fbpx


Politiek, Vlaamse Beweging

Je suis tóch Jeff

Verwerp de vertrapping van jullie grondrechten


Aangeboden door Sid Lukkassen


Dit artikel is een plus-artikel voor abonnees. Het wordt u gratis aangeboden door Sid Lukkassen, een abonnee van Doorbraak

Vindt u het interessant? Neem dan vandaag uw eigen gratis proefabonnement van 30 dagen.Tussen de hectiek van het uitbrengen van mijn nieuwe boek Wees Afgrondelijk, de chaos van de coronamaatregelen en de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in Nederland, heb ik er eigenlijk helemaal geen tijd voor. Maar omdat deze zaak zó existentieel belangrijk is – afgrondelijk belangrijk voor de vrijheid van spreken – heb ik er alsnog ruimte voor gemaakt in mijn agenda.

Van de ratten besnuffeld

Belgen, Vlamingen, Zuid-Nederlanders, Groot-Nederlanders: zijn jullie nu helemáál van de ratten besnuffeld? Dus, ik reconstrueer. Een plastisch chirurg, pardon: tetten-dokter (in deze bewoording is hierover in de Vlaamse media gerapporteerd) wordt uitgenodigd door de studentenverenging KVHV om een praatje te doen. Onder het mom ‘niets te verbergen’ en tegemoet komend aan de maatschappelijke doelstellingen van kennisdeling en verheffing van het volk, wordt hieraan een live stream opgehangen.

Vervolgens maakt die man, over Jeff Hoeyberghs gaat het, enige cabaretopmerkingen over vrouwen. Via de live stream gaat dat dus de wereld in. Ik denk, het zal wel, studenten doen nu eenmaal studentikoze dingen, er wordt wat gebrald, dat begrijpt iedereen, niets aan de hand.

Maling aan de deugconsensus

Vervolgens krijgt eerst de studentenvereniging een hoop woede over zich heen, men wordt gecanceld van de universiteit. Hierover schreef ondergetekende al eerder een essay met de strekking dat dit precies bewijst dat je maling moet hebben aan die deugconsensus. De meest succesvolle en rijke Vlamingen – artsen, advocaten, ingenieurs – hebben hun wortels in KVHV; de universiteit heeft jullie harder nodig dan jullie die deuguniversiteit! Ga gewoon je eigen gang en vestig een eigen universiteit. De Vlaams-nationalen hebben toch al hun eigen netwerk. F*ck deugen.

Maar goed, dan volgt tot grote schok en ontsteltenis het nieuws dat er dus een zaak wordt aangespannen tegen Jeff. Dat is al bizar op zich. Onlangs blijkt dat die man voor die uitspraken ook nog eens is veroordeeld? What the hell bezielt jullie? Nou ja dat België een bananenrepubliek is, staat al langer vast. Ik schreef erover als ‘een land dat geen land is’. Slechts doordesemd met het grootste afgrijnzen en overweldigende minachting kan ik kennis nemen van deze juridische uitkomst.

Morele winnaar

Bart De Wever (N-VA) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang) verwerpen deze belachelijke juridische beslissing, naast nog een leger aan politici van N-VA en Vlaams Belang. Dat is uitstekend. België bestaat voor meer dan de helft uit Vlaanderen en Vlaanderen bestaat voor meer dan de helft uit N-VA en Vlaams Belang. Oftewel: Jeff komt hier als morele winnaar uit en als ik ‘Belg’ was zou ik gewoon nóg harder lak hebben aan die juridische molen dan dat ik al had.

Uit een voordracht van prof. Paul de Ridder die ik in 2012 bijwoonde in de Sint-Goedele kathedraal was mij al onomstotelijk duidelijk dat België kampioen is in niet-handhaving. Jullie Zuid-Nederlanders begrijpen al dat de staat er niet voor jullie is – en nu zelfs jullie natuurlijke recht om vrijelijk te denken en te spreken vertrapt. In de Belgische media werd bericht dat een invloedrijke PS senator persoonlijk de uitzetting van een veroordeelde en geradicaliseerde jihadist had voorkomen, in dat licht verbaast deze uitkomst mij ook niet. Het is zielig dat Jeff hiervoor wordt opgeofferd, het is een links gerecht dat links-ideologische politiek voert. Vrienden, leg het naast je neer!

Sanctorum

Johan Sanctorum schrijft: “Dit is een uit de hand gelopen grap. Het had nooit tot een juridische zaak moeten komen, maar de amplitude die het nu krijgt is ronduit grotesk. Misschien verhouden Hannelore, Katja en Jeff zich wel als twee poezen tot een hond. Lees het als een dierenfabel en snap dat ook die rechter maar een wet toepast die door de verkozenen des volks is gestemd. Uw verkozenen dus, ja, wij zijn het volk! (Lachband).”

Sanctorum slaat en zalft, zoals wel vaker. In die zin van ‘het had nooit tot een juridische zaak moeten komen’, heeft hij gelijk. Het draait niet rond de persoon van Jeff en inhoudelijk gezien verdedigt niemand zijn cabaret uitspraken. Het gaat om zijn grondrechten, die hier vanuit een politiek motief worden vertrapt. Het volk mag zich daar absoluut niet bij neerleggen! Een normaal mens ziet dat, wanneer er grenzen gesteld worden aan het vrije woord, dit als een strop zal fungeren. Een strop die telkens nauwer om de nek wordt aangetrokken. Zeer binnenkort hangt ook de doorsnee burger.

Zodoende kan ik niet anders dan concluderen, hier staat iets existentieels op het spel. Je suis tóch Jeff!

Sid Lukkassen

Sid Lukkassen (1987) studeerde geschiedenis en filosofie. Hij is onafhankelijk denker, vrijwillig bestuurslid van de Vlaamse Club Brussel en inspirator van De Nieuwe Zuil. Hij schreef onder andere 'Avondland en identiteit' en 'Levenslust en Doodsdrift'. Hij promoveerde op 'De Democratie en haar Media'.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.