

Drieu Godefridi12/1/2019Leestijd 3 minuten
Monsieur Henrion

Monsieur Henrion

foto © screenshot

Onze auteur Godefridi stelde UNIA voor een probleem dat ze daar blijkbaar met een foefje willen afdoen.

Aangeboden door de abonnees van Doorbraak

Dit gratis artikel wordt u aangeboden door onze betalende abonnees. Als abonnee kan u ook alle plus-artikelen lezen. Doorbreek de bubbel vanaf €4.99/maand.

Ik neem ook een abonnement

Dankzij het programma van RTL-Tvi, ‘Ce n’est pas tous les jours dimanche’, weten we dat de chroniqueur Michel Henrion tot driemaal toe god heeft bedankt dat hij geen Vlaming was, erbij inbegrepen de keer dat hij dit herhaalde nadat moderator Christophe Deborsu hem het choquante van die uitlating aan het verstand had proberen te brengen. Als gevolg daarvan heb ik de stap gezet om klacht neer te leggen bij de gespecialiseerde organisatie UNIA. Hieronder de briefwisseling die lijkt aan te geven dat anti-Vlaams racisme voor UNIA geen enkel probleem is, aangezien het ‘Vlaams’ (sic) ‘een taal is’.

  1. De klacht (24 december 2018, dossiernummer DOS-18-07817)

Gisteren zondag 23 december 2018 heeft de heer Michel Henrion op de zender RTL-TVi verklaard: ‘Was ik Vlaming, en god beware me…’, en met die woorden maakte hij een discriminatoire en haatdragende omschrijving van een etnoculturele groep, ’de Vlamingen’, tot de zijne.

In een mededeling achteraf heeft de heer Henrion verklaard dat het om een ‘lapsus’ ging.
Die verklaring raakt kant noch wal, aangezien de heer Henrion drie keer op rij deze racistische en haatdragende omschrijving heeft herhaald, de derde keer zelfs nadat presentator Deborsu hem op de choquante aard ervan had gewezen.

Voor racisme is in onze samenleving geen plaats. Racisme is geen opinie maar een strafdelict. Als men publiekelijk een etnoculturele groep aan de schandpaal nagelt, is geweld nooit veraf.
Als Franstalige Belg met Vlaamse wortels voel ik mezelf beledigd en als het ware besmeurd door de schandalige, opruiende, discriminatoire en racistische uitlatingen van de heer Michel Henrion.

Ik verzoek UNIA om RTL-TVi plechtig aan te manen tot respect voor de strafwet, en ten aanzien van zijn chroniqueur Michel Henrion de maatregelen te nemen die zich opdringen.

Drieu Godefridi

  1. Antwoord van UNIA (9 januari 2019)

Cher Monsieur,

Unia heeft in goede orde uw klacht ontvangen betreffende de uitlatingen van Michel Henrion op 23/12/2018, in het programma « c’est pas tous les jours dimanche » op RTL-TVI. In die uitzending heeft de heer Henrion met name verklaard: ‘Als ik Vlaming was, en god beware me.’

Unia is een interfederale openbare dienst die als opdracht heeft de kansengelijkheid te bevorderen en discriminaties te bestrijden. U zult de opdrachten en de specifieke criteria van Unia vinden op onze site.

De verwijzing naar het feit Vlaming te zijn dient men te analyseren als een allusie op het taalcriterium in de zin van de anti-discriminatiewetgeving. Dat criterium van de taal mag dan door de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 beschermd zijn, de wetgever heeft er nochtans voor gekozen om Unia niet toe te laten klachten te behandelen die op dit criterium gebaseerd zijn, wat wij betreuren. Bijgevolg kan Unia zich niet uitspreken over uw klacht.

Wat wij niettemin alvast kunnen, is u de hierna volgende aanwijzingen geven. Aangezien het bij uw aangifte gaat om publieke uitlatingen, zou men kunnen nagaan of hier sprake is van aanzetting tot haat of discriminatie, daarbij vanzelfsprekend de vrije meningsuiting in acht genomen. Hier past het te wijzen op het grote belang dat de Belgische wetgever hecht aan de vrije meningsuiting, die ook bescherming biedt aan kwetsende, choquerende of verontrustende uitlatingen.
U zult hier meer uitleg vinden over de aanzetting tot haat en de grenzen van de vrije meningsuiting.
Het staat u overigens vrij om deze gang van zaken te signaleren aan de Conseil supérieur de l’Audiovisuel, of om u rechtstreeks tot RTL-TVI te wenden.

Wij hopen uw vraag hiermee te hebben beantwoord, en blijven te uwer beschikking voor elke bijkomende uitleg.

Oprecht gegroet,

 

  1. Antwoord aan Unia (11januari 2019)

Cher Monsieur,

Ik bedank u voor uw antwoord.
Niettemin vind ik het hogelijk onbevredigend.

De heer Henrion heeft niet verklaard: ‘mocht ik Nederlands spreken, en god beware me daarvoor’, wat een taal zou viseren, maar wel: ‘Was ik Vlaming, en god beware me’, wat een welbepaalde etnoculturele groep viseert.

Misschien is het u niet bekend, maar ‘le flamand’ is nu net geen taal; Nederlands is de taal die men in Vlaanderen spreekt.

Zou u me kunnen bevestigen dat u, deze voor zich sprekende zaken in overweging genomen, de feiten die ik heb gemeld opnieuw zult onderzoeken?
Ik geef deze mail in kopie mee aan de ministerieel verantwoordelijken en aan de betrokken parlementsleden.

Je vous prie d’agréer, cher Monsieur, mes sentiments les meilleurs,

Drieu Godefridi
__________
Noot van de vertaler : in een mail aan de Doorbraakredactie gaf de auteur ons nog mee: Wat een prachtidee, ongelooflijk …alsof men zou zeggen: ‘Ik ben geen jood, god beware me’, en Unia antwoordt dan: ‘Ah, maar Joods is een taal, niks aan de hand’. Dat is exact hetzelfde!

vertaling Marc Vanfraechem

Drieu Godefridi (1972) is een Brusselse ondernemer, filosoof en (liberaal) publicist met aandacht voor internationale politiek en klimaatopwarming. Hij is de oprichter van het 'Institut Hayek', een liberale denktank. Hij is een veel gepubliceerd gastauteur in de Franstalige media.

Commentaren en reacties