fbpx


Vlaamse Beweging

Theo Francken: ‘Zonder de PS zal het confederalisme niet lukken’11 juli is de dag dat Vlaanderen feest viert en meer dan ooit herinnerd wordt aan de eigen geschiedenis en toekomst. Ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag gaat in deze speciale aflevering van Doorbraak Radio Theo Francken dieper in op de huidige politieke realiteit en de toekomst van Vlaanderen. Heeft een feestdag zoals de Vlaamse wel nog nut? Volgens Francken bestaat daar alvast geen twijfel over. Een volk wordt gevormd door het hebben van een grondgebied, een volkslied en een feestdag. In die zin is het vieren van 11 juli dus belangrijker dan ooit.

Ontvoogding van Vlaanderen

Vlaanderen is zeker nog niet voldoende ontvoogd en staat nog niet waar het moet staan, vindt Francken. ‘Vlaanderen heeft enkele belangrijke bevoegdheden zoals onderwijs, maar veel andere belangrijke zaken zoals justitie en diplomatie zitten hoofzakelijk nog op federaal niveau.’ Wat dat betreft is er nog werk voor de boeg om Vlaanderen internationaal nog meer op de kaart te zetten en het Vlaamse natiegevoel te versterken bij de bredere bevolking.

Een verdere ontvoogding van Vlaanderen vereist een nieuwe vergaande staatshervorming. ‘Op dit moment ligt dit nog zeer moeilijk en is er geen bijzondere meerderheid te vinden die een staatshervorming kan doorduwen.’ Een nieuwe staatshervorming zal ook op de juiste manier moeten gebeuren, zegt Francken. ‘De zesde staatshervorming heeft alles te doorgedreven versnipperd en zeer complex gemaakt.’ Dit kwam vooral tot uiting tijdens de coronacrisis in het departement Volksgezondheid.

Noodzaak van confederalisme

De enige weg om België draaiende te houden is de weg van het confederalisme volgens Francken. ‘De verschillende deelstaten kunnen dan hun eigen politieke keuzes maken en daar zelf financiële verantwoordelijkheid voor dragen.’ Al kan het confederalisme er niet zonder een goede voorbereiding komen. Het invoeren van een confederale staatsvorm vraagt een degelijke voorbereiding waar vertrouwen en expertise voor nodig zijn. Die is er op dit moment niet zegt Francken. ‘Het is niet realistisch om te denken dat het confederalisme realiteit zal zijn in 2021. Er is meer tijd nodig.’

Om het doel van een confederale staat te verwezenlijken moeten er rechtstreekse gesprekken plaatsvinden tussen de Vlaamse en Waalse regering. ‘Zonder de PS zal het niet lukken om onze huidige staatsstructuur te hervormen aangezien ze zeer sterk staan in Wallonië.’ Een groot historisch akkoord tussen de grootste partijen van het land, PS en N-VA, is nodig om dit land te hervormen.

Sinterklaasparlement

Francken hekelt de huidige manier van werken in het federaal parlement waar er veel cadeaus worden uitgedeeld zonder enige budgettaire discipline en verantwoordelijkheid. Tijdens de coronacrisis zijn er veel goede maatregelen genomen voor de relance van de economie, maar veel andere maatregelen komen louter neer op het verkwisten van geld. ‘Er is een volwaardige regering nodig om partijen in het parlement opnieuw te binden aan een regeerakkoord zodat bepaalde absurde maatregelen worden weggestemd.’ Op dit moment kijken partijen enkel naar het eigen programma, zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met de financiële kant van de zaken.

Zoektocht naar een regering

Francken hoopt het scenario van nieuwe verkiezingen te kunnen vermijden doordat er alsnog een regering uit de bus komt. ‘Ik ben zeker niet bang voor nieuwe verkiezingen maar dit zou geen oplossing brengen.’ De extreme partijen, Vlaams Belang en PvdA, zouden bij nieuwe verkiezingen hoog scoren. Maar deze partijen hebben niet de intentie om zaken op federaal niveau te deblokkeren, zegt Francken. ‘De staatsschuld zal hierdoor enkel groeien en de volgende generaties zullen nog meer opgezadeld worden met beslissingen die nu gemaakt worden.’

Racisme en zelfhaat

De laatste weken is het racismedebat actueler dan ooit. Volgens Francken zit racisme alvast niet in het DNA van de Vlaming zoals door sommigen beweerd wordt. ‘De westerse beschaving is de meest ontwikkelde en gastvrije samenleving die er bestaat.’ In Vlaanderen kan er dus zeker geen sprake zijn van zogenaamd structureel racisme, zegt Francken. ‘Wie beweert dat er in Vlaanderen sprake is van geïnstitutionaliseerd racisme zet juist bevolkingsgroepen tegen elkaar op.’ Mensen zijn het voortdurend trekken van de racismekaart grondig beu en het identiteitsdebat is daardoor totaal verziekt geraakt.

De gecreëerde zelfhaat en cultuurschaamte is iets waar volgens Francken dringend moet worden tegen opgetreden. ‘De aangeprate zelfhaat die we zogezegd moeten voelen is iets waar we ons als Vlaming moeten tegen blijven verzetten.’

Nieuwe voorzitter voor de N-VA?

In Tragiek van de macht schreef Joël De Ceulaer, journalist bij De Morgen, dat de beste jaren van Bart De Wever voorbij zijn. Francken is het daar helemaal niet mee eens. ‘Voor mij blijft Bart veruit de beste en meest intellectuele partijvoorzitter die er momenteel is.’ Wat de voorzittersverkiezingen in november zal brengen is nog niet geweten. ‘De N-VA is een goed georganiseerde partij dus wat de uitslag ook mag worden, er komt zeker en vast altijd een oplossing uit de bus.’

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

David Geens

David Geens is IT-engineer en bestuurder en investeerder in verschillende vennootschappen. Bij Doorbraak focust hij zich op de audiovisuele activiteiten zoals de podcast en video interviews.