fbpx


Wetenschap
La Petite Sirène

Europees manifest voor objectiviteit in de media over ‘genderdysforie’ bij minderjarigen
Wij, wetenschappers, artsen en academici op het gebied van de menswetenschappen en de sociale wetenschappen,  roepen de openbare en particuliere media in Frankrijk, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en andere Europese landen op om ernstige studies en wetenschappelijk vastgestelde gegevens betreffende ‘genderdysforie’ bij minderjarigen getrouw weer te geven in uitzendingen die voor een breed publiek bestemd zijn. Wat seksuele voorlichting op scholen en onderwijsplatforms betreft, roepen wij op tot respect voor het feit dat kinderen en adolescenten zich in een dynamisch ontwikkelingsproces bevinden.

Momenteel worden in te veel programma’s en rapporten de ongefundeerde beweringen van transactivisten ongenuanceerd overgebracht, vaak zonder enige objectiviteit. Zo verschijnen kinderen en tieners samen met hun ouders in tv programma’s om te vertellen hoe heilzaam de transitie was, zonder dat ook maar iemand het minste voorbehoud maakt of wetenschappelijke gegevens verstrekt die de voordelen van deze transformaties op middellange en lange termijn relativeren en de risico’s ervan vermeldt. Wetenschappers die kritisch zijn, krijgen geen ruimte, of erger nog, worden beledigd voordat er een debat wordt gevoerd. Deze herhaaldelijke uitzendingen kunnen een indoctrinerend effect hebben op jongeren, mede versterkt door sociale netwerken.

De ongenuanceerde mediadruk normaliseert en bagatelliseert deze ideologie die beweert dat je op elke leeftijd je geslacht kan kiezen, vanuit een ‘zelfbeschikking’, als men zich niet in overeenstemming voelt met het zogenaamde ‘geslacht toegewezen bij geboorte’. Een  geslachtsverandering wordt vaak voorgesteld als een wonderoplossing voor de problemen van de adolescentie. Met als gevolg een toename van het aantal jongeren dat zichzelf als ‘trans’ identificeert, wat nogal twijfelachtig is, gezien het feit dat het aantal verzoeken in minder dan tien jaar tijd is vervijfentwintigvoudigd. Tegelijkertijd wordt reeds vanaf de basisschool een ‘seksuele opvoeding’ verspreid, onder het mom van tolerantie, die geen rekening houdt met de psychologische onvolwassenheid van kinderen en die hen bloot stelt aan een opdringende en beperkende inhoud.

Deze sussende visie gaat voorbij aan het feit dat deze jongeren in een proces van medicalisering terechtkomen dat zelden wordt besproken.

Wetenschappelijke rationaliteit en objectiviteit ontbreken in deze presentaties. De medicalisering van jongeren breidt zich verder uit, ondanks het feit dat het aantal detransitioners blijft groeien. Deze jonge mensen, erg gekneusd en lichamelijk getekend door hun transitie, getuigen van de lichtheid waarmee ze zijn behandeld door artsen, psychiaters en andere gezondheidswerkers.

Als wetenschappers, kinderverzorgers en academici zijn wij het absoluut oneens met de bewering dat vrouwen en mannen slechts sociale constructies zijn of dat het een kwestie is van een innerlijk gevoel.

We kiezen ons geslacht niet en er zijn er maar twee. We worden geboren als meisje of als jongen. Het geslacht wordt vastgesteld bij de geboorte en geregistreerd in het bevolkingsregister en elke persoon bouwt een identiteit op die nooit vastligt en die in de loop van de tijd evolueert, wat maar al te vaak wordt vergeten. Men kan het lichaam uiterlijk veranderen, maar nooit de chromosomale inscriptie. Er moet dringend gebroken worden met een discours dat een uit het niets ontstane woordenschat gebruikt en zich aan iedereen opdringt, een discours dat ideologisch gemotiveerd is en meningen niet onderscheidt van wetenschappelijke feiten. Een discours dat verwarring zaait bij kwetsbare jongeren.

Wij doen een beroep op televisie, radio en de geschreven pers om een verscheidenheid aan standpunten te vertegenwoordigen, waaronder ook de bewezen kennis betreffende ‘genderdysforie’ bij minderjarigen. Momenteel worden professionals die een psychologische zorg voorstaan, die rekening houdt met de psychische tijdelijkheid van het lijden bij kinderen en adolescenten, notoir gediskwalificeerd of ze zijn afwezig in het debat.

In het belang van iedereen en vooral de jongsten, vragen we ook de openbare instellingen om op hun hoede te zijn voor de noodzaak van onpartijdigheid bij het bespreken en overbrengen van kennis over zo’n belangrijk onderwerp.

De petitie:

https://www.mesopinions.com/petition/sante/manifeste-europeen-approche-objective-changement-genre/182346

Eerste Ondertekenaars

België:

Marc Crommelinck, emeritus hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Leuven; Sophie Dechêne, kinderpsychiater, TCC, mededirecteur van de Belgische afdeling van het Kleine Zeemeermin Observatorium; Xavier de Muylder, gynaecoloog, doctor in de gezins- en seksuele wetenschappen, leraar aan de Katholieke Universiteit Leuven; Diane Drory, psycholoog, psychoanalyticus; Jean Florence, psychoanalyticus en emeritus hoogleraar aan de faculteiten St. Louis, Brussel; Nadia Geerts, Universitair Docent Filosofie en Moraal aan de Hoge École Bruxelles-Brabant, seculiere activiste; Jean Giot, emeritus hoogleraar, vakgroep Franse en Romaanse talen en literatuur, Universiteit van Namen; Jean-Yves Hayez, kinderpsychiater, emeritus hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven; Beryl Koener, kinderpsychiater, doctor in de medische wetenschappen (Instituut voor Neurowetenschappen, UCL); Joël Kotek, professor politieke wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel; Jean-Pierre Lebrun, kinderpsychiater, psychoanalyticus, mededirecteur van de Belgische afdeling van het Kleine Zeemeermin Observatorium; Patrick De Neuter, emeritus hoogleraar psychopathologie van het paar, gezin en seksualiteit, Universiteit Leuven; Jean-Louis Renchon, emeritus hoogleraar personen- en familierecht aan de Katholieke Universiteit Leuven en aan de Universiteit Sint-Lodewijk – Brussel; Jean-Paul Roussaux, emeritus hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven psychiater, erehoofd van de afdeling psychiatrie van de Universiteit Leuven.

Frankrijk: Nicole Athéa, gynaecoloog-endocrinoloog, lid van de raad van bestuur van de Kleine Zeemeermin Observatorium, voormalig medisch referent bij CRIPS, Regionaal Centrum voor AIDS-informatie en -preventie; Elisabeth Badinter, filosoof, feministe; Martine Benoit, Germanist, universiteitsprofessor, lid van het laboratorium “Literaire analyse en geschiedenis van de taal” aan de Universiteit van Lille; Marie Myriam Blondel, plaatsvervangend schoolhoofd; Marie-Jo Bonnet, historicus, schrijfster, feministe; Rémi Brague, emeritus hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Parijs I Panthéon Sorbonne en aan de Louis en Maximilian Universiteit van München, lid van het Institut de France; Jean-François Braunstein, emeritus hoogleraar hedendaagse filosofie aan de Universiteit van Parijs 1 Panthéon-Sorbonne; Anna Cognet, klinisch psycholoog, tijdelijk onderwijs- en onderzoeksassistent aan de Universiteit van Picardië Jules Verne, mededirecteur van het La Petite Sirène Observatorium; Dominique Crestinu, gynaecoloog-endocrinoloog; Daniel Dayan, socioloog van cultuur en media, onderzoeksdirecteur, Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek; Chantal Delsol, filosoof, lid van de Academie voor Morele en Politieke Wetenschappen; Gilles Denis, docent HDR, geschiedenis en epistemologie van de levenswetenschappen, Universiteit van Lille; Bernard Devauchelle, emeritus hoogleraar geneeskunde aan de Picardische Jules Verne Universiteit, lid van de Academie voor Chirurgie, corresponderend lid van de Academie voor Geneeskunde; Catherine Dolto, dokter, haptotherapeut, essayist; Xavier Emmanuelli, Franse arts en politicus, oprichter van de SAMU social de la ville de Paris; Caroline Eliacheff, kinderpsychiater, psychoanalyticus, mededirecteur van de Little Mermaid Observatory; François Farges, gynaecoloog-verloskundige, echoscopiste, Hôpital des Diaconesses, Parijs; René Frydman, voormalig hoogleraar geneeskunde, gespecialiseerd in gynaecologie-verloskunde, specialist in de voortplanting; Francis Galibert, hoogleraar geneeskunde, UMR 6290 CNRS/Faculteit Geneeskunde, Universiteit van Rennes 1, lid van de National Academy of Medicine; Bernard Golse, kinderpsychiater-psychoanalyticus, emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie aan de universiteit van Parijs-Cité; Claude Habib, emeritus hoogleraar literatuur aan de Sorbonne Nouvelle; Ghada Hatem-Gantzer, voormalig hoofd van de kraamafdeling van Saint-Denis, heeft in 2016 het Maison des Femmes in Saint-Denis opgericht, een arts die zich inzet voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen, met name besnijdenis; Ghada Hatem-Gantzer, voormalig hoofd van de kraamafdeling van Saint-Denis, heeft in 2016 het Maison des Femmes in Saint-Denis opgericht, een arts die zich inzet voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen, met name besnijdenis; Yana Grinshpun, taalkundige, docent aan de Sorbonne Nouvelle; Olivier Halimi, klinisch psycholoog, psychoanalyticus, lid van de Psychoanalytical Society van Parijs; Claudine Junien, emeritus hoogleraar medische genetica aan de faculteit Paris-Ouest, voormalig directeur van Inserm-eenheid U383, corresponderend lid van de National Academy of Medicine; Jean-Marie Lacroix, universiteitsprofessor, resp. Genetica van bacteriële enveloppen, UGSF UMR CNRS8576, Faculteit Wetenschappen en Technologie-Universiteit van Lille; Jean-Daniel Lalau, hoogleraar voeding,

hoofd van de afdeling endocrinologie-diabetologie-voeding van het Universitair Ziekenhuis van Amiens; Manuel Maidenberg, kinderarts; Céline Masson, psychoanalyticus, universiteitsprofessor, lid van het Centrum voor de Geschiedenis van Samenlevingen, Wetenschappen en Conflicten aan de Universiteit van Picardië Jules Verne, mededirecteur van het La Petite Sirène Observatorium; Jean-François Mattei, arts, voormalig hoogleraar kindergeneeskunde en medische genetica, erevoorzitter van de Academie voor Geneeskunde (2020), lid van het Instituut (Academie voor Morele en Politieke Wetenschappen), voormalig minister van Volksgezondheid, Gezin en personen met een handicap; Isabelle de Mecquenem, filosoof, Universiteit van Reims Champagne Ardenne (URCA); Olga Megalakaki, hoogleraar cognitieve psychologie, Universiteit van Picardië Jules Verne; Vannina Micheli-Rechtman, psychiater, psychoanalyticus, filosoof, voorzitter van Espace Analytique; Jacques-Alain Miller, psychoanalyticus, lid van de School of the Freudian Cause, voormalig voorzitter van de World Association of Psychoanalysis, voormalig directeur van de afdeling psychoanalyse van de Universiteit van Parijs 8; Arnold Munnich, hoogleraar genetica aan de universiteit van Parijs V, afdelingshoofd van het Necker – Enfants Malades-ziekenhuis, waar hij leiding geeft aan de INSERM U 781 Genetics Unit; Israel Nisand, hoogleraar Obstetrie Gynaecologie, voormalig voorzitter van het Nationale College van Franse Gynaecologen-Verloskundigen; Jean-Robert Pitte, geograaf, vaste secretaris van de Academie voor Morele en Politieke Wetenschappen; Véronique Quaglino, hoogleraar neuropsychologie, Universiteit van Picardië Jules Verne; Sylvie Quesemand Zucca, psychiater, lid van de raad van bestuur van de Kleine Zeemeermin Observatorium; Gérard Rabinovitch, filosoof, socioloog, essayist; François Rastier, taalkundige, onderzoeksdirecteur bij het CNRS; Caroline Rey-Salmon, kinderarts in het ziekenhuis, forensisch patholoog, ze is coördinator van medisch-juridische noodgevallen in het Hôtel-Dieu in Parijs (AP-HP); Hélène Romano, doctor in de psychopathologie – geschikt om onderzoek te leiden, doctor in het privaatrecht en strafrechtelijke wetenschappen; Thierry Roth, voorzitter van de International Lacanian Association; Didier Sicard, hoogleraar geneeskunde, voormalig voorzitter van de Nationale Raadgevende Ethische Commissie van 1999 tot 2008; Claire Squires, psychiater, psychoanalyticus, emeritus docent aan de Paris-Cite University en onderzoeksdirecteur; Julien Taïeb, hoogleraar geneeskunde aan het Europese Georges Pompidou-ziekenhuis; Pierre André Taguieff, filosoof en ideeënhistoricus, onderzoeksdirecteur bij het CNRS; Sonia Timsit Taïeb, psychiater, psychoanalyticus, geassocieerd lid van de Freudiaanse Psychoanalyse Vereniging; Jean-Pierre Winter, psychoanalyticus, essayist, voorzitter van de Freudiaanse kostenbeweging; Éric Zuliani, psychoanalyticus, voorzitter van de School of the Freudian Cause.

Duitsland:

Dr. Matthias Amen, hoogleraar Bedrijfskunde, Spenge; Docent. Dr. Monika Barz, Soziale Ungleichheit und Geschlecht Frauen und lesbenpolitische Aktivistin, Federaal Kruis van Verdienste; Docent. Dr. Claus Belka, voorzitter van radiotherapie en radiooncologie bij LMU, München; Docent. Dr. Andreas Dräger, hoofd van de onderzoeksgroep Systeembiologie van infectieziekten, Tübingen; Dr. W. Edelmann, specialist in interne geneeskunde, Dresden; Martina Haardt, woordvoerder van de LGB Alliantie Duitsland; Dr. Med. Manfred Hanke, specialist in pediatrie en psychotherapie, heidelberg; Christiane Härdel, sociaal arts, directeur; Dipl.-Psych. Stefanie Heinrich, psycholoog i. R., Berlijn; Dr. Michael Heuser, arts en tandarts; Dr. Martin Hicke, voormalig ministeriële adviseur, specialist in algemene en arbeidsgeneeskunde, München; Reinhard Hoffmann, specialist in kindergeneeskunde en jeugdgeneeskunde, Berlijn:; Docent. Em. dr. Vinzenz Hombach, directeur van de kliniek voor interne geneeskunde II, universiteitskliniek, Ulm; Dr. Robert Hörr, Bretten; Rieke Hümpel, freelance schrijver en journalist, Berlijn; Dr. Michael Hümpel, Lübeck; Docent. Dr. Ilse Jacobsen, dierenarts en hoogleraar microbiële immunologie aan de Friedrich-Schiller Universiteit van Jena; Cornelia Kaminski, hoofdadviseur bij Wigbert School, Hünfeld; Birgit Kelle, journalist en schrijver, Düsseldorf; Dr. Brigitte Kohn, München; Dr. Oliver Körnig, huisarts, Pritzwalk; Dr. Alexander Korte, hoofdgeneesheer aan de Ludwig-Maximilian Universiteit van München; Dr. Margot D. Kreuzer, specialist in psychosomatische geneeskunde, psychotherapie, psychoanalyse, traumapsychotherapie, sekstherapie, Rosenheim; Dr. Helmut Loch, kinderarts en specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie, psychotherapie en psychoanalyse, Heidelberg; Alexandra Manzei-Gorsky, hoogleraar sociologie met specialisatie in gezondheidsonderzoek, Universiteit van Augsburg; Prof. Dr. Xenia Matschke, hoogleraar Internationaal Economisch Beleid, Universiteit van Trier; Docent. Dr. Manfred Jürgen Matschke, emeritus hoogleraar, Universiteit van Greifswald; Docent. MSc Johannes Maurek, MA onderwijswetenschapper, instituutsdirecteur, Plainfeld; Docent. Dr. Georg Meyer, polikliniek voor tandbehoud, Greifswald; Docent. Dr. Axel Meyer, evolutiebioloog aan de Universiteit van Konstanz; Dr. Jantine Nierop, theoloog aan de Universiteit van Heidelberg; dr. Em. Heinz-Herbert Noll, dr. med. anesthesist Heinz Palla, Berlijn; Simone Prommer, sociaal pedagoog, Ravensberg; Dr.Rer. nat. Stefan Rauschen, afgestudeerd in biologie, Jülich; Heidi Reiser, sociaal opvoeder DGT, lichaamspsychotherapeut; Dr. Christoph Ritzmann, specialist in orthopedie en traumachirurgie; Docent. Dr. Habil. Roland Rollberg, Greifswald; Imogen Schäfer, psycholoog en psychotherapeut, Berlijn; Caroline Schenkenbach, psychotherapeut en psychoanalyticus, heidelberg; Dr. Philipp Schult, Universiteitskliniek, Bonn; Gunda Schumann, advocaat en socioloog; Docent. Dr. Uwe Steinhoff, hoogleraar en hoofd van de afdeling politiek en openbaar bestuur, Universiteit van Hong Kong; Docent. Dr. Margarete Tjaden-Steinhauer, politicoloog, Kassel; Dr. G. Tschink-Enderlin, Berlijn; Dr. Klaus Ueberreiter, hoofdarts en directeur plastische chirurgie van de Parkkliniek in Birkenwerder; Docent. Dr. Aglaja Valentina Stirn, hoogleraar psychosomatische geneeskunde en seksuele geneeskunde, Universiteit van Kiel; Montserrat Varela Navarro, Spaans/Catalaans vertaler & corrector; Anna Weber, namens de gemeenschap van belang Trans Teens, Sorge Berechtigt Consultant, Keulen.

Verenigd Koninkrijk:

David Bell, gepensioneerd psychiater van Tavistock Clinic London 2021 (Fitzjohn unit), voormalig voorzitter van de British Psychoanalytical Society; Michael Biggs, universitair hoofddocent sociologie en fellow van St Cross College, Universiteit van Oxford; Marcus Evans, psychoanalyticus, lid van de British Psychoanalytical Society, voormalig werknemer in de geestelijke gezondheidszorg als psychiatrisch verpleegkundige en later als volwassen psychotherapeut in de NHS, voormalig directeur van de afdeling volwassenen en adolescenten van de Tavistock & Portman Trust; Susan Evans, psychoanalytische psychotherapeut, voormalig werknemer in verschillende geestelijke gezondheidsdiensten binnen de NHS, waaronder de National Gender Identity Service for Children; Sinead Helyar, verpleegster, VK; John Higgon, klinisch neuropsycholoog; Louise Irvine, MBChB, MSc, GP, Londen; Tessa Katz, huisarts; Antony Latham, arts, voorzitter van de Scottish Human Bioethics Council; Elaine Miller, lid van de Chartered Society of Physiotherapy; Juliet Singer, kinder- en jeugdpsychiater, voormalig gouverneur van de Tavistock en Portman NHS Trust; Robert Withers, Jungiaanse psychoanalyticus en voormalig docent mind-body medicine.

Zweden:

Giedre Grigelioniene, kinderarts en klinisch geneticus, universitair hoofddocent; Sven Román, kinder- en jeugdpsychiater.

Noorwegen:

Øyvind Hasting, psychiatrisch consulent (volwassene), psychotherapeut; Marit Johanne Bruset, klinisch psycholoog; Anne Kalvig, hoogleraar religie aan de Universiteit van Stavanger; Avi Ring, (gepensioneerd) hoofdwetenschapper, emeritus hoogleraar Moleculaire Neurofysiologie Biofysica.

Zwitserland:

Pierre Conne, Dr. med. MSc., Genève; Bertrand Cramer, psychoanalyticus, honorair hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Genève; Jacques de Haller, huisarts, voormalig voorzitter van de FMH; Daniel Halpérin, kinderarts, voormalig privédocent aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Genève; Laurent Jolissaint, PhD, astrofysicus, University of Applied Science West-Zwitserland; Philippe Morel, arts, voormalig hoofd van de afdeling viscerale chirurgie van de Universitaire Ziekenhuizen van Genève; Irène Nigolian, kinderpsychiater en psychiater voor volwassenen, psychoanalyticus, trainer lid van de Zwitserse Vereniging voor Psychoanalyse, psychosomaticus opgeleid bij IPSO Pierre Marty in Parijs; Charles Seller, arts, Genève.

Finland:

Ali Ovissi, senior radiologieconsulent bij HUS-Kuvantaminen, Helsinki; Giedre Grigelioniene, kinderarts

 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

La Petite Sirène

Observatorium voor uitwassen te snelle medicalisering genderdysforie