fbpx


Binnenland

Ook in augustus moet journalist huiswerk maken

Even Snel


Knack pakt vandaag uit met een interessant onderwijsnummer. Michel Vandersmissen, adjunct-hoofdredacteur van Knack, wijdt er een commentaarstuk aan onder de wat goedkope titel: ‘Ook het onderwijs moet zich aanpassen aan veranderende tijden’.

In de tweede paragraaf lezen we: ‘Internationaal vergelijkend onderzoek leert dat de kwaliteit van ons onderwijs weliswaar nog goed is, maar de laatste jaren de aansluiting verliest met de koplopers. Sterker nog, het Vlaamse onderwijs scoort het best – of het slechtst, zo u wilt – als het gaat om het in stand houden van sociale ongelijkheid. En dat kan onmogelijk de bedoeling zijn. Onderwijs is er immers om ons en onze kinderen meer kansen te geven. Het is dé springplank naar een beter leven.’

Hmm, ‘internationaal vergelijkend onderzoek’, dat klinkt overtuigend. Dan moet het over de Pisa-studie van de Oeso gaan. Professor Dirk Van Damme is hoofd van de groep die de Pisa-studie in Vlaanderen begeleidt. De Vlaamse Onderwijsraad organiseerde op 27 september 2012 een startdag onder de titel: ‘Onderwijs voor iedereen in de 21ste eeuw’. Dirk Van Damme bracht daar een presentatie waarvan het verslag op internet is te vinden.

We citeren daar uit: ‘Men zegt nogal vaak: het onderwijs in Vlaanderen zit aan de top, maar de impact van sociale ongelijkheid is er zeer groot; professor Van Damme stelt dat die impact NIET zeer groot is.’ (blz. 4)

Vandersmissen haalt in zijn volgende paragraaf Wouter Duyck goedkeurend aan. ‘De Gentse psycholoog Wouter Duyck van de UGent had groot gelijk toen hij in een interview met De Standaard zei dat wij “tot elke prijs moeten vermijden dat je sociale afkomst ook je studiekeuze bepaalt”.’

Uiteraard moet dat vermeden worden, daarover is wel iedereen het eens. Duyck publiceerde voor Itinera de studie ‘Gelijke kansen, gelijke kinderen, gelijke klassen’. Die is ook al raadpleegbaar op het net, dat handige middel dat het leven van journalisten zoveel gemakkelijker zou kunnen maken.

Duyck citeert een studie waaruit blijkt dat ‘in Frankrijk en Vlaanderen (!) cognitieve vaardigheid het minst bepaald wordt door sociale afkomst’ (blz. 11). Op blz. 12 lezen we: ‘Een internationale vergelijking op basis van TIMSS data met tienduizenden studenten en honderden scholen toonde aan dat sociale effecten op leerprestaties in Vlaanderen reëel zijn, maar relatief klein in vergelijking met andere Europese landen.’

Dat wordt dan vandaag in Knack ‘koploper in het in stand houden van sociale ongelijkheid’.  We hadden graag de bron vernomen op basis waarvan die boude bewering de wereld wordt ingestuurd. Ook journalisten moeten hun huiswerk maken, zelfs in augustus.

<Vindt u dit artikel informatief? Misschien is het dan ook een goed idee om ons te steunen. Klik hier.>

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Doorbraak redactie

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.