fbpx

Mijmeringen

Activisme voor censuur

Sinds wanneer zijn wij een samenleving geworden die bang is voor boeken? Boeken vernietigen is een cultuur wissen.

Leve de waarheid!

De sp.a wil leden van het Vlaams Parlement sanctioneren die nepnieuws verspreiden. Een Orwelliaanse evolutie…

Zelfcensuur

Zelfcensuur wordt meestal gerechtvaardigd met erg onzorgvuldige argumenten.

Der dingen troost

Troost halen we zowel uit woorden die we horen als uit dingen waarmee we ons omringen: ‘comforters’ noemde psychiater Winnicott die laatste.

Anatolië in Overpelt

Zelfs op de Internationale Dag van Het Meisje was het duidelijk dat we nog lang moeten wachten op een mentaliteitsverandering.

Briefje vol hoop

Bovenal wens ik dat er nog heel wat hoop mag zijn. Want die lijkt voor velen vandaag vaak zoek. Hoop op een samenleving die samen leeft.

Gaat alles goed?

Eenzaamheid is maar één kwaal van onze samenleving, maar wijd verbreid. Nochtans kunnen we allemaal een handje helpen…

God, mens, dier

Het droevig genot van een onhedendaagse Roth, een trinitaire kwinkslag. Maar gelieve niet te zeiken over een kat, hoe droevig ook haar lot.

Postcorona? Same old story!

Het postcoronatijdperk en het precoronatijdperk zouden er wel eens erg hetzelfde kunnen uitzien. De menselijke aard verandert niet zo snel.

Corona en de communicatieoorlog

Opletten met informatie die uit een communistisch land komt als China, zegt Theo Francken. Het maakt deel van de wereldwijde communicatieoorlog.

Leid ons niet in verstrooiing

De verveling slaat toe bij velen door de coronaquarantaine. Een kans zien in die verveling is voor velen gemakkelijker gezegd dan gedaan.

De kracht van kwetsbaarheid

De lange, stille lockdowndagen doen Lore Baeten beseffen dat het geen kwaad kan ons kwetsbaar op te stellen. En dat we dat vaker mogen doen.

Alles over niets

Een tekst van alles over niets, of toch iets dat dicht in de buurt komt. Een sprookje, vol dolheid en rumoer, dat niets beduidt.