fbpx


Wetenschap
ongevaccineerd

Vaccin-critici krijgen weer een stukje gelijk

Wetenschappelijke consensus verandert grotendeels in stilteHoewel de consensus onder wetenschappers officieel blijft dat de corona-mRNA-vaccins veilig en efficiënt zijn, wordt dit door meerdere wetenschappelijk studies in twijfel getrokken. De kernvraag blijft of vermoedens van grotere vaccinschade genoeg zijn om vaccinatie met de mRNA-vaccins te stoppen. Die vraag blijft nu officieel onbeantwoord omdat het onderwerp in de taboesfeer blijft. Ook al evolueert de wetenschappelijke consensus toch stap voor stap richting voorzichtigheid. 1 op 800 gevaccineerden loopt een verhoogd risico op een ernstige bijwerking na een mRNA-vaccin…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Hoewel de consensus onder wetenschappers officieel blijft dat de corona-mRNA-vaccins veilig en efficiënt zijn, wordt dit door meerdere wetenschappelijk studies in twijfel getrokken. De kernvraag blijft of vermoedens van grotere vaccinschade genoeg zijn om vaccinatie met de mRNA-vaccins te stoppen. Die vraag blijft nu officieel onbeantwoord omdat het onderwerp in de taboesfeer blijft. Ook al evolueert de wetenschappelijke consensus toch stap voor stap richting voorzichtigheid.

1 op 800 gevaccineerden loopt een verhoogd risico op een ernstige bijwerking na een mRNA-vaccin van Pfizer of Moderna. Dat beweren althans enkele onderzoekers op basis van gegevens van klinische proeven in 2020. Vooral vaccinatie met Pfizer geeft een verhoogd risico op bijwerkingen.

Die studie dateert al van juni 2022, toen ze – uiteraard – fel bekritiseerd werd omdat ze nog niet aan een ‘peer review’, een onafhankelijke controle, onderworpen was. Dat veranderde in de late zomer, toen de auteurs ze lieten nalezen door twee onafhankelijke redacteurs. Sindsdien is ze gepubliceerd in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Vaccine.

Zwakte

Een zwakte van de studie is dat de data van Pfizer en Moderna op zichzelf beperkt zijn. Pfizer volgde bijvoorbeeld geen ernstige bijwerking op als die één maand na het tweede vaccin optrad. Een andere zwakte van de studie is dat ze uitgaat van het totale aantal geregistreerde bijwerkingen, ongeacht het aantal deelnemers. Met andere woorden: het gaat niet om hoeveel mensen bijwerkingen ervaren hebben, maar om hoeveel afzonderlijke bijwerkingen er gerapporteerd zijn. Enkele personen kunnen zo instaan voor de meeste gerapporteerde ernstige bijwerkingen.

De auteurs halen aan dat meer onderzoek nodig is op basis van betere gegevens. Maar één van de problemen is dat Pfizer de proefpersonen, enkele weken nadat de vaccins toegelaten werden op de markt, heeft laten weten of zij een vaccin dan wel een placebo hebben gekregen. Placebo-proefpersonen kregen alsnog de kans zich te laten vaccineren. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Pfizer de proefpersonen gedurende twee jaar zou opvolgen.

Weinig in absolute cijfers

Die manco’s worden door de auteurs zelf toegegeven. Zij roepen zelf op tot verder onderzoek. Maar noch Pfizer, noch de Amerikaanse – en Europese geneesmiddelen-agentschappen leveren daar geanonimiseerde persoonsgegevens over af die zouden uitsluiten of enkele personen de meeste bijwerkingen ondergaan, of dat bijwerkingen meer of ernstiger voorkomen bij een breder deel van de studiegroep.

Dat de studie gepubliceerd is, mag een klein wonder heten. Ze wordt tegengesproken door flink wat andere wetenschappers, hoofdzakelijk met de hierboven aangehaalde argumenten. Een fundamentele ernstige beschuldiging die blijft kleven, is dat de auteurs zich bezondigd hebben aan manipulatie van de gegevens om toch maar bijwerkingen te vinden. In absolute cijfers gaat het immers maar om een klein aantal ernstige bijwerkingen. In lijn daarmee luidt een ernstige kritiek dat de auteurs van de studie een te eigenzinnige interpretatie hanteren van wat een ernstige bijwerking is. Een interpretatie die afwijkt van de algemene norm.

Oorzakelijk verband

De auteurs spreken dat met klem tegen. Zij wijzen er onder meer op dat de peer reviewers onafhankelijk van de resultaten hebben gewerkt, en het er grotendeels over eens waren of iets een ernstige bijwerking was of niet.

De zwaktes van de studie zijn echter ook potentiële sterktes. Als de critici van de controversiële studie zeggen dat de oorspronkelijke proeven van Pfizer en Moderna slechts beperkt waren in absolute aantallen, dan luidt de vraag waarom de vaccins toch versneld (na vier maanden onderzoek, red.) zijn goedgekeurd en vervolgens massaal zijn aanbevolen voor iedereen.

