fbpx


Klimaat
klimaatontkenner

Klimaatontkenner: maar wat is dat eigenlijk?

Ondergetekende auteur kreeg dit etiket al opgeplakt door journalisten.Klimaatontkenners. Wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hun? U hoorde het woord al vaak. Ik kreeg dit etiket zelfs al opgekleefd door journalisten die voor ‘serieuze’ media als De Standaard en Knack schrijven. Aanleiding was het artikel ‘Aarde weigert halsstarig gevaarlijk op te warmen’ dat ik vorig jaar op Doorbraak schreef. Zelfs als je die journalist op een boekvoorstelling tegenkomt en hem vriendelijk de hand reikt, zal hij dat herhalen en weigeren om zelfs maar een begin van een beschaafd gesprek te voeren. Integendeel, toen de persoon in kwestie vernam wie ik was, begon hij met het woord ‘klimaatontkenner’ en het iets straffere woord ‘klimaatnegationist’ te zwaaien. Gelukkig was er een getuige.

Maar wat zijn dat dan precies ‘klimaatontkenners’?

Om dat te begrijpen moeten we eerst kijken wat de ‘niet-klimaatontkenners’ te vertellen hebben, en wat hun standpunten zijn. Want blijkbaar is iedereen die deze standpunten niét aanhangt wel een ‘klimaatontkenner’.  De bedoeling van de personen die dit beladen woord gebruiken is uiteraard om elk debat in de kiem te smoren en de persoon met de andere mening meteen verdacht te maken. De connotatie met ‘holocaustontkenner’ ligt voor de hand. Een verwerpelijk en streng te veroordelen woordgebruik is het.

Eerste stelling: ‘Ninety-seven percent of scientists agree‪climate change is real, man-made and dangerous.’ De mens is dus verantwoordelijk voor de gevaarlijke klimaatverandering.

Tweede stelling: ‘The science is settled and the debate is over.’ Het debat is gevoerd, we discussiëren niet meer.

Derde stelling: De computermodellen zijn duidelijk en die voorspellen een klimaatcatastrofe.

Vierde stelling: Alleen door windmolens en zonnepanelen te bouwen en ook elektrisch te gaan rijden is de klimaatcatastrofe te vermijden.

Voor de ‘niet-klimaatontkenners’  zijn dit de hoekstenen van hun betoog. Al wie daar ook maar de minste twijfel durft over te uiten is dus wel degelijk een ‘klimaatontkenner’. Dat wil zeggen dat 99% van alle energie die de mensheid nu gebruikt (ja, wind en zon is slechst 1% van al onze energie wereldwijd), die moet op de schop. Alle 1,2 miljard fossiel aangedreven voertuigen op deze planeet moeten elektrisch gaan rijden. En wel gisteren nog. Vandaag rijden er 0,015% van alle voertuigen op onze planeet elektrisch of hybride.

Daaraan twijfelen en/of kritiek op hebben, maakt je dus een ‘klimaatontkenner’.  Je moet er amper moeite voor doen.

Wie zijn dan deze klimaatontkenners?

Drie groepen ‘klimaatontkenners’ worden onderscheiden.

Ten eerste: Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) zelf zo blijkt.

Want wat zegt het IPCC? ‘It is extremely likely that human activities caused more than half of the observed increase in global average surface temperature from 1951 to 2010.’

Extremely likely is niét hetzelfde als ‘onomstotelijk bewezen en het debat is gesloten’. More than half, dat kan 51% zijn. En de opwarming vóór 1951 was helemaal natuurlijk. Geen mens aan te pas gekomen, aldus het IPCC.

Het IPCC heeft in het AR4 rapport uit 2007 letterlijk gezegd: ‘The climate system is a coupled non-linear climate system, and therefore the long-term prediction of future climate systems is not possible.’ In mensentaal wil dat zeggen: je kan de toekomst van het klimaat niet voorspellen.

Het IPCC heeft vier verschillende prognoses (RCP scenario’s). Wat automatisch zoveel wil zeggen als, we weten het ook niet, maar we trachten een ‘educated guess’ te doen, een beredeneerde gok met andere woorden. ‘Klimaatontkenners’ dus.

Daar krijg je geen kranten mee gevuld en verkocht en ook geen donaties of subsidies mee in de wacht gesleept.

Ten tweede: Verwonderlijk genoeg zijn ook de peetvader van de ‘niet-klimaatontkenners’  James Hansen (voormalig NOAA-directeur) en zijn wetenschappelijke vrienden, Emanuel, Wigley en Caldeira en anderen en alle ecomodernisten ondertussen ook opgeklommen tot de verfoeilijke gilde der ‘klimaatontkenners’. Getuige een artikel in de The Guardian van de hand van Naomi Oreskes. Waarom? Wel deze wetenschappers zijn voor kernenergie en dan ben je een nieuw soort van ‘klimaatontkenner’ voor de orthodoxe bewakers van het klimaat.

Ten derde: De zogenaamde sceptici of ‘lauwwarmers’. Die zeggen, ja de aarde is lichtjes aan het opwarmen, want we komen uit een kleine ijstijd. Ja, CO2 is een broeikasgas, dat weten we als sinds Svante Arrhenius dat meer dan een eeuw geleden bewees. Ja, de mens zal wellicht een kleine rol spelen, we zijn van 1 miljard naar meer dan 7 miljard mensen op deze planeet gegaan in iets meer dan een eeuw. Wij ontkennen dus niet de basisfysica van de klimaatverandering. Waar komt dat label als ‘klimaatontkenner’ dan vandaan? Maar dat het gevaarlijke is en dat windmolens, zonnepanelen en elektrische wagens, samen met een volledige omwenteling van een mondiaal economisch systeem, ter bestrijding van die menselijke CO2 iets gaat veranderen aan het klimaat op aarde, dat betwisten wij. Dan ben je dus een, jawel, ‘klimaatontkenner’.

Behalve de experimenten die Arrhenius heeft gedaan, die aantonen dat CO2 een broeikasgas is, heeft niemand tot nu toe hard en onomstotelijk in een experiment kunnen aantonen dat menselijke CO2 de oorzaak is van de zachte en milde opwarming van de aarde. Wablief?! Dit opmerkelijk verhaal komt van wetenschapster Jennifer Marohassy

Toen John Nicoll (dean of science James Cook university Australië) naar CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) in 2006 een brief schreef, met de vraag of ze hem alle wetenschappelijke peer reviewed stukken met betrekking tot opwarming van de aarde en de menselijke CO2-invloed (oorzaak en gevolg) kon sturen, was het antwoord: ‘zeker, dat gaan we voor u regelen’. Achttien maanden later was er niet één wetenschappelijke studie gevonden – wereldwijd — die de hypothese van de menselijke CO2 en invloed op het klimaat kon bevestigen. Alles wat metereologe van dienst Penny Whetton had gevonden voor John Nicoll was een stukje in de ‘wetenschappelijke’ sectie van ‘climate change in Australia 2007” met de vermelding:

‘We believe that most of the increase in global temperatures during the second half of the 20th century was very likely due to increases in the concentration of atmospheric carbon dioxide.’ Wat ook het IPCC feitelijk schrijft.

Het nieuwe geloof

Believe, most en very likely zijn niet meteen de meest overtuigende woorden of argumenten.  Zeker mijlenver verwijderd van “ debat is over en wetenschap is er uit”

Wie niet wil ‘geloven’ in de voorspellende kracht van onbetrouwbare computermodellen, is een ‘klimaatontkenner’.

Wie niet wil ‘geloven’ in de stelling dat menselijke CO2 ten gevolge van onze fossiele verbranding het klimaat op de planeet gevaarlijke doet opwarmen is een ‘klimaatontkenner’.

Wie niet wil ‘geloven’ dat windmolens, zonnepanelen en elektrische wagens die gevaarlijke opwarming zal doen stoppen is een ‘klimaatontkenner’.

Wie niet wil ‘geloven’ dat 97% van alle wetenschappers geen ‘klimaatontkenners’ zijn die is dus, jawel, weer gewonnen, een ‘klimaatontkenner’.

Vier maal ‘geloven’, want een begin van een bewijs… dat is er niet.

Goed nieuws

Jean Meeus, erelid van SKEPP; zouden die journalisten de grote leermeester ook aanspreken als ‘klimaatontkenner’ of Gerard Bodifée misschien? Of de recent overleden Istvan Marko, voorzitter van de European Chemical Society? Het zou zomaar kunnen.

In weerwil van de doemberichten over het ijs op Groenland dat snel smelt, is er goed nieuws. Sinds 2012 is er dit jaar een record aangroei van 500% tegenover die periode ervoor. En de voorbij 118 jaar verloor Groenland slechts ongeveer 0,25% van al zijn ijs. Antarctica heeft nog 99,989% van al zijn ijs. Met dit tempo zal het nog 4000 jaar duren vooraleer het ijs daar gesmolten is. Minstens.

Als het ooit zover zou komen en de mensheid is niet in staat om een stijgende zeespiegel van 30 cm per eeuw op te lossen, ja dan verdienen we als mensheid te verzuipen. Een slak kan een stijging met dat tempo makkelijk 1000 maal voor blijven.

Kunnen we eens een tapje terugzetten en ook eens luisteren naar andere argumenten? Dan zullen ook de journalisten en iedereen die het woord ‘klimaatontkenner’ in de mond neemt, om de tegenstander te beschadigen, moeten vaststellen dat het woord ‘klimaatontkenner’ een politiek en ideologisch doel heeft.  En dat heeft niéts met wetenschap te maken. Daarover zou wel consensus mogen zijn.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Jan Jacobs

Jan Jacobs is serieel ondernemer en bezeten om alles te weten over klimaat- en energiepolitiek.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.