fbpx


Multicultuur & samenleven, Politiek

Migratiebeleid Theo Francken leidt tot vernietiging verzorgingsstaatTheo Francken

Staatssecretaris Theo Francken beschuldigt in een tweet het Europees Parlement ervan leugenachtige propaganda te voeren. Concreet becommentarieert hij een filmpje van het account van het Europees Parlement:

Ook reageerde hij op het propagandafilmpje in het Engels:

Propaganda

Nu heeft Francken uiteraard overschot van gelijk wanneer hij de EU beschuldigt van leugenachtige propaganda, met name inzake asiel en migratie. Dat de Belgische regering, waarvan Francken lid is, diezelfde EU in het zadel heeft gebracht en ook vandaag in het zadel houdt, is hypocriet. Maar ook het commentaar van Francken is problematisch. Francken beweert immers dat niet de asielstroom de vergrijzing kan opvangen, maar wel arbeidsmigratie. Ook dat is leugenachtige propaganda. Toen ik hem daar een aantal keren op wees (hier, hier én hier), antwoordde Francken:

Ik vroeg Francken vervolgens om dat dan maar eens “heel concreet” te maken, maar wacht meer dan 24 uur later nog altijd op een antwoord, terwijl Francken ondertussen naar goede gewoonte al talloze tweets en antwoorden heeft verstuurd. Ik zei het eerder al: Francken gaat dolgraag in discussie met hysterisch links, wat hij vrijwel dagelijks doet. Tegen die dogmatische Gutmenschen kan hij zich immers gemakkelijk profileren als een ‘pragmatische realist’. Maar wanneer iemand die niet tot die politiek correctelingen behoort met ongemakkelijke feiten en cijfers komt, geeft Francken niet thuis, die negeert hij voortdurend.

Onwelvallige cijfers

Zoals het feit dat er vorig jaar maar liefst 41.459 nieuwe Belgen bijkwamen, het zesde hoogste aantal in 45 jaar (sinds 1971). Van dat soort onwelgevallige cijfers probeert Francken de aandacht af te leiden door met hoge regelmaat te twitteren over uitgezette criminelen. Wat dat betreft doet hij inderdaad significant beter dan zijn voorganger, maar zoals deze recente cijfers laten zien, blijft het een druppel op een hete plaat. Bovendien moet men zich de vraag stellen of de lat wel hoog genoeg ligt: criminele vreemdelingen uitzetten nadát er eerst slachtoffers gevallen zijn is evident, maar het is vooral een schande dat onze grenzen nog altijd wagenwijd openstaan voor elke crimineel ter wereld. De recente G20 in Duitsland heeft wederom laten zien dat door het doen van grenscontroles talloze criminelen (en illegalen) kunnen worden onderschept. Dat kost te veel, denkt u? Mis.

Nog belangrijker dan dat is het globale migratieplaatje, en dat is met deze N-VA-Open Vld-CD&V-regering niet fundamenteel veranderd ten opzichte van vorige regeringen. Nog altijd staan de migratiesluizen wagenwijd open, met name via de kanalen asiel, migratie en gezinshereniging. Sinds 2014 steeg het aantal visumaanvragen voor lang verblijf significant, met als voornaamste doel: gezinshereniging. Dit jaar (2017) en de volgende jaren worden gekenmerkt door vluchtelingen die massaal hun gezin laten overkomen. Nu reeds explodeerde het aantal leefloners, een recordaantal vluchtelingen ontvangt een leefloon. Onder staatssecretaris asiel en migratie Theo Francken herhalen zich slechts dezelfde nefast instroomscenario’s die ook plaatsvonden onder vorige beleidsmakers asiel en migratie.

Liever massa-immigratie dan scholen

‘Hoe is het mogelijk dat scholen wegens geldgebrek op vrijwilligers rekenen?’, vraagt UGent-lesgever Stijn Van Hamme zich ondertussen terecht af. Antwoord: omdat onze regeringen liever geld uitgeven aan massa-immigratie en haar gevolgen. Recent nog besliste Minister Homans (N-VA) om een half miljoen euro belastinggeld te besteden aan ‘humor’, ‘emotie’ en ‘theologie’ (!) tegen ‘radicalisering’: het is tekenend voor het uitblijven van een fundamentele breuk met het pamperbeleid van het verleden.

De waarheid over het globale migratieplaatje is, zoals de Nederlandse wiskundige en antropoloog prof. dr. Jan van de Beek heeft berekend en aangetoond:

1) dat migratie géén oplossing is voor de vergrijzing (ook Ivan Van de Cloot wees daar eerder al op);

2) dat de massale influx van migranten – zoals die ook onder Theo Francken nog altijd plaatsvindt, en niet alleen wegens ‘de asielcrisis’ – onze verzorgingsstaat kapotmaakt. Ook daarop reageert Francken nooit wanneer hij erop wordt gewezen.

Wachtlijsten in de zorg

De Nederlandse demograaf Prof. Dr. Joop Hartog haalde in zijn afscheidscollege in de zomer van 2011 in de Universiteit van Amsterdam vernietigend uit naar economen, academici en politici die over (de meerwaarde van) immigratie ‘decennialang glashard hebben gelogen’. Hartogs conclusie, die natuurlijk ook geldt voor België en Vlaanderen, luidt: Nederland is vol en raakt door de voortdurende immigratie, die economisch niets oplevert, alleen maar onleefbaarder. Hartog overschouwt het totaalplaatje: wachtlijsten in de sociale huisvesting en in de gezondheidszorg, stijgende huur- en grondprijzen, overbelast openbaar vervoer, dichtslibbende wegen, overbevolkte steden, groeiende milieuproblemen, oplopende criminaliteit enzovoort. Wie het lijvige wetenschappelijke werkstuk (‘Is de maat nou echt vol?’) van de moedige professor Hartog tot zich neemt, zal zien dat er geen speld tussen is te krijgen.

 

Wanneer staatssecretaris asiel en migratie Theo Francken niet zelf het heft in handen neemt, maar mee blijft dobberen op internationale migratiegolven en de EU-dictaten inzake asiel en migratie blijft ondergaan, belanden we straks in een sociaaleconomisch leeggezogen en onleefbaar (en geïslamiseerd) België/Vlaanderen. De Belgische regering en Francken moeten dan ook direct stoppen met aan de leiband te lopen van de EU, en ze moeten de Visegrád-landen Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië niet afvallen maar steunen. Die landen proberen zich immers te verzetten tegen de EU-asieldictaten en de daarbij horende islamisering omdat ze, helaas in tegenstelling tot onze regeringen, wél hun identiteit, welvaart en veiligheid vooropstellen.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Sam van Rooy

Sam van Rooy (1985) is Vlaams volksvertegenwoordiger, Antwerps gemeenteraadslid en fractieleider voor het Vlaams Belang. Hij is ingenieur bouwkunde (MSc.), publicist en auteur van enkele boeken over de islam en de Europese Unie ('Voor vrijheid dus tegen islamisering'). Zijn website: www.samvanrooy.be.