fbpx


Communautair, Politiek
vlaming

Vlamingen zijn zo week als een pakje boter
Wie herinnert zich niet de bekende kreet van Guy Spitaels, grote manitou destijds van de Waalse socialisten, toen die aan het adres van de Vlamingen stoer liet weten: ‘Nee, heren Vlamingen, in Walen sla je geen deuk als in een pakje boter!’

Welnu, je kunt enkel erkennen dat Spitaels gelijk had.
Vijftig jaar is het al dat de Walen hun economische autonomie hebben opgeëist – want iedereen mag dat wel vergeten zijn, maar regionalisering van de economie was een Waalse eis, meer bepaald een Waalse socialistische eis – en al vijftig jaar is de Walen alles mislukt.

Догнать и перегнать! riep Stalin onvermoeibaar, inhalen en voorbijstreven die Westerse kapitalistische economieën!  En net zo herhaalt al vijftig jaar de Waalse ‘elite’ met haar eigen ‘dognat i peregnat’ dat ze de Vlaamse economie zullen inhalen en voorbijstreven.

Bitter is de waarheid: na vijftig jaar inhalen hebben de Walen helemaal niets ingehaald.  De achterstand is juist groter geworden, en als al er werd ‘ingehaald en voorbijgestreefd’, dan waren het de Centraal-Europese landen die Wallonië voorbijstreefden, al doemden die op uit het communistische niets van 1989.

In één woord: socialisme marcheert niet.

Dit gezegd, zou men zich kunnen voorstellen dat de Vlamingen, veruit de meerderheid in België, het op den duur beu zouden zijn geraakt om zich te laten uitschelden, zich racisten en egoïsten te laten noemen, en uit de hoogte behandeld te worden door de zogenaamde elite van ‘Wallo-Brux’. Men had zich kunnen voorstellen dat Vlaanderen zijn eigen succesvolle recepten aan de rest van het land had opgelegd, waar nodig door de macht van het getal en volkomen in overeenstemming met de grondwet – federale wetten worden bij gewone meerderheid aangenomen, zonder op taalgroepen acht te slaan, zegt artikel 53.

Niets daarvan. Vandaag wordt België geregeerd door een ‘meerderheid’ van 38 zetels op 150, sinds een mediocre Waalse eerste minister besloot om – via zijn steun voor het funeste Marrakeshpact – het belang van zijn eigen Europese carrière op te dringen aan een Vlaamse bevolking waarvan een overweldigende meerderheid tegen dat pact was gekant, daarbij de N-VA wegwerkend die niet enkel veruit de grootste partij van Vlaanderen was en is, maar van het land.
Een jaar lang nu al, is er niet één dossier – ethisch, economisch, budgettair, wat migratie of ecologie betreft – waarin niet dat onwaarschijnlijke, ultra-minoritaire  samenraapsel dat als regering doorgaat keuzes maakt die, zoals alle peilingen zeggen door een verpletterende meerderheid van de Vlamingen verworpen worden.

Dus inderdaad, de Vlamingen zijn in de meerderheid, doen het economisch briljant, zijn ondernemend en kleurrijk, de Vlaamse steden zijn de mooiste en bloeiendste van Noord-Europa en het Vlaamse onderwijs is duizend keer beter dan het neocommunistische  programma dat in de ‘Fédération Wallonie-Bruxelles’ geldt: dat is allemaal waar.
Maar politiek gesproken, in 2019 evengoed als in 1970, kun je in de Vlamingen een deuk slaan als in een pakje boter.

vertaling Marc Vanfraechem

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Drieu Godefridi

Drieu Godefridi is een Brussels ondernemer en liberaal filosoof met aandacht voor internationale politiek en klimaatopwarming.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.