JavaScript is required for this website to work.

Vlaams-Brabant

Hoe gaan we best om met diversiteit en andersdenkenden? Een aantal principes en goede praktijken uit de bedrijfssector kunnen toegepast worden op diversiteitsmanagement in het openbare leven.

Koen Geens bezong zijn liefde voor Vlaams-Brabant, maar voor Maurits van Liedekerke gaat het om kalverliefde die de problemen niet benoemt.