JavaScript is required for this website to work.

Catalaans parlementsvoorzitster moet voor gerecht verschijnen

Christophe Bostyn26/4/2017Leestijd 2 minuten

Politieke vervolging van Catalaanse politici gaat door

Carme Forcadell, voorzitster van het Catalaans parlement, ontving gisteren het bericht van het Spaans gerecht dat ze op 8 mei voor de rechter moet verschijnen. Haar wordt verweten dat ze een debat over onafhankelijkheid liet doorgaan, wat het Grondwettelijk Hof verboden had. Vier andere leden van het bureau van het Catalaans parlement worden om dezelfde reden gedagvaard.

Meer dan 400 verkozenen vervolgd

Voor het politiek conflict tussen Madrid en Barcelona zoekt de Spaanse staat een gerechtelijke oplossing. Procureurs zoeken actief naar lokale en regionale verkozenen die zich uitspreken voor onafhankelijkheid en acties ondernemen hieromtrent. Een onafhankelijkheidsvlag ophangen aan het gemeentehuis, zich uitspreken voor de Catalaanse afscheuring van Spanje, het levert de volksvertegenwoordigers een dagvaarding op. Ze zijn ondertussen met meer dan 400.

Laatst werden nog oud-minister-president Artur Mas en drie van zijn oud-regeringsleden veroordeeld tot uitsluiting van het openbaar ambt voor twee jaar en boetes voor hun rol in de organisatie van de niet-bindende volksraadpleging over onafhankelijkheid op 9 november 2014. Ze kunnen zich in die periode dan ook niet meer verkiesbaar stellen. De toenmalige rechterhand van Mas en tot voor kort Spaans parlementslid Francesc Homs werd door het gerecht uit het Spaans parlement gezet voor dezelfde reden.

Leden van het bureau van het Catalaans parlement nu onder gerechtelijk vuur

Wat zo onschuldig lijkt als debatteren, wordt nu verweten aan het bureau van het Catalaans parlement en haar voorzitster. Een commissie van dit parlement wou haar bevindingen over het huidige onafhankelijkheidsproces naar het halfrond brengen, wat door het Grondwettelijk Hof onmiddellijk verboden werd. Carme Forcadell en drie andere leden van het bureau worden nu gedagvaard om uitleg te geven over waarom ze dit debat toch toelieten.

Zowel de politieke partijen pro-referendum als de onafhankelijkheidsbeweging verwerpen deze gerechtelijke stappen. Zo klagen zij aan “dat het vervolgen van democratisch verkozen volksvertegenwoordigers voor het toelaten van een parlementair debat, een flagrante schending van de vrijheid van meningsuiting is en ontoelaatbaar in een moderne staat. Indien iets [een referendum] door meer dan 75% van de burgers gevraagd wordt, zo geven toch alle opiniepeilingen aan, niet kan worden besproken door het Parlement, dan is er geen democratie.”

Catalaanse regering zet door

Na een paasvakantie gekleurd door interne twisten over de referendumkwestie, ondertekende de voltallige Catalaanse regering, kabinetsleden meegeteld, in een officiële samenkomst een gezamenlijke verklaring waarin ze zich ertoe verbinden de organisatie van een referendum over Catalaanse onafhankelijkheid tot een goed einde te zullen brengen.

Vandaag kondigde Catalaans minister-president Carles Puigdemont aan dat de vraag en de datum van het onafhankelijkheidsreferendum voor de zomervakantie zal aangekondigd worden. De Spaanse regering blijft ondertussen volhouden dat een dergelijk referendum illegaal is en daarom niet zal plaatsvinden.

Foto: het bureau van het Catalaans parlement met in het midden Carme Forcadell (c) Parlament de Catalunya www.parlament.cat

Christophe Bostyn is Spanje- en Cataloniëkenner. Hij volgt de Spaanse en Catalaanse politiek op de voet en publiceert daar regelmatig over.

Commentaren en reacties