JavaScript is required for this website to work.
Binnenland

Vaccinbijwerkingen zijn ‘collateral damage’ voor kabinet-Vandenbroucke

Echte antwoorden blijven uit na onderzoek van Doorbraak

Christophe Degreef24/6/2023Leestijd 3 minuten
Vaccinatieschade bijkomende schade?

Vaccinatieschade bijkomende schade?

foto © Pixabay - whitesession

Voor het kabinet van Vandenbroucke zijn covid-vaccinbijwerkingen nevenschade bij het redden van levens. Inhoudelijker dan dat wordt het nooit.

Aangeboden door de abonnees van Doorbraak

Dit gratis artikel wordt u aangeboden door onze betalende abonnees. Als abonnee kan u ook alle plus-artikelen lezen. Doorbreek de bubbel vanaf €4.99/maand.

Ik neem ook een abonnement

Na onderzoek van Doorbraak over coronavaccinschade wil het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) niet inhoudelijk ingaan op kritische vragen. Volgens Vandenbrouckes kabinet blijken de coronavaccins vooral levens te hebben gered, ook al zijn twee van die vaccins nu niet meer verkrijgbaar omdat ze niet veilig genoeg waren.

Doorbraak nam de Belgische cijfers over coronavaccinschade onder de loep en hoorde vier getuigen over hun bijwerkingen, telkens één per oorspronkelijk coronavaccin. Het resultaat daarvan kan u vanaf vandaag lezen in ons Doorbraak Magazine. Spoiler: 17.119 meldingen van ernstige bijwerkingen zijn er op 29,4 miljoen gezette vaccins. Dat is 1 op 1.700. Waarschijnlijk zijn die getallen nog een serieuze onderschatting van het probleem.

Uit onze vier getuigenissen blijkt dat ernstige bijwerkingen maar zelden ernstig worden genomen. Onze getuigen kregen hartproblemen, een zenuwziekte, reageerden overmatig en blijvend allergisch of zijn overleden. Op één geval na werd er nooit een degelijk medisch verband met het coronavaccin vastgesteld.

Woede

Vaak blijven slachtoffers en nabestaanden in de kou staan. En dan nog: een ernstige en blijvende bijwerking waarvan zeker is dat ze door een coronavaccin is veroorzaakt, geeft zelfs geen aanleiding tot een schadevergoeding. Laat staan tot erkenning door het medische korps. De vaccinatie was immers niet verplicht.

Je koos er dus in alle vrijheid zelf voor. Maar je was wel een egoïst, complotdenker of moordenaar wanneer je eraan twijfelde om je te laten vaccineren. De druk vanuit media, politiek en samenleving was ongekende chantage die weinig met gezondheid had te maken. Uiteindelijk werd gedurende enkele maanden niet-gevaccineerden zelfs het recht ontzegd om een culturele voorstelling te volgen, te sporten of op café te gaan. Slechts door aanhoudende druk uit vooral Wallonië werd een vaccinatieverplichting in België afgewend.

Tot op de dag van vandaag blijft bij mensen die schade hebben geleden ontzettend veel woede bestaan over de manier waarop de vaccinatie eenzijdig werd verkocht als veilig en noodzakelijk. Het ging tenslotte om een nieuw product waarvan weinig geweten was over efficiëntie en veiligheid. Het is ook allerminst zeker of alle jonge en/of gezonde mensen überhaupt wel een vaccin nodig hadden. Hun aandeel in de overlijdensstatistieken is erg klein. En je laten vaccineren betekende ook niet dat je niet meer besmettelijk was.

Vragen voor Frank Vandenbroucke

Naar aanleiding van ons onderzoek wilden wij van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) daarom een antwoord krijgen op de volgende vragen. Ook kreeg Vandenbroucke het onderzoek van Doorbraak vooraf ter inzage.

1) Waarom hebben de coronavaccinproducenten in 2020-2021 immuniteit gekregen tegen vaccinschade?

2) Waarom werd er naar de bevolking toe geen onderscheid gemaakt per leeftijd en gezondheidsrisico voor een eerlijkere vaccinatie-beoordeling?

3) Waarom was er geen duidelijke informatie aan de bevolking over a) het niet-bestaan van onderzoek naar transmissiebeperking bij productie van de vaccins in 2020 en b) het feit dat vele bijwerkingen van deze vaccins onbekend waren in aard en getal?

4) Waarom zijn de vaccins aan de bevolking opgedrongen middels brede morele mediadruk en een Covid Safe Ticket, gezien de bovenstaande onbekenden, wat lijnrecht tegen de medische ethiek ingaat? Waarom het Vooruit-standpunt van 17 januari 2022, in de krant De Standaard, dat opriep om de ‘ongevaccineerden nergens meer binnen te laten’ ?

5) Waarom ging minister Vandenbroucke nog tot in de herfst van 2022 eenzijdig tegen de (Franstalig-)Belgische wetenschappelijke consensus in toen die al een tijdje vertelde dat de vaccins geen noodzaak zijn voor de bevolking onder de 50 jaar?

6) Welke stappen is de minister bereid te nemen om vaccinschade officieel te erkennen, zoals bijvoorbeeld in Duitsland?

‘Overlijdens voorkomen’

Pas ruim na de afgesproken deadline kreeg Doorbraak het volgende antwoord van Vandenbrouckes woordvoerder Arne Brinckman:

‘Vaccinatie tegen covid was nodig om hospitalisaties te vermijden voor ernstige covid en overlijdens te voorkomen. Het Belgische agentschap voor de Volksgezondheid Sciensano heeft ondertussen diverse rapporten gepubliceerd waaruit blijkt dat de vaccins goed werkten. In het eerste jaar van de vaccinatie (2021), schatten ze in dat er dankzij de basisvaccinatie 30.000 ziekenhuisopnames vermeden werden in België. In internationale studies is ook het aantal vermeden overlijdens ingeschat. Als we die schattingen op België toepassen, zijn door de vaccinatie vele duizenden overlijdens voorkomen.’

‘In de Belgische vaccinatiestrategie is van in het begin transparantie over de nevenwerkingen de norm geweest. We hebben de bevolking en artsen altijd bij herhaling opgeroepen om alle mogelijke nevenwerkingen te melden bij het FAGG en daar is ook goed gevolg aan gegeven. De concrete cijfers zijn van in het begin bekend gemaakt door het Belgische geneesmiddelenagentschap FAGG. In de beginfase waren er ook bijna wekelijks vraag-antwoordsessies met de pers waarin nevenwerkingen frequent aan bod kwamen.’

‘De medicijnveiligheid in België en ook Europees bij het Europese geneesmiddelenagentschap EMA blijft ondertussen verder lopen om eventuele zeldzame nevenwerkingen van de vaccins op langere termijn te kunnen detecteren.’

Met andere woorden: de 17.119 geregistreerde meldingen van ernstige bijwerkingen en het opgetekende leed zijn collateral damage. Net als de bijwerkingen die nog vastgesteld zullen worden.

Lees ook de reactie van arts Erwin Annys op ons onderzoek: ‘Vaccinbijwerkingen werden verzwegen om de prikbereidwilligheid niet in gevaar te brengen’

Christophe Degreef is journalist voor Doorbraak. Niet oud, maar wel een tikje old skool.

Commentaren en reacties