fbpx


Binnenland, Communautair

Vaste Commissie Taaltoezicht wijst op onwettigheid personeelsbenoemingen bpost

Uitblijven taalkaders sinds twee decennia kan zaak voor Raad van State wordenBpost beschikt al ruim twee decennia niet meer over taalkaders. Die bepalen de verhoudingen tussen het aantal Nederlands- en Franstaligen dat voor het autonome overheidsbedrijf mag werken. Zolang er geen taalkader is, zijn in principe alle werknemers van bpost onwettig benoemd. Voogdijminister Petra De Sutter krijgt daarom een ferme tik op de vingers van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. ‘Zolang Bpost geen geldige taalkaders heeft, zal elke benoeming of bevordering van statutaire of contractuele personeelsleden door de Raad van State…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Bpost beschikt al ruim twee decennia niet meer over taalkaders. Die bepalen de verhoudingen tussen het aantal Nederlands- en Franstaligen dat voor het autonome overheidsbedrijf mag werken. Zolang er geen taalkader is, zijn in principe alle werknemers van bpost onwettig benoemd. Voogdijminister Petra De Sutter krijgt daarom een ferme tik op de vingers van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.

‘Zolang Bpost geen geldige taalkaders heeft, zal elke benoeming of bevordering van statutaire of contractuele personeelsleden door de Raad van State nietig kunnen worden verklaard’, zegt voorzitter van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) Emmanuel Vandenbossche in een antwoord per e-mail aan Doorbraak.

Overbodig

Vandenbossche doet zijn uitspraak nadat federaal minister van overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) eerder had laten uitschijnen dat ook de VCT de huidige bestuurstaalwet bij autonome overheidsbedrijven overbodig vindt. De bal ging aan het rollen nadat Vlaams-Belang-kamerlid Barbara Pas onlangs een schriftelijke vraag over het onderwerp stelde aan De Sutter. In haar antwoord aan Pas zegt De Sutter:

‘De Vaste Commissie voor Taaltoezicht heeft sinds 1999 zelf al verscheidene keren toegeven dat de wet over de hervorming van sommige overheidsbedrijven, die de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken globaal toepasselijk maakt op autonome overheidsbedrijven die aan mededinging onderhevig zijn, zonder rekening te houden met de specifieke situatie van deze bedrijven, voor problemen zorgt, gelet op de exploitatievoorwaarden waarmee ze worden geconfronteerd.’

Na dat byzantijnse antwoord vervolgt De Sutter: ‘Bpost is sinds 2013 een beursgenoteerde onderneming die de wettelijke opdracht om flexibel en competitief te kunnen concurreren met private ondernemingen alleen kan waarmaken als ze zoals de concurrentie kan werken op een flexibele manier. Uit de Europese richtlijnen met betrekking tot de openstelling van de postmarkt vloeien gelijkaardige imperatieven voort die bpost verplichten om actief te zijn op een volledig opengestelde markt.’

Samengevat zegt De Sutter dus met veel woorden: taalkaders zijn ouderwets en staan de vrije concurrentie van autonome overheidsbedrijven in de weg. Niet alleen ik zeg dat, ook de VCT.

Onwettigheid blijft

Nadat Doorbraak dit antwoord van De Sutter had voorgelegd aan Emmanuel Vandenbossche, wijst deze voorzitter van de VCT erop dat de verplichting om taalkaders te hebben, niet langer ontweken kan worden door de regering. Daarbij kaatst hij de bal terug naar De Sutter.

‘Wij hebben in onze communicatie inderdaad opgemerkt dat de naleving van de bestuurstaalwet problemen kan veroorzaken. Daarom hebben wij de bevoegde ministers steeds gevraagd om stappen te ondernemen. Zolang er geen wetgevend initiatief ter zake wordt genomen, blijft de onwettelijkheid van de situatie onverkort voortbestaan’, zegt Vandenbossche.

De voorzitter wijst er nog fijntjes op dat het VCT hierover in 2021 heeft samengezeten met het kabinet van De Sutter en met bpost. ‘De VCT heeft echter geen kennis van een tweede of verdere vergaderingen’, zo klinkt het.

De implicaties van het legale vacuüm gaan potentieel ver, zo herhaalt Vandenbossche. ‘Bij ontbreken van taalkaders zijn alle benoemingen of bevorderingen van statutaire of contractuele personeelsleden nietig, zo zegt de bestuurstaalwet.’ De VCT is dan ook bevoegd om de naleving van de bestuurstaalwet bij overheden en overheidsbedrijven te controleren. Het kan zelf naar de Raad van State stappen.

Bij het ter perse gaan wou het kabinet van Petra De Sutter niet reageren op de uitlatingen van het VCT. Het kabinet benadrukt per e-mail dat ‘dit een probleem is dat geërfd werd uit het verleden.’ Wel verduidelijkt het kabinet het probleem: ‘Het voldoen aan bestuurstaal-vereisten bemoeilijkt het functioneren in een internationale context waar de voertaal Engels is. Daarenboven bemoeilijkt het soms de aanwervingen van bepaalde profielen in een volatiele en competitieve arbeidsmarkt.’

Bpost is sinds 2013 een beursgenoteerde onderneming. 49% van de aandelen zijn in private handen. Ook bij andere autonome overheidsbedrijven als de NMBS, Skeyes en Proximus ontbreken er taalkaders.

Christophe Degreef

Christophe Degreef is onafhankelijk journalist. Niet oud, wel old skool.