Daarnaast blijft het nog altijd een feit dat instituten als de Amerikaanse FDA en het Europese EMA, maar ook Pfzier en Moderna zelf, geen geanonimiseerde gegevens vrijgeven over het werkelijke aantal geregistreerde bijwerkingen per persoon in hun onderzoek. Steevast claimen ze dat er geen oorzakelijke verbanden zijn tussen gemelde bijwerkingen en vaccinatie. Maar de vraag is of dit werkelijk onderzocht wordt.

Perceptiestrijd

En hier begint de perceptiestrijd. De auteurs van de controversiële studie roepen op om beter te stoppen met massale vaccinatiecampagnes, omdat er voor hen voorlopig genoeg aanwijzingen zijn dat de vaccins niet zo veilig zijn als oorspronkelijk gedacht. Eigenlijk is het de auteurs te doen om per leeftijdscategorie een kosten-batenanalyse over mRNA-vaccinatie op te stellen. Zij willen duidelijk kunnen zeggen wie er echt baat heeft bij een vaccin ondanks de bijwerkingen, en van wie redelijkerwijs kan verwacht worden dat hij of zij zonder vaccin covid overleeft zonder ernstige klachten.

Het gros van het wetenschappelijk establishment hanteert daarentegen nog altijd het uitgangspunt: baat het niet, dan schaadt het niet. Officieel toch. Dat blijkt duidelijk uit een wetenschappelijke studie die vaak wordt aangehaald, en die aantoont dat het risico op hartaandoeningen zoals myocarditis nog altijd groter is na een covidinfectie dan na vaccinatie. Ook voor jonge mensen.

Maar als we ook durven kijken naar de zwakke plekken van die officiële studie, dan vermeldt ze ook zelf dat er ernstige limieten zijn aan de interpretatie van de gegevens. Het belangrijkste inzicht in dat licht: algemeen genomen zijn hartafwijkingen als myocarditis in de brede bevolking gewoon zeldzaam na zowel infectie als na coronavaccinatie, zeker voor jongere en gezonde mensen. Wat ons terugbrengt tot de kernvraag of een mRNA-vaccin sterk moet aanbevolen worden voor de volledige bevolking.

Stilzwijgend

Wat voor de mRNA-vaccincritici pleit, is dat de wetenschappelijke vaccinconsensus na deze heftige discussie de facto wel de richting is uitgegaan van meer voorzichtigheid. Maar dat gebeurt stilzwijgend, ook omdat de media minder met covid bezig zijn. In eigen land is ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) afgestapt van het verhaal dat het deze winter nodig is om iedereen te boosteren.

Het probleem is dat het beleid en de wetenschappelijke consensus blind blijven voor de gretigheid en de arrogantie waarmee ze vaccins drie jaar lang hebben opgedrongen aan de volledige bevolking. Voorzichtigheid over een nieuwe technologie – voor sommigen is dat zelfs voldoende om niet meer van een ‘vaccin’ te spreken – was ook een optie geweest. In tegenstelling tot een jaar geleden is de kritiek op de mRNA-covidvaccins daarom nu sterker en wint ze aan geloofwaardigheid. Ook het feit dat sociale media als Twitter niet meer gecensureerd worden, leidt ertoe dat een kritische massa onder de bevolking die  boodschap meer meekrijgt, dan toen Twitter nog wel gecensureerd werd.

Nog meer voorzichtigheid

Recent verscheen er in de New England Journal of Medicine een artikel met de titel: ‘Bivalent Covid-19 Vaccines: a Cautionary Tale’ (Bivalente Covid-19-vaccins: een verhaal van voorzichtigheid, red.) dat oproept om voorzichtig te blijven met massale vaccinatie van de bevolking met de zogenaamde ‘bivalente’ boosters.

Deze booster is aangepast aan de omikronvariant van het covidvirus en werd wereldwijd gebruikt in de meest recente boostercampagne. Zonder de efficiëntie of veiligheid ervan uitvoerig te testen voordat het vaccin werd goedgekeurd. Men vertrouwde immers hoofdzakelijk op de gegevens van de oorspronkelijke covidvaccins.

Het artikel concludeert dat infectie van jonge gezonde mensen met covid niet meer moet worden tegengehouden. Lees: we moeten ze niet blijven boosteren, zeker wanneer we zomaar vaccins loslaten op de bevolking zonder ze uitgebreid te testen.

Wallonië

Dit artikel verscheen op de LinkedIn-tijdlijn van de Belgische vaccinveiligheidsexpert Jean-Michel Dogné. Dogné werkt onder meer samen met het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA dat de covidvaccins goedkeurt. Al in februari vorig jaar zei de Belgische vaccinveiligheidsexpert Jean-Michel Dogné dat de toenmalige boostervaccins, die nu officieel nog altijd deel uitmaken van het ‘basisvaccinatie-schema’, vooral belangrijk zijn voor oudere mensen. Advies dat in het Wallonië van Dogné beter opgevolgd werd dan in Vlaanderen.

Christophe Degreef