JavaScript is required for this website to work.

Stikstofakkoord: hoop voor jonge boeren aan de verre horizon

Winny Matheeussen15/11/2023Leestijd 2 minuten
Bram Van Hecke.

Bram Van Hecke.

foto © Belga Image

Bram Van Hecke van De Groene Kring wil een beleid waarbij er ook voor de landbouw mogelijkheden gecreëerd worden.

De Vlaamse regering waagt zich aan een derde stikstofakkoord. Volgens minister-president Jan Jambon is de gordiaanse knoop rond het stikstofdossier ontward. Bram Van Hecke, voorzitter van vereniging voor jonge boeren De Groene Kring, ziet lichtpunten maar blijft wachten op de definitieve teksten om een oordeel te vellen.

Van Hecke ziet het akkoord, voor zover hij het nu al kan beoordelen, toch als een stap vooruit. ‘We zijn er altijd vanuit gegaan dat we stikstof moeten reduceren. We lopen nog steeds vast op het model (VLOPS, om de stikstofdepositie te berekenen, nvdr) waarbinnen dit moet gebeuren, maar er is binnen dat beperkt kader wel meer mogelijk dan voorheen. Op korte termijn was het politiek alleen mogelijk om binnen dit kader te blijven.’

‘Voor jonge boeren zal het heel afhankelijk zijn over welk bedrijf het gaat en hoe de regels gaan worden opgesteld richting landbouwbedrijven. Het zal in elk geval een grote uitdaging zijn. Maar tot we de definitieve teksten krijgen is het eigenlijk koffiedik kijken. Ik zie aan de verre horizon wel de verhoopte zekerheid voor jonge landbouwers opduiken. Als alles goed loopt.’

Extern salderen

Aan de verre horizon, dus. Want op korte termijn blijft het dwingende kader overeind, al is het nu met iets meer flexibiliteit. Zoals de mogelijkheid om stikstofrechten van gestopte bedrijven over te nemen, het zogenaamde externe salderen. ‘Dat kan een verschil maken’, stelt Van Hecke, ‘als er tenminste niet te veel regels, administratie en kosten aan verbonden worden.’

‘Het is belangrijk dat we vanaf 2030 een beleid gaan voeren waarbij we nog altijd stikstof reduceren maar tegelijk meer mogelijkheden creëren voor de landbouw. We moeten naar een langetermijnvisie op landbouw evolueren. Dat missen we vandaag.’

Terug naar Europa

‘Die langetermijnvisie impliceert dat we opnieuw gaan moeten praten over welke landbouw we in Vlaanderen willen. Daarnaast zullen we evenzeer moeten praten over welke natuur we willen in Vlaanderen en waar die het best kan gedijen. De realiteit is dat niet elk soort natuur eender waar kan worden in stand gehouden. Dat staat buiten kijf.’

Binnen de huidige regering was er politiek niet meer mogelijk. Het is nu wel tijd om te werken aan een robuuste langetermijnregeling. Het werk is eigenlijk nog maar net begonnen. Een belangrijk onderdeel van het akkoord is dat we terug naar Europa trekken om een aantal zaken uit het verleden te herbekijken. Als we dat niet doen, zullen we ons definitief vastrijden. Het is niet meer dan logisch dat we de soorten natuur die we willen, en een nieuwe afbakening van de natuurgebieden bij Europa, kunnen laten aanvaarden. Dat is niet alleen noodzakelijk voor het voortbestaan van onze landbouw, maar ook voor het bewaren en verzekeren van de algemene welvaart.’

Bram Van Hecke besprak zijn visie op de problematiek eerder al uitgebreid met Ivan Van de Cloot tijdens een uitzending van Doorbraak TV.

Winny Matheeussen (1973) noemt zichzelf misantroop, hondenvriend en bergzitter.

Commentaren en reacties