fbpx


Geen categorie
discriminatie

Pauwengedrag: de elite onderscheidt zich

Blanke en Aziatische elites vertonen gedrag dat nadelig is voor eigen groepAanleiding voor dit stukje is een onverwachte observatie in de VS. Een van oudsher cultureel conservatieve en sterk door het linkse beleid van affirmative action benadeelde groep schuift daar gestadig op in de richting van het favoriseren van precies dat nadelige beleid. (Rob Henderson: ‘Why young Asians are now woke’, UnHerd, 12 oktober 2020) Indien juist, past dit in een breder toepasselijke wetmatigheid. Aziatische inwijkelingen tegen woke dogma's... Aziatische inwijkelingen vertonen een veelzeggend patroon tegenover de woke dogma's. Ze zijn er doorgaans tegen.…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Aanleiding voor dit stukje is een onverwachte observatie in de VS. Een van oudsher cultureel conservatieve en sterk door het linkse beleid van affirmative action benadeelde groep schuift daar gestadig op in de richting van het favoriseren van precies dat nadelige beleid. (Rob Henderson: ‘Why young Asians are now woke’, UnHerd, 12 oktober 2020) Indien juist, past dit in een breder toepasselijke wetmatigheid.

Aziatische inwijkelingen tegen woke dogma’s…

Aziatische inwijkelingen vertonen een veelzeggend patroon tegenover de woke dogma’s. Ze zijn er doorgaans tegen. Zij die inwijken en onderaan de ladder beginnen, zijn veeleer rechts. Ze geloven in hechte families, tradities, hard werk, hard studeren en presteren, en niet zeuren. Velen van hen zijn vanuit ervaringen in hun thuisland ook militant anticommunist en daarom trouw Republikein. Men zal zich de rassenrellen in Los Angeles 1992 herinneren. Die vonden plaats na de gerechtelijke vrijspraak voor politiemannen die de zwarte taxichauffeur Rodney King hadden mishandeld. De relschoppers vielen toen de winkels aan die Koreanen middenin Afro-Amerikaanse wijken gevestigd hadden. Dat soort Aziaten die naarstig de Amerikaanse droom najoegen, en die slachtoffer werden van een politieke twist waar zij geen enkele schuld aan hadden, werden op slag de lievelingen van rechts.

Deze Aziaten zijn tegen de ‘positieve’ rassendiscriminatie. Uit beginsel, maar vooral omdat dat beleid henzelf als best presterende groep het meest benadeelt. Inderdaad, ter compensatie voor de slavernij bevoordeelt de positieve discriminatie niet alleen de afstammelingen van slaven, maar ook Latino’s en recente Afrikaanse inwijkelingen. En ze benadeelt niet alleen afstammelingen van de blanken van toen (onder wie vele niet-slavenhouders en afschaffingsactivisten), maar ook recente blanke inwijkelingen. Zelfs uit landen die nooit slaven hebben gehad. En in de universiteitsrecrutering worden vooral de schrandere en schoolse Aziaten benadeeld. Zij zouden op grond van eigen prestaties zeer oververtegenwoordigd kunnen zijn in de topuniversiteiten. Ze worden in hun numerieke groei echter beperkt door de positieve rassendiscriminatie. (In Silicon Valley zijn er scholen met feitelijk alleen blanken en Aziaten, waar die affirmative action nu eens in het voordeel van de blanken werkt, want in academisch opzicht zijn zij gemiddeld minder goed dan de Aziaten.)

… tot ze hoger opklimmen

Maar naarmate de Aziaten hoger klimmen, en het restaurant of de wasserij van hun ouders achter zich laten, worden zij linkser, meer woke, maar Democraat. (Uitzondering hier zijn de hindoes. Die zijn momenteel juist van de Democraten naar de Republikeinen aan het overlopen. Net als in het VK, waar zij rond 2015 massaal Labour voor de Tories geruild hebben. Dat leverde hen overigens drie prominente ministerposten in BoJo’s regering op.) Dat soort Aziaten is nu desgevraagd ook pro-rassendiscriminatie. Ook al benadeelt die hun jongere broers die nog aan hun toegangsexamen moeten beginnen en daarin voor dezelfde toelating veel beter moeten presteren dan hun zwarte leeftijdsgenoten.

Blijkens onderzoek verkiezen zij desondanks links. Zij ervaren immers dat dat bij het waardenpatroon van de elite behoort. Daar waar de zwarten en latino’s via rassendiscriminatie gewoon hun eigenbelang najagen — zoals mensengroepen al sinds het stenen tijdperk gedaan hebben — doet de blanke elite de eigen groep bewust kwaad door haar te steunen. Opklimmende Aziaten verinwendigen dat waardenpatroon, hoewel het bij hen nog dieper in het vlees van de eigen groep snijdt.

Pauwengedrag Aziatische elites

Dat lijkt onredelijk. Toch is daar evolutionair-psychologisch een verklaring voor. De blanke en in hun zog de opkomende Aziatische elites doen aan pauwengedrag. Met zijn kleurige staart maakt de pauw op wijfjes meer indruk. Hij verwerft dus in de strijd met zijn soortgenoten een voortplantingsvoordeel. Ondanks het feit dat die staart door zijn zwaarte in de strijd voor de overleving tegen roofdieren een nadeel is. Als een pauwhaan het met dezelfde kleinere en doffe staart van de pauwhen zou doen, zou hij zich sneller in veiligheid kunnen brengen. Maar voor voortplantingspartners zou hij minder aantrekkelijk zijn. Daarom vertonen elites soms gedrag dat voor de eigen soort nadelig is. De zwakkere exemplaren zullen daaraan bezwijken. Alleen de alfa’s kunnen zich deze zelfbenadeling veroorloven.

Aldus zoekt in een mensengroep de elite zich van het gemeen te onderscheiden door een beleid dat op het eerste gezicht in haar eigen nadeel is. Maar meer nog in het nadeel van het gewone volk. De minder gesofisticeerde groepen jagen hun eigenbelang na door andere groepen te benadelen. Dat gebeurt ook met oneigenlijke middelen zoals rassendiscriminatie. Deze gesofisticeerdere elites dienen echter evenzeer hun eigenbelang. Niet ten nadele van andere groepen, maar ten nadele van de minder bevoorrechte groepsgenoten. Overigens is het geen blijk van respect jegens de andere groepen als men hen instrumentaliseert tot hulptroepen in de échte strijd. Namelijk die tegen de eigen groepsgenoten.

Een suïcidaal beleid is elitair, want de elite kan zich dat veroorloven. Zo kan een veruit superieure tweekamper met zijn ongenaakbaarheid pochen door onnodige risico’s te nemen. Zoals toen bokser Mohammed Ali tegen de Vlaming Jean-Pierre Coopman ostentatief zijn tandbeugel (die bij een gelijkere strijd voor boksers levensnoodzakelijk is) uit zijn mond nam. Als de uitgedaagde nadelen zich voordoen, is het immers toch vooral de lagere klasse die de prijs betaalt.

Elite pronkt met immigratiebeleid

Voorbeeld bij uitstek is het immigratiebeleid. Dat is veel nadeliger voor de volksklasse, die de gevolgen ondergaat, dan voor de elite, die het oplegt, propageert, en ermee pronkt. De Europese kapitaalbezitters verhoogden hun eigen winsten door via gastarbeid de lonen te drukken. Dat ging ten nadele van de inheemse arbeidersklasse, zowel door stagnatie van de lonen als door de verloedering van hun woonwijken. Dat pauwengedrag blijkt een algemene regel voor elites te zijn. Als zij hun spontaan egoïsme laten voorgaan op hun verantwoordelijkheidszin tegenover het geheel dan toch.

[ARForms id=103]

Koenraad Elst

Koenraad Elst is orientalist en auteur van een dertigtal boeken.