fbpx


Economie, Europa

Apostel tegen de jeugdwerkloosheid
De zes miljard euro die de Europese Unie (EU) veil heeft om de gesel van de jeugdwerkloosheid aan te pakken? Een lachertje, meent Peter Hartz. De lidstaten van de EU zouden samen met de financiële sector 215 miljard euro bijeen moeten brengen. Als Hartz spreekt, kijkt de buitenwereld op. De Duitser die tot 2005 personeelsdirecteur en lid van de Raad van bestuur bij Volkswagen was, werkte onder de sociaaldemocratische bondskanselier Gerhard Schröder een aantal voorstellen uit die in naar hem genoemde wetten werden gegoten. Hartz I bijvoorbeeld versoepelde de regels voor uitzendarbeid, Hartz II voerde de mini-jobs in waarbij iemand in het begin maximum 400 en thans 450 euro per maand mag verdienen, en Hartz III, later Hartz IV, hield in dat de werkloze slechts een jaar lang recht heeft op ‘normale’ werklozensteun en daarna terugvalt op een ‘Arbeitslosengeld II’ (ALG II) van toen 364 euro per maand. Hartz IV signaleerde de paradigmawissel van een ‘overwegend passief en statusgeoriënteerd systeem van sociale zekerheid’ naar ‘een basiszekerheid met sterk activerende elementen’.

Krachtlijnen

Het was de laatste jaren wat stiller geworden rond de nu 73-jarige Peter Hartz, maar de man heeft nu samen met wetenschappers het programma Europatriates in het leven geroepen om de jeugd van Europa weer hoop te geven. Op een conferentie die op maandag 23 juni in Saarbrücken (Duitsland) begint, wil Hartz de krachtlijnen van het programma voorstellen. Het zou erop aankomen jongeren in een gastland een job aan te bieden, hen op te leiden, en hen daarna uitgerust met de nodige beroepservaring terug naar eigen land te laten keren. Hun land van herkomst zou tegelijkertijd worden ondersteund. In elk land van de EU zou een grote bank moeten worden gewonnen voor het project, concreet om mee een fonds te spijzen ter financiering van de opleiding van de jongeren.

Voortvarend

In een Europa waar 5,5 miljoen jongeren onder de werkloosheid gebukt gaan, kan de voortvarendheid van een Hartz wel aanstekelijk werken. Van 6 naar 215 miljard euro springen is geen sinecure, maar de voormalige hervormer van de Duitse arbeidsmarkt windt er geen doekjes om in een interview met het Handelsblatt : ‘De middelen zijn er, Europa is zo rijk.’ Er wordt over gediscuteerd of Hartz Duitsland, – in 2002 nog de ‘zieke man van Europa’ -, al dan niet uit het slop heeft getrokken, maar sommige journalisten laten er wat de EU betreft geen twijfel over bestaan: ‘Peter Hartz will Europa retten’ (Die Zeit, 20 juni 2014).

Leestip http://www.europatriates.eu/index.php/en/europatriates

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Dirk Rochtus

Dirk Rochtus is hoofddocent internationale politiek en Duitse geschiedenis.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.