fbpx


Buitenland, Religie
christenvervolging

Christenen vaker slachtoffer van vervolging

Covidpandemie deed druk op christenen wereldwijd nog toenemenDe vervolging van religieuze minderheden, waaronder vaak christenen, neemt wereldwijd toe. Dat toont de Ranglijst Christenvervolging van de internationale ngo Open Doors. Volgens de ngo heeft de covidpandemie de vervolgingen ook opgedreven. 340 miljoen vervolgde christenen De Ranglijst Christenvervolging 2021 van Open Doors geeft een lijst van 50 landen met de zwaarste christenvervolging. 24 landen vielen buiten de top vijftig. Dat maakt wereldwijd 74 landen waarvan gedocumenteerd is dat christenen er te maken krijgen met vervolging en geweld omwille van…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


De vervolging van religieuze minderheden, waaronder vaak christenen, neemt wereldwijd toe. Dat toont de Ranglijst Christenvervolging van de internationale ngo Open Doors. Volgens de ngo heeft de covidpandemie de vervolgingen ook opgedreven.

340 miljoen vervolgde christenen

De Ranglijst Christenvervolging 2021 van Open Doors geeft een lijst van 50 landen met de zwaarste christenvervolging. 24 landen vielen buiten de top vijftig. Dat maakt wereldwijd 74 landen waarvan gedocumenteerd is dat christenen er te maken krijgen met vervolging en geweld omwille van hun christen zijn. Dat is er één meer dan vorig jaar. In totaal telt de ngo 340 miljoen christenen die te lijden hebben onder vervolging. Dat is 1 op de 8 christenen wereldwijd. Vorig jaar was dat 1 op de 9 christenen.

Tussen 1 oktober 2019 en 30 september 2020 telde Open Doors 4761 christenen die omwille van hun geloof gedood zijn. 91% van hen werd vermoord in Afrika. De forse toename van geweld tegen christenen in Sub-Sahara Afrika is een van de trends dit jaar. Daarnaast zag de ngo dat covid-19 de vervolging erger maakt en dat digitale controle door autoritaire regimes toeneemt. Ook toenemend religieus nationalisme in landen als India en Turkije en criminele groepen die hun macht verstevigen in Midden- en Latijns-Amerika, brengen christenen in de problemen.

Top 5

Noord-Korea is al jaren de koploper op de Ranglijst Christenvervolging. Afghanistan, Somalië, Libië en Pakistan vervolledigen de top vijf, die onveranderd bleef in vergelijking met vorig jaar. Vanaf plaats 6 vinden we Eritrea, Jemen, Iran, Nigeria en India. De opvallendste stijgers op de lijst van 2021 zijn Nigeria, China en India. Ook Irak en Syrië scoren nog altijd hoog in de geweldindex.

christenvervolgingOpen Doors

De top 10 van de landen waarin christenen volgens Open Doors het meest te lijden hebben onder vervolging.

Christenen hebben vaak te maken met een mix van geweld. Ofwel organiseert de overheid de vervolging, zoals in Noord-Korea of China. Een tweede bron is de omgeving. Zo beschuldigen moslimburen in Pakistan christenen van belediging van de islam. Het gevolg is dat ze worden opgejaagd door meutes, zonder bescherming van de politie. Een derde geval is dat christenen het slachtoffer zijn van terrorisme gericht tegen andersgelovigen.

Extreem geweld in Afrika

Het land waar de meeste christenen gedood werden omwille van hun geloof is Nigeria. Open Doors telde er 3530. De meeste doden vielen er tussen april en augustus 2020. Net toen het land afgesloten was van de buitenwereld door covid-19. Sinds 2013 zijn in Nigeria al 18 430 christenen vermoord. Meer dan 1600 kerken werden er aangevallen.

Het geweld tegen christenen breidt alsmaar uit in Afrika. De Democratische Republiek Congo, Mozambique en de Comoren komen nieuw binnen in de top-50 van de Ranglijst Christenvervolging. Volgens de Verenigde naties kwamen in de DR Congo alleen in 2019 al 1000 burgers om het leven bij geweld door het islamitische ADF. Zwakke staten die hun burgers niet kunnen beschermen, zijn een rode draad in het oprukkende religieuze geweld in Afrika. Het is zo een hub van IS geworden.

Geen hulp voor christenen

In verschillende Afrikaanse en Aziatische landen werden christenen achtergesteld bij voedselhulp in coronatijd. De pandemie was in verschillende landen ook een aanleiding om christenen verdacht te maken. Hun ‘foute geloof’ was de oorzaak van de ziekte.

In bepaalde landen zoals Sri Lanka gebruikte de politie de coronacrisis als excuus om huizen van christenen binnen te vallen en te onderzoeken wie er aanwezig was. Christenen die zich van de islam tot het christendom bekeerden, waren tijdens de pandemie extra kwetsbaar. Ze waren aan huis gekluisterd, vaak bij hun vijandige familie.

Digitale controle

China zette de trend met digitale controle op gelovigen van allerlei denominatie. Naar schatting staan er zo’n 57 miljoen CCTV-camera’s in China. Miljoenen daarvan zijn uitgerust met gezichtsherkenning. Die camera’s zijn gekoppeld aan het ‘sociale-kredietsysteem’. Dat valideert de loyauteit of bestraft de onvrede over of ontrouw aan de communistische partij. Op verschillende plaatsen is dat sociale-kredietsysteem verbonden met religie. Ook tegen de Oeigoeren wordt digitale surveillance gebruikt.

Verschillende rapporten geven aan dat dergelijke camera’s nu ook staan bij door de staat erkende gebedsplaatsen. Zo controleert de Chinese overheid wie er in- en uitgaat en hoe vaak. Alles wordt in databanken bijgehouden.

De Chinese overheid deelt haar expertise over de digitale bewaking. Bedrijven zoals Huawei leveren hun surveillancetechnologie, uitgebreid getest in China, al aan 63 landen. Onder die landen zijn er ook die niet bekend staan om hun gehechtheid aan de mensenrechten, zoals Myanmar, Laos, Iran, Saoedi-Arabië en Venezuela.

Geloof volgens de partij

De Chinese beperking van religie gaat ver. Sinds 2018 zijn in China kerkelijke activiteiten voor minderjarigen verboden. China vervolgt heel sterk de (protestantse) huiskerkenbeweging.  Ook Falun Gong, de Kerk van de Almachtige God en de moslims worden zwaar vervolgd. Alles lijkt er te draaien om controle.

Maar de overheid bemoeit zich ook met de inhoud van het geloof. De Chinese overheid verplicht christenen om christelijke afbeeldingen in kerken te vervangen door foto’s van president Xi Jinping. Ook voorziet de staat in posters voor kerken met een herinterpretatie van de Bijbel op basis van communistische kernwaarden. De partij heeft ook de bijbel aangepast aan de leer. Zo kreeg het verhaal van de vrouw die gestenigd zou worden in het Nieuwe Testament een nieuw einde. Als alle publiek weg is, stenigt Jezus de vrouw zelf, met de woorden: ‘Ikzelf ben ook een zondaar. Maar als de wet alleen door mensen zonder smet kon worden uitgevoerd, zou de wet dood zijn.’

Religieus nationalisme

In verschillende landen maakt religie deel uit van de nationale identiteit. Je bent pas een echte Indiër als je hindoe bent, of je bent pas een echte Turk als je moslim bent. Dat heeft gevolgen voor de religieuze minderheden, vaak ook christenen, in die landen.

In India is er veel geweld tegen christenen en andere religieuze minderheden. Maar ondanks de vele gedocumenteerde aanvallen op kerken en christenen, zijn er opvallend weinig strafrechtelijke vervolgingen. De staat blokkeert ook vaak buitenlandse steun voor christelijke scholen en ziekenhuizen.

Criminele organisaties

In verschillende landen in Latijns-Amerikaanse landen versterken drugsbendes hun greep op de samenleving. Ze vullen de gaten die de overheid laat. Het gaat dan over voedsel, onderwijs en werk. Vaak zijn het de aanwezige christelijke kerken die tegen deze bendes ingaan. Daardoor zijn ze het slachtoffer van afpersing en worden ze beroofd, beschoten en gedood.

Dat was het duidelijkst zichtbaar in Mexico en Colombia, die deel uitmaken van de top 50 landen waar christenen omwille van hun geloof en handelen worden geviseerd. In Colombia dwongen paramilitaire organisaties christelijke leiders zelfs om coronabewakingsposten te bemannen om hun geloofwaardigheid in de gemeenschap aan te tasten.

In El Salvador en Honduras stijgt het aantal gevallen van misdaadgroepen die christelijke leiders die tegen hen opstaan vermoorden. In El Salvador gebruikt de MS13 militie verkrachting van dochters van christelijke leiders als strategie om de gezinnen te intimideren en ontwrichten .

[ARForms id=103]

Pieter Bauwens

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak