fbpx


Europa
Criminele brand in Nantes

Nantes 2020
Vanaf het eerste moment, toen de Notre-Dame nog in volle vlam stond, en niemand de kathedraal al had betreden, wisten de autoriteiten en media te melden dat het niet om opzettelijke brandstichting ging. Die helderziendheid was opmerkelijk aangezien we nu, anderhalf jaar later nog geen enkele oorzaak van de brand kennen.

In Nantes is dat anders. Er zijn drie bewezen brandhaarden en dat wegbabbelen of ondersneeuwen kan ook de meest welwillende politicus of journalist niet. Pierre Sennès, procureur van Nantes, zei immers dat het om misdadig opzet gaat:

‘Wij onderzoeken vanzelfsprekend of er bij de uitgangen van de kathedraal, en in heel omgeving sporen zijn van braak; of iemand in de kathedraal kan zijn binnengedrongen door nachtelijke inbraak.’

Benieuwd of we nog veel zullen vernemen over wat er is gebeurd in Nantes (van Parijs zullen we natuurlijk niets meer vernemen). Bij CNews hadden ze vanmorgen een studiogast die er geen doekjes om wond:

Denis Jaquet : Ik kan enkel als burger reageren. Maar we zien almaar meer tekenen, en die zijn nu eens tegen personen of tegen vertegenwoordigers van het gezag gericht, dan weer tegen symbolen. Ik mag u toch herinneren, na de golf van aanslagen de laatste jaren, dat om een synagoge te betreden men op een bepaald moment de bescherming nodig had van twee militairen of politieagenten die voorop liepen. Mensen die willen bidden of een dienst bijwonen moeten zich tweemaal omdraaien voor ze naar binnen gaan, en voelen zich pas veilig als ze twee bewapende en zwaarbewapende politiemannen 24 uur op 24 erbij hebben. Zover zijn we gekomen en al mag men niet per se… of mag men niet te ver gaan, toch kan men er niet omheen…

Patrice Boisfer (Cnews) : Of vooruitlopen.

…een ogenblik te denken aan de steeds sterker wordende tegenstellingen tussen de gemeenschappen waaruit… waaruit ons land is samengesteld, en die tot dit soort situaties leiden. Op een bepaald moment zal men het beestje bij zijn naam moeten noemen, zonder daarbij in uitschuivers te vervallen die natuurlijk politiek van aard zijn.

o-o-o-o-o

Pierre Sennès : Nous recherchons bien évidemment, auprès des issues de la cathédrale et tout autour de la cathédrale, s’il y a eu des traces d’effraction, si quelqu’un aurait pu s’introduire par effraction dans la cathédrale pendant la nuit.

Denis Jaquet : Moi je ne peux réagir que comme citoyen. Voilà c’est des signes qui se multiplient, et soit il sont vers des personnes ou des représentants de l’autorité, soit ils sont vers des symboles. Je vous rappelle quand même qu’avec toute cette vague d’attentats ces dernières années à un moment donné pour aller dans une synagogue il fallait être protégé par deux militaires ou deux policiers qui sont devant. Les gens qui veulent prier ou pratiquer leur culte aujourd’hui sont obligés de se retourner deux fois avant d’entrer, et se sentent en sécurité que quand ils ont deux policiers armés et lourdement armés qui sont 24 heures sur 24. On est arrivé là donc on ne peut pas forcément… ou pas aller trop loin mais on ne peut pas éviter…

Patrice Boisfer (Cnews) : Aller trop vite.

…un moment de réflexion sur ces oppositions de plus en plus fortes entre les communautés qui.. qui composent notre pays et qui aboutissent à ce type de situations. Il va falloir appeler à un moment donné un chat un chat sans tomber dans des dérives bien évidemment politiques.

 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Marc Vanfraechem

Marc Vanfraechem (1946) werkte voor Klara (VRT-radio); vertaler, blogger sinds 2003.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Commentaar open
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.