fbpx


Multicultuur & samenleven

Open en eerlijk debat over omvolking

Afkeer van omvolking komt niet voort uit onverdraagzaamheid maar uit wil om eigenheid en cultuur te behouden


omvolking

Op 4 februari schreef Groen-medewerkster Jenna Boeve dat het ‘debat over demografische verschuiving moet gebaseerd zijn op realiteit, niet op onverdraagzaamheid’. Wanneer ze echter verwijst naar mijn uitgebreide artikel ‘Omvolking is harde realiteit’, gaat ze simpelweg niet in op de inhoud ervan, met name de realiteit die ik beschrijf. Zo is het natuurlijk gemakkelijk om naar hartenlust stropopredeneringen te bouwen.

Naast de kern

Boeve beweert dat de kern van wat ik beargumenteer ‘een scheiding in de maatschappij is’ tussen enerzijds wij, autochtonen, en anderzijds degenen die ‘roots buiten België’ hebben (want ‘dan ben je een ander volk’). Net zoals Maarten Boudry op Twitter negeert Boeve, bewust of onbewust, essentiële passages in mijn betoog, met name deze:

‘”Omvolking” zou echter geen probleem zijn mocht dit geen belangrijke of fundamentele verandering van onze Europese beschaving en vrije, democratische samenleving teweegbrengen’. Dat impliceert dus dat mocht de volledige Vlaamse bevolking worden vervangen door buitenlanders met dezelfde taal, cultuur, normen en waarden en tradities, ik dat in principe geen probleem zou vinden. Met andere woorden: het gaat mij niet om ‘ras’/etnie/huidskleur, maar om mentaliteit en heersende opvattingen en het behoud van onze cultuur en beschaving.

En ik vervolgde: ‘En die “fundamentele verandering” betekent doorgaans geen verbetering. Integendeel: wanneer in geïslamiseerde wijken in de Parijse voorstad Saint-Denis vrouwen uit het straatbeeld worden verbannen, dan is dat een typisch voorbeeld van de fundamentele beschavingsval die omvolking kan teweegbrengen. In dat soort wijken is onze cultuur immers zo goed als verdwenen. Er heeft een soort culturele genocide plaatsgevonden. Daarbij is onze eigen westerse, Europese cultuur (grotendeels) vervangen door de islamitische’.

Ontvluchting

Ik wees er in dat verband op dat oorlogsfotograaf en antropoloog Teun Voeten om die reden Molenbeek is ontvlucht. Ook haalde ik het voorbeeld aan van een bevriend jong Indisch-Lets koppel dat de Antwerpse Brederodewijk is ontvlucht wegens de Turks-Koerdische spanningen en geweldsuitbarstingen aldaar. Dát, Jenna Boeve, is de realiteit. De onverdraagzaamheid wordt geïmporteerd uit oorlogsgebieden, instabiele regio’s en landen die bekend staan om een maatschappijmodel dat virulente onverdraagzaamheid heeft geïnstitutionaliseerd.

Wie denkt dat migranten die Vlaming onder de Vlamingen werden gelukkig zijn met de import van buitenlandse conflicten en met de ongecontroleerde, massale instroom van moslims met fundamentalistische opvattingen (en massa’s kansarmen), waarvoor ze nota bene niet zelden hun geboorteland juist achter zich hebben gelaten, is wereldvreemd.

Omvolking en islamisering

In mijn artikel, maar ook op sociale media, heb ik overigens al uitentreuren duidelijk gemaakt dat individuen met een andere nationaliteit/migratieachtergrond die integreren en Vlaming onder de Vlamingen worden, geen probleem vormen. Met andere woorden: het probleem is het ongecontroleerde en niet-geselecteerde karakter (de kwaliteit) en de massaliteit (de kwantiteit) van de immigratiestromen. Omvolking is geen slechte term om dat samen te vatten. Wel gebruik ik liever de term ‘islamisering’, omdat die duidelijk maakt dat het met name de moslimmigratie is die vandaag een probleem vormt voor het behoud van onze niet-islamitische cultuur en vrije samenleving.

Mark Elchardus, die toch niet kan worden verdacht van extreemrechtse sympathieën, noemt omvolking ‘een reëel gebeuren in het hedendaagse Europa’. Ook CD&V-burgemeester Walter De Donder stelde bezorgd vast dat ‘er in Antwerpen wijken zijn die volledig ontvolkt zijn van onze eigen mensen en die ingenomen zijn door andere groepen’.

Boeve schrijft: ‘De grote demografische verschuivingen van deze tijd zijn geen georganiseerde politieke keuze. Ze zijn mondiaal en sociaaleconomisch.’ Dat is onzin. Typisch Groen: klimaatverandering veroorzaken we helemaal zelf, maar massale migratiestromen zijn een soort niet te stoppen natuurfenomeen? Het omgekeerde is waar. De omvolking, islamisering of ‘demografische omwenteling’, zoals Boeve het wil verwoorden, is een rechtstreeks en logisch gevolg van bepaalde door ideologie of opportunisme gestuurde beleidskeuzes inzake landsgrenzen, asiel, migratie en integratie. In een land als Japan is er van omvolking of islamisering dan ook geen sprake. Daar wil men wél zijn eigenheid, zijn cultuur behouden.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Sam van Rooy

Sam van Rooy (1985) is Vlaams volksvertegenwoordiger, Antwerps gemeenteraadslid en fractieleider voor het Vlaams Belang. Hij is ingenieur bouwkunde (MSc.), publicist en auteur van enkele boeken over de islam en de Europese Unie ('Voor vrijheid dus tegen islamisering'). Zijn website: www.samvanrooy.be.