JavaScript is required for this website to work.
Binnenland

Henning Van Duffel: ‘Libertarisme gaat uit van positief mensbeeld’

David Geens13/12/2021
Henning Van Duffel

Henning Van Duffel

foto © GVA

De Volksliga is een Vlaamse libertarische partij die in 2016 werd opgericht. In Doorbraak Radio gaat de oprichter van deze partij dieper in op de standpunten.

In de Vlaamse politiek lijkt het soms alsof dezelfde zeven partijen steeds maar aan zet blijven en er weinig tot geen andere stemmen bestaan. Het is hier immers zeer moeilijk om als beginnende partij aan ruimere politiek te doen door de vele (vooral financiële) drempels.

Ondanks dit zijn er nog altijd de moedigen die proberen om zo een project uit de grond gestampt te krijgen. Onlangs hebben we in Doorbraak Radio de partij ‘VRIJHEID’ kunnen verwelkomen en deze week kunnen we nog een andere kleinere speler voorstellen op het politieke speelveld, met name de Volksliga. In deze aflevering van Doorbraak Radio gaat Henning Van Duffel, de leider en oprichter van deze partij, dieper in op de partij en zijn standpunten.

Waarom de Volksliga?

De mensen die Henning Van Duffel een beetje kennen, weten dat hij een verleden heeft bij de N-VA. ‘Daar heb ik destijds wel wat politieke ervaring uit geput, vooral uit de jongerentak Jong N-VA.’ Dat verleden is helaas niet tot zo een goed einde gekomen, volgens Van Duffel door een aantal interne misverstanden. ‘Toen ben ik dus uit de partij gezet geweest.’ Dat was een periode dat ze eigenlijk een grote kuis deden van mensen die het niet zo eens waren met alles binnen de partij, aldus Van Duffel.

In de zomer van 2016 nam Van Duffel dan voor zichzelf de beslissing om het over een andere boeg te gooien in de politiek. ‘Om als jongere zo bezig te zijn met partijpolitiek, dat werkt zeer demotiverend.’ Hij heeft toen besloten om niet meer verder te gaan met het concept N-VA, zegt Van Duffel, want hij stond sowieso al dichter bij de libertarische ideologie dan het conservatief-nationalisme. ‘Ik was eerder bij N-VA gegaan omwille van de economische standpunten omdat ik die toch wel primordiaal vond in het hele waarom van politiek.’ Van Duffel focust zich in die zin eerder op minder overheid en meer vrijheid.

Eenmanspartij of brede beweging

Het is ook geen partij die zich tegen de N-VA wilt verzetten en enkel omwille van die slechte ervaring is opgericht. ‘Ik ben uiteindelijk met heel wat andere mensen samengekomen die aan politiek willen doen om heel andere beweegredenen en met een andere voorgeschiedenis. Zij zijn samengekomen om na te denken over wat er eigenlijk nodig is in dit land’, zegt Van Duffel. Niet om zomaar iets nieuws te verzinnen om toch aan politiek te kunnen doen. ‘Mijn initiële plan was eigenlijk om niet meer aan politiek te doen.’ Toch is Van Duffel toen blijven nadenken met anderen.

De Volksliga heeft ondertussen een officiële ledenlijst die zich uitstrekt tot een honderdtal mensen. ‘Wij hebben ook contacten met een aantal organisaties die reeds meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen.’ Het beweegt zich wel meer dan letterlijke ledenlijsten, vertelt Van Duffel. ‘Het kernteam is wel beperkt, want echt een actief team vinden is zeer moeilijk in deze huidige situatie.’ Maar volgens Van Duffel hebben ze zeker potentieel om partijlijsten te vormen.

Libertarische Vlaamse partij

‘We moesten een nieuwe partij oprichten om zich op het politieke landschap te manifesteren.’ Er was geen enkele andere partij die de belangen behartigde die zij nastreven. ‘Wij geloven eigenlijk in een positief mensbeeld en positief verhaal voor de mens.’ Al die andere partijen gaan eigenlijk uit van een systeem van dwang en van mensen beperken, vertelt Van Duffel. De conclusie was toen om die libertarische ideologie te vertalen naar de Vlaamse kwestie. ‘Vlaams en libertair was toen wel de basisverpakking waarover we het eens waren.’

Ondanks het feit dat libertarisme een wereldwijde ideologie is, is het niet bedoeld om landsgrenzen te vervagen‘, zegt Van Duffel. ‘Mijn geloof is zeer sterk dat bestuur dicht bij de burger moet staan.’ Daarom denkt de Volksliga ook met de hedendaagse problematieken die al eeuwenlang aanslepen dat Vlaanderen onafhankelijk zou moeten worden. ‘Dit is niet bewogen uit een soort geloof in volksnationalisme, maar een geloof in de economische realiteiten.’

Het dwangmodel België past niet in de libertarische overtuiging. Voor ieders welzijn in Vlaanderen zou het beste zijn dat Vlaanderen onafhankelijk wordt maar dit hoeft zelfs geen einde te zijn, zegt Van Duffel. ‘Wij kijken bijvoorbeeld naar Nederland om aan intensieve samenwerking te doen zolang dat we onze eigen politiek kunnen blijven doen.’

LDD en Dedecker

LDD onder leiding van Jean-Marie Dedecker is ook een partij die zich in dit spectrum heeft begeven. ‘Ik heb ook wel geprobeerd om contacten te leggen met Jean-Marie Dedecker en LDD.’ De kabinetsmedewerker vertelde Van Duffel toen dat het pas een levensvatbaar project zou zijn, moesten mensen hebben van een aantal kopfiguren. ‘Wij wouden eerst met een basisproject beginnen, om aan de nodige steun en grassroots te geraken.’

Kandidaten en de partij zouden ook met heel wat financiële middelen over de boeg moeten komen, wat afbraak deed aan de basisideologie. Dat was dus een fundamentele mismatch, zegt Van Duffel. ‘Voor ons blijft het opkomen voor onze waarden het belangrijkste.’

Redacteur: Pieter-Jan Volkaert

David Geens is IT-engineer en bestuurder en investeerder in verschillende vennootschappen. Bij Doorbraak focust hij zich op de audiovisuele activiteiten zoals de podcast en video interviews.

Commentaren en reacties