JavaScript is required for this website to work.
Buitenland

De laksheid van politici

Enkel keuze tussen pest en cholera?

Marc Vanfraechem16/2/2020Leestijd 3 minuten
Richard Malka

Richard Malka

foto © Reporters / Abaca

Voor wie zal Frankrijk kiezen? Voor Michel Houellebecq of voor Marine Le Pen? De advocaat Richard Malka denkt voor deze laatste.

Aangeboden door de abonnees van Doorbraak

Dit gratis artikel wordt u aangeboden door onze betalende abonnees. Als abonnee kan u ook alle plus-artikelen lezen. Doorbreek de bubbel vanaf €4.99/maand.

Ik neem ook een abonnement

De advocaat Richard Malka van Mila (en intussen ook van Benjamin Griveaux) zei nog wel meer behartigenswaardige dingen bij REACnROLL. Zo gaf hij zijn mening over de al dan niet islamisering van de samenleving. Zover zal het niet komen meent hij, een Soumission zoals Houllebecq die beschrijft acht hij onwaarschijnlijk. Wat hij wel denkt is dat bevolking meer en meer op het Rassemblement National van Marine Le Pen zal stemmen. Dat vooruitzicht stemt hem niet vrolijk. De oorzaak hiervoor ligt bij de redelijke, de gematigde, de bezadigde politici die niets ondernemen dat de bevolking kan geruststellen. Blijft natuurlijk de vraag wat zij dan kúnnen ondernemen zonder in het spoor te treden van dit Rassemblement National.

Eerst vroeg men hem nog of hij contact had gehad met het Élysée, voor hij Belloubet op haar plaats zette:

Richard Malka : Ik ben alleenstaand advocaat, met één associée. Nee, het is geen multinational dus ik heb wel wat omhanden. En contacten met het Élysée of zo heb ik niet… nee, daar weet ik helemaal niets over. Dit gezegd zijnde, luister ik natuurlijk wel naar de uitspraken van Emmanuel Macron over dit onderwerp, al sinds zijn verkiezing. Overigens vind ik zijn discours meestal goed, als hij het zo nu en dan heeft over de laïcité en zulke kwesties. Wat hij daarover zegt vind ik goed. Mijn probleem is dat ik niet goed zie wat erop volgt. Want met toespraken alleen gaat het niet. Woorden zijn belangrijk en moeten er zijn, maar dan moeten er daden volgen. En om eerlijk te zijn, wat dat betreft gebeurt er niet veel. Ik hoop dat het er nog van komt maar het is al laat, echt laat.

Ik herinner me, toen ik de advocaat van Baby Loup was — want dat ben ik ook nog geweest — dat Élisabeth Badinter bijzonder pessimistisch was. Maar in 2007 zelfs was het al heel laat, heel laat. En om voor de laïcité weer plaats in te ruimen, voor het concept vrijheid, om de passies te bedaren is het al laat. En het zal niet zonder moeite gaan.

Ik meen dat men de zaken veel te lang op hun beloop heeft gelaten. Bon, ik ben tenslotte geen politicus hè, maar al probeer ik optimistisch te blijven, wat dit betreft wordt het ingewikkeld. Ik denk dat er… maar de bewustwording is een feit! Ik zie niet in hoe dit moet eindigen als niet de redelijke politici — van links en van rechts, diegenen die met verstand en niet met passies willen handelen — als die niet deze kwesties te lijf gaan, dan zie ik het in extremen uitmonden.

Élisabeth Lévy : Maar ziet u niet waar dit naartoe gaat? Herlees dan Soumission.

Malka : Voor mij draait het daar niet op uit. Die hypothese is er, en er is de hypothese dat men, voor het zover komt, zijn stem aan het Rassemblement National zal geven. Dat is wat ik eerder zie gebeuren. Maar geen van die twee uitkomsten bevalt me. Ik probeer dus te vechten tegen die twee hypotheses, en daarom probeer ik verklaringen te geven, te overtuigen, voilà.


Luister hier naar het interview.

Transcriptie Frans

Richard Malka: Je suis un avocat seul, avec une associée. Non mais c’est pas une multinationale, donc j’ai déjà beaucoup à faire. Bien voilà, moi j’ai pas de contacts avec l’Élysée ou… non, je n’en sais rien du tout. Après, bien j’écoute les discours d’Emmanuel Macron sur ce sujet-là évidemment depuis qu’il a été élu. D’ailleurs, ses discours, moi ci et là quand il évoque la laïcité ou ces questions-là, je trouve ça très bien en général. Je trouve qu’il en parle bien. Mon problème c’est que je ne vois pas très bien après ce qui se passe. Parce que il ne peut pas y avoir que des discours. C’est important les mots, il en faut, mais après il faut des actes. Et là, il ne se passe grand-chose, honnêtement. Donc j’espère que ça va arriver mais il est déjà tard, vraiment tard.

Moi je me rappelle que, quand j’étais l’avocat de Baby Loup — parce que j’étais ça aussi — Élisabeth Badinter était très pessimiste. Mais déjà en 2007 il est déjà très tard, très tard. Et pour remettre de la laïcité, du concept de liberté, apaiser les passions, il est déjà tard. Et ça ne se fera pas sans frais.
Je pense qu’on a laissé faire beaucoup trop longtemps. Bon, moi je ne suis pas politique après, hein, mais en cela, en dépit du fait que j’essaye d’être optimiste, là ça devient compliqué. Je pense qu’il y a… mais la prise de conscience elle est là. Je ne vois pas comment ça peut se terminer si les politiques raisonnables – de gauche comme de droite, ceux qui veulent agir avec raison et pas avec passion – ne s’emparent pas à bras le corps de ces questions-là, pour moi on va aux extrêmes.

Élisabeth Lévy: Mais vous ne voyez pas comment ça peut se terminer ? Relisez donc Soumission.

Malka: Pour moi ça ne se terminera pas comme ça. Il y a cette hypothèse-là, et il y a l’hypothèse où avant on votera pour le Rassemblement National. Et je pense que c’est plus ça qui se passera. Mais les deux cas ne me vont pas. Donc j’essaye de me battre contre ces deux hypothèses-là, et c’est pour ça que j’essaye d’expliquer, de convaincre, voilà.

Marc Vanfraechem (1946) werkte voor Klara (VRT-radio); vertaler, blogger http://victacausa.blogspot.com sinds 2003. Hij schrijft het liefst, en dus meestal, artikels met daarin verwerkt vertaalde citaten van oude auteurs, die hem plots heel actueel lijken.

Meer van Marc Vanfraechem
Commentaren en reacties