fbpx


Multicultuur & samenleven
besnijdenis

Het vrijzinnig fundamentalisme ondergraaft onze samenleving
Laat ons eerlijk zijn. Een verbod op besnijdenis bij jongens en meisjes is de ideale manier om een ongewenste religieuze groep, de moslims, weg te jagen. En tegelijk helpt het om de radicaal vrijzinnige agenda door te duwen.

Besnijdenis

In IJsland willen ze de besnijdenis verbieden. Als het sneeuwt in IJsland, dan valt er smeltende sneeuw in Vlaanderen. Over de besnijdenis bij vrouwen kunnen we kort zijn, dat is mensonwaardig. De vraag is of dat ook bij mannen zo is. Het lijkt me moeilijk dat proefondervindelijk vast te stellen. Vele mannelijke moslims, ervaringsdeskundigen, zullen er ongetwijfeld van overtuigd zijn dat dit ‘gezonder’ en hygiënischer is en beter voor wie weet wat nog allemaal. Al was het maar om de traditie te verdedigen. Maar vergelijken kunnen ze niet natuurlijk.

En ja, er zullen ongetwijfeld onderzoeken zijn die beweren dat het heel slecht is en onverantwoord. Dat worden dan ‘wetenschappelijke studies die aantonen dat…’. Zo verwoord je een hedendaags dogma.

En dan kom het kinderrechtenverdrag erbij: besnijdenis schendt de fysieke integriteit van het kind. We zijn dan bij de kern van de discussie: een gebod van God of een teken van een verbond tussen God en mens, komt tegenover een wet, een internationaal verdrag te staan. En dan is het duidelijk, je kan een gebod van God niet boven de wet stellen!

De vraag is of dat hier gebeurt. De vraag is of besnijdenis van jongens de ‘fysieke integriteit’ is die in het verdrag wordt bedoeld. Natuurlijk moet je de fysieke integriteit van een kind respecteren en beschermen. Maar schaad je die door een besnijdenis? Ik meen dat er ernstiger, veel ernstiger bedreigingen zijn van de fysieke integriteit van kinderen (jongens in dit geval) dan besnijdenis en dat het verdrag die in gedachten had. De opstellers van het verdrag dachten niet aan besnijdenis. Ik wacht tot de eerste geradicaliseerde vrijzinnige stelt dat de kinderdoop de integriteit van het kind aantast. Dat mensen zelf die beslissing moeten kunnen maken.

Samen sterk

Ik zie vandaag een samenwerking tussen twee verschillende groepen die elkaar versterken en zo een maatschappelijke verandering doorduwen met kwalijke gevolgen. Langs de ene kant zijn er de radicale vrijzinnigen, die hun vrijzinnigheid door ieders strot willen rammen, die vinden in enkele dossiers een objectieve bondgenoot in anti-islamgroepen. De samenwerking van die twee zet onze samenleving op weg naar een atheïstische maatschappij met fundamentalistische vrijzinnige trekjes. Wordt straks elke uiting van religie in het openbare leven verdacht of verboden?

In de krokus-komkommertijd kwam ook de grondwetsherziening nog eens ter sprake. De Grondwet moet aangepast worden om de verhouding tussen kerk en staat ‘uit te zuiveren’. Met een preambule of door wijzigingen van artikels van de Grondwet. Het enige waar die grondwetswijzigers zelden of nooit over spreken is art. 181, dat de financiering van de erediensten en de vrijzinnige kerk regelt. Het is niet toevallig dat ze daarover zwijgen. De vrijzinnige kerk zou weel eens het grootste slachtoffer van die grondwetswijziging kunnen zijn. En zo principieel zijn die vrijzinnigen nu ook weer niet.

Burgerlijke religie

Ook in de parlementaire discussie over de aanpassing van de Grondwet om de laïciteit van de staat te verankeren, komt de fysieke integriteit op de proppen. Die zou in de grondwet moeten ingeschreven worden als dam tegen allerlei godsdienstige praktijken én tegelijk als garantie op het recht op euthanasie en abortus. Met hetzelfde argument waarmee je besnijdenis van jongens verbiedt, wordt het recht op abortus en euthanasie grondwettelijk vastgelegd? Het recht op integriteit van een kind geldt duidelijk enkel na de geboorte. Moesten abortus of euthanasie religieus voorgeschreven worden, het was al lang verboden.

Er zijn er die nu storm lopen voor de laïcisering van onze maatschappij, die later bij de eersten zullen zijn om zich te beklagen over de ‘burgerlijke religie’ die in de plaats gekomen is. De vrijheid van godsdienst dreigt de facto vervangen te worden door een plicht tot neutraliteit. We zijn het er allemaal over eens dat het niet kan dat we een bepaalde levensbeschouwing verplicht maken in ons land. Wel ik wens ook niet verplicht te worden om me in het openbaar te gedragen als een vrijzinnige (wat dat ook moge zijn). Ik vind dus niet dat we ‘religieuze tekens’ uit het straatbeeld en officiële diensten moeten verbannen om tegemoet te komen aan de onverdraagzaamheid van enkelen. Ik vind niet dat we het godsdienstonderwijs moeten afschaffen omdat er bedenkingen zijn over islamleerkrachten. Ik vind niet dat we het levensbeschouwelijk onderwijs moeten vervangen door een vak waarin je de catalogus van religies en gedragingen moet vanbuiten leren.

De kracht van ons maatschappijmodel is dat we aanvaarden van elkaar dat we andere religieuze denkbeelden hebben, maar dat we toch bij elkaar horen. In het bij elkaar horen en samen toekomst bouwen, daar trekken we de grens. We dreigen de levensbeschouwelijke diversiteit te grabbel te gooien als we de voorstellen volgen van vrijzinnige fanatici, gesteund door een anti-islamgevoel. Alsof je enkel een goede Vlaming, Belg of Europeaan kan zijn als je vrijzinnig bent. Zo ondergraven we onze eigen fundamenten en gooien het kind met het badwater weg. Ik vraag aan de Open vld, sp.a en Groen, het recht om gelovig te zijn, altijd en overal.

En voor wie denkt dat het atheïsme of de vrijzinnigheid superieur is en mensen behoedt voor de religieuze onderdrukking, ga eens naar Noord-Korea, waar in naam van het atheïsme gelovigen vervolgd worden. Geen enkel levensbeschouwing is vrij van zonden.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Pieter Bauwens

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak