fbpx


Doorbraak boeken

Nieuwe Doorbraakboeken voorjaar 2021
‘Waar het verleden van de Vlaamse beweging quasi volledig gedemythologiseerd is, blijven enkele Belgische mythes hardnekkig standhouden. Vaak instrumentaliseert neo-unitairisme deze mythes in het politieke debat. Daarom is deze actualisering van het wetenschappelijk werk van wijlen professor Juul Hannes zo belangrijk.’ Het citaat is van N-VA-voorzitter Bart De Wever en slaat op de geactualiseerde heruitgave van het boek De mythe van de omgekeerde transfers van wijlen prof. Juul Hannes.

Transfers

In dat boek toonde de liberale historicus aan dat het riedeltje wel eens mocht stoppen, als zou Vlaanderen in de 19de en het begin van de 20ste eeuw hebben ‘geprofiteerd’ van transfers vanuit Wallonië. U weet wel, als de huidige niet objectiveerbare transfers op tafel komen, is dat het klassieke antwoord dat volgt.

transfers

Omdat nog maar eens te ontkrachten, geeft Doorbraak dit belangrijke boek opnieuw uit. Maar geactualiseerd en aangevuld door drie eminente kenners van de materie. Philippe Destatte van het Institut Jules Destrée gaat na wat die transfers in het verleden, vandaag en morgen beteken(d)en voor Wallonië. Kan de regio zonder? En zijn ze te verantwoorden in een confederaal België? Geert Jennes (Vives) neemt de cijfers onder de loep en stelt vast dat ook de staatsschuld mee zou verrekend moeten worden in de transfers, tenminste toch als je een eerlijk debat erover wil. Trends-journalist Alain Mouton tot slot neemt alle transferstudies uit Noord en Zuid van de voorbije paar decennia ter hand en ontbloot alle gepubliceerde studies van hun geheimen.

Onder de nieuwe titel Vlaanderen betaalt wil Doorbraak opnieuw aandacht vestigen op de transfers tussen Noord en Zuid in dit land. Het boek verschijnt begin april 2021.

Vlaanderen betaalt is niet het enige boek dat Doorbraak volgend voorjaar uitgeeft. Een beknopt overzicht.

Uw veiligheid

Koen Metsu en Julien De Wit, lichten onze veiligheid door. Op 22 maart 2021 zal het immers vijf jaar geleden zijn dat de terreuraanslagen in Brussel en Zaventem plaatsvonden. Op basis van gesprekken met politie- en veiligheidsmensen, islam- en terreurexperten, nabestaanden van de slachtoffers en de eigen ervaring als lid van de Commissie Binnenlandse Zaken, schetsen het N-VA-parlementslid en zijn medewerker de stand van zaken. Ze lichten OCAD, de Staatsveiligheid, politie, Europol en Justitie door. Ze praten met getuigen en slachtoffers.

Metsu beperkt zich niet tot het blootleggen van de problemen. Hij biedt ook oplossingen aan én hij ontwikkelt een langetermijnvisie. Want (moslim)terreur verdwijnt niet zomaar, dat tonen de aanslagen in en om Parijs en Wenen recent nog maar eens aan. Alert blijven is de boodschap, en daar moeten de powers that be zich extra voor inspannen, is de boodschap. Ontwapend verschijnt rond 22 februari.

veiligheid

Een dorp in Vlaanderen

De Gentse architect Dirk Geeroms restaureerde al heel wat middeleeuwse kerken en kastelen. In De jaren van stilte evoceert hij een dorp in Vlaanderen, zoals hij dat in zijn jeugdjaren kende: Londerzeel. Hij schetst de geschiedenis van het dorp, wat hem bij de legende van Manneken Pis brengt, en staat stil bij de impact van de Tweede Wereldoorlog met collaboratie, verzet en repressie, op een kleine dorpsgemeenschap.

dorp

Londerzeel staat daarbij symbool voor eender welk dorp in Vlaanderen. Geeroms kijkt achterom maar blikt ook vooruit: bestaan er nog dorpen in het stilaan verstedelijkte en geïmmobiliseerde Vlaanderen? Een boek dat doet mijmeren over verleden en toekomst.

Joris van Severen krijgt nieuwe biografie

Joris van Severen moet de Vlaamse politicus zijn die allicht het meest tot de verbeelding spreekt. De notariszoon vocht aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog, waar hij met de Vlaamsgezinde Frontbeweging in contact kwam. Na de Groote Oorlog werd hij Vlaams-nationaal volksvertegenwoordiger. Met de oprichting van zijn Verdinaso en de ‘Nieuwe Marsrichting’ draaide hij de klassieke Vlaamse beweging de rug toe, wat hem applaus opleverde in Franstalige en belgicistische kringen. Nog voor nazi-Duitsland België bezette, stierf hij door een Franse kogel.

Doorbraak-medewerker en historicus Luc Pauwels brengt in deze nieuwe biografie alle gekende en minder gekende feiten samen, en staat ook stil bij het privéleven van ‘De Leider’.

Van Severen

Verzet in nazi-Duitsland

De Tweede Wereldoorlog en wat er in Duitsland aan voorafging, sinds de Machtsovername door Hitler in 1933, zijn het voorwerp van Cabaretière in de kampen. De jonge Isa Vermehren verdient de kost als accordeoniste in cabarets in het vooroorlogse Duitsland. De nazi’s arresteren haar broer, die in het verzet tegen Hitler staat. Door de ‘Sippenhaft’ eindigt ook de jonge Isa als ‘politieke gevangene’ in de concentratiekampen van Dachau, Ravensbrück en Buchenwald. Daar moet ze verder optreden. Maar in welke omstandigheden! Ze ontmoet er trouwens belangrijke criticasters van het Hitlerregime, zoals de dominees Dietrich Bonhoeffer en Martin Niemöller.

Na de oorlog treedt ze als non in in een klooster. Cabaretière in de kampen brengt het verhaal van een jonge, Duitse verzetsvrouw. Haar herinneringen werden voor het eerst vertaald naar het Nederlands en werpen een frisse blik op het zogenaamde conservatieve verzet tegen het nationaalsocialisme.

verzet

Over Groen en het groene denken

Terug naar de actualiteit. Nu Ecolo en Groen deel uitmaken van de federale regering worden we om de oren geslagen met de kernuitstap, de bouw van nieuwe CO2-uitstotende gascentrales, stadstollen en koolstoftaksen. Als het van de ecologisten afhangt, komt er straks een verbod op auto’s, korteafstandsvluchten, vlees, kernenergie, landbouw en de vrijemarkteconomie.

Hoe het zover is kunnen komen, brengt filosoof Drieu Godefridi in kaart. Hij onderzoekt de filosofische wortels van het ecologisme en legt ze bloot in het boek De groene utopie. De originele Franse versie en de Engelse vertaling waren verkoopsuccessen. De Nederlandse vertaling verschijnt in februari met een nieuwe inleiding.

groen

Bestellen

Daarmee heeft u een zicht op wat Doorbraak Boeken volgend voorjaar voor u in petto heeft. Meer info vindt u in onze aanbiedingsfolder voorjaar 2021. Alle boeken kan u nu al bestellen (bijvoorbeeld door op de resp. covers hierboven te klikken). Na verschijnen worden ze netjes bij u thuis geleverd.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Karl Drabbe

Karl Drabbe is uitgever van Ertsberg. Hij is historicus en wereldreiziger en werkt al sinds 1993 mee aan Doorbraak.