JavaScript is required for this website to work.

herstelbetalingen

Zijn de Belgen collectief verantwoordelijk voor misdaden van Leopold II en de Belgische kolonisering? Dat is neokoloniaal paternalisme.

China zal na de coronacrisis in het midden van de discussie komen. Hoezeer het ook probeert om zijn blazoen op te poetsen.