fbpx


Actualiteit

Vuye en het VB in Laken niet welkom?

... Dank u, Sire, voor dit stemadvies!


Vuye niet in Laken

Het Vlaams Belang én Vuye/Wouters, plus de Waalse Parti Populaire, zijn de enige politieke fracties die door de koning niet werden uitgenodigd voor een informatieve babbel. De PvdA, die maar schoorvoetend afstand nam van het onmenselijke regime in Noord-Korea, wel, zoals trouwens ook al in 2014.

De smoezen zijn tamelijk onnozel: Vlaams Belang wordt geweerd vanwege het cordon sanitaire. Terwijl dat cordon strikt genomen een overeenkomst tussen partijen is, waar de koning niks mee te maken heeft. Hendrik Vuye mag dan weer niet naar Laken, omdat hij geen partij vertegenwoordigt. Ook dat raakt kant noch wal, want grondwettelijk bestaan partijen niet eens, en zijn politici ten persoonlijke titel afgevaardigden van het volk. En van Vuye/Wouters kan men niet zeggen dat zij hun parlementaire rol niet met verve spelen.

Monarchie en multicul

Dit frappant geval van discriminatie is allicht wel te verklaren door de uitgesproken republikeinse opvattingen van Vuye en het VB. Hendrik Vuye gold reeds in zijn N-VA-tijd als een hardliner inzake partijstatuut nr. 1, een van de redenen waarom men ervan af wilde. Maar het symbolisch aanhalen van extreem-links wijst ook op een verborgen agenda van het Hof om het voortbestaan van België te koppelen aan een multiculturele staatsideologie. Daarin zou de ‘harmonie der gemeenschappen’ (Fr/Nl) overgaan in een bredere absorptie van allochtonen die ook hun cultuur mogen behouden en zelfs in de publieke ruimte uitdragen. Vlamingen, Walen, Turken, Marokkanen, l’union fait la force, België als prettige smeltkroes: dit is een overlevingsstrategie van de Coburgs, niet toevallig zeer bevriend overigens met het Marokkaanse én het Saoedische koningshuis.

Het Vlaamse identitaire verhaal heeft daar geen plaats in, integendeel, het hindert de vlotte afhandeling van de herpositionering van België als soep van nationaliteiten en culturen, met de monarchie als ‘bindteken’. Dat is de reden waarom extreem-links wel op de koffie mag bij Filip, en (extreem)rechts niet: voor de PvdA mogen er gerust boerka’s in het straatbeeld, ook al matcht dat niet met vrouwenrechten enzo.

Kaakslagflamingantisme

Dat onze hoofdredacteur Pieter Bauwens (‘De ongehoorde antipolitiek van koning Philippe’) het een schande vindt, wil ik dan ook graag relativeren: republikeinen hebben in Laken niets te zoeken, en de multiculturalistische agenda van het Hof, waar de islam een dominante rol in vervult als beschermde/erkende religie, is onverenigbaar met de Verlichtingsfilosofie die de seculiere rechtstaat schraagt. Dat links dat niet inziet en rechts wel, maakt dus het verschil in behandeling uit. Zich déplorable voelen omdat men van dat circus wordt uitgesloten, lijkt me iets teveel neigend naar het Vlaamse underdogdenken en het daarmee verwante kaakslagflamingantisme. VB-voorzitter Tom Van Grieken is ook teleurgesteld. Terwijl, ach, hij zich daar belachelijk zou maken, ik zie de foto’s van de handjes schuddende Filip en Tom al voor me.

Reporters

Ik spreek dan nog niet over de meest genante confusie, namelijk de toenadering, waar Boudewijn I de grote bezieler van was, tussen islam en christelijk fundamentalisme. Dat laatste is met de zogenaamde Charismatische Beweging en Opus Dei nog altijd de rechte leer in Lakense kringen. Zowel Vuye als het VB staan lichtjaren af van die doordringende wierookgeur. Peter Mertens blijkbaar veel minder, het toont aan hoe links en extreem-links zich probleemloos voor de kar laten spannen van een Ancien Régime en zijn obscurantisme.

Was deze politieke demarche van de koning gedekt door de regering? Ik weet dat nog zo niet. De Coburgs hebben de democratie altijd gezien als een noodzakelijk kwaad, ook al zweren ze trouw aan de grondwet. Op gezette tijden wordt de scepter boven gehaald en wil de vorst ook regeren. Het bewijst alleen maar hoe dringend de monarchie als staatsvorm moet worden afgeschaft. Neen, ook niet afgebouwd tot een protocollaire status: gewoon opdoeken, niks Te Deum of colloque singulier.

Soit, de dag dat onze vorst Doorbraak prettige lectuur vindt en zijn hoofdredacteur de baronstitel krijgt, hebben we een probleem. Ik vraag me overigens af of Vuye en Wouters op de uitnodiging zouden zijn ingegaan. Het zal ons koninklijk worst wezen, twitterde Hendrik Vuye vandaag. Misschien is het ook wel een erezaak als men persona non grata bevonden wordt door een dynastieke elite die in wezen in de 18de eeuw thuis hoort. Voor een serieus aantal Vlamingen zou dat dan weer een reden kunnen zijn om vóór iemand te kiezen op 26 mei. Beleefd zoals altijd zeggen wij dan: dank u, Sire, voor dit stemadvies.

In 2019 trekt Johan Sanctorum met een nieuwe lezing door Vlaanderen, dit keer over de media. Info en boeking: klik hier.

 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Johan Sanctorum

Johan Sanctorum is filosoof, publicist, blogger en Doorbraak-columnist.