JavaScript is required for this website to work.

Alain Grootaers

Alain Grootaers (1964) was achtereenvolgens profvoetballer (1 jaar), journalist (altijd al), hoofdredacteur, uitgever, radio- en tv maker, auteur, olijfboer, reisorganisator en documentairemaker. Sommigen zouden zeggen: twaalf stielen en dertien ongelukken maar zelf houdt hij het op: uomo universalis. Hij woont op een boerderij in Andalucía.

Laat ons duidelijk zijn: een aanval op een politicus, van eender welke partij, is een aanval op de democratie zelve, schrijft Alain Grootaers. 

Het vermoeden dat covid-informatie geregisseerd en gecensureerd werd, lijkt bevestigd te worden in de VS. Dat roept vragen op.