JavaScript is required for this website to work.

Zygmunt Bauman

Zygmunt Bauman schreef ‘Vloeibare tijden. Leven in een eeuw van onzekerheid’, een ophefmakend boek dat het consumentisme ontmaskert als oppervlakkige daad.

Er is dringend een eigen Vlaamse ruimte nodig om de problemen van de nieuwe sociale kwestie aan te pakken. Enkel een natiestaat kan de sociaaleconomische problemen aanpakken.