JavaScript is required for this website to work.

Wallonië 2050

SatireDrieu Godefridi8/5/2019Leestijd 3 minuten
Margareta, patrones van de Volksrepubliek

Margareta, patrones van de Volksrepubliek

foto © collage

Hoe zou de toekomstige Volksrepubliek Wallonië de klimaatcrisis aanpakken? Zachtaardig of dictatoriaal?

Op een catastrofaal mooie en warme dag, gaat de zon op boven de Ecologische Volksrepubliek Wallonië.

We schrijven 6 juni 2050 – naamdag van de Heilige Greta* – en de stencilmachines** van de Waalse regering draaien op volle toeren: weldra zullen op milieuvriendelijk papier gedrukte affiches in alle administratieve kantons van de eco-bewuste Republiek aangeplakt worden, met als thema: ‘Waarom wij ons van katten, honden en ander ongedierte moeten ontdoen!’

De toestand is ernstig.***

Sinds Vlaanderen zich heeft teruggetrokken om aan Wallonië de kans te bieden zich voluit over te geven aan zijn milieuvriendelijke ambities, heeft deze heroïsche regio een ware revolutie teweeggebracht in het leven van zijn ingezetenen.
Nadat het eerst aan de vrijhandel had verzaakt, en vervolgens ook aan om het even welke vorm van uitwisseling onder buren, om zo de voorkeur te geven aan de plaatselijke handel, de kring-economie en de introspectieve meditatie, biedt voortaan Wallonië, met die sappige zin voor woordspelingen waarvoor het wereldwijd bekend staat, zich aan als ‘Terre d’Avenir et Avenir de la Terre’ (Land van de Toekomst en Toekomstbeeld der Aarde).

Toen de regering hen het gebruik van het vliegtuig verbood, toonden de Walen zich begripvol: de afschuwelijke CO2-uitstoot van vliegtuigen – volgens sommige experten met het blote oog aan de hemel zichtbaar – was ondraaglijk.
Toen de regering hen het gebruik van de wagen verbood waren er wel enkele kleine wrijvingen, vooral bij de algemene stakingen van de 187 lokale afdelingen van de TEC****– één per kanton – en van de spoorwegen, Société nationale des chemins de fer wallons (SNCW). Maar de dappere Walen hebben zich al snel aangepast en verplaatsen zich enkel nog op de duizenden kilometer fietspaden, getooid met duizend volkstuintjes, en ze slalommen tussen de nieuwe terrils, bestaande uit afgedankte zonnepanelen en windmolens.
Het verbod op vleesconsumptie, passend in dezelfde humanistische strategie tegen de menselijk soort, werd dan weer zonder veel morren aanvaard – wat in één beweging de afschaffing van de landbouwsector toeliet, zoals bekend verzot op technische duivelskunsten.
Er waren enkele weerspannigen in Luik en Waals-Brabant toen men de villa’s confisqueerde om die op te delen in milieubewuste woonruimtes en centra voor klimaatvluchtelingen.
Een verblijf in de heroriënteringseenheden van de Ware Gaia-Waarden, maakte korte metten met deze egoïsten.

Maar toen, braaf opgesloten in zijn eco-logement van 25 vierkante meter, zonder auto en zonder kinderen, met een maandelijks inkomen van 1500 euro, de Waal er lucht van kreeg dat men hem Zézette, zijn poes, en Jean-Pierre, zijn Duitse herder wilde afpakken, voelde hij vaag aan dat de tijden hem niet gunstig waren, en revolteerde hij.
Daardoor werd die campagne met de stencils onvermijdelijk.

______

Pas verschenen van de auteur: L’écologisme, nouveau totalitarisme ?

o-o-o-o-o

Noten van de vertaler, ten behoeve van de jonge Doorbraaklezer :
* Traditioneel viel die naamdag op 18 januari want Pius VI verklaarde Margareta van Hongarije in 1789 zalig, en verhief haar sterfdag tot een festum duplex. Pius XII maakte in 1943 het werk af en verklaarde haar heilig. In de Waalse Republikeinse kalender zal dat veranderd zijn.
** Machine die toelaat een geparaffineerd papier dat met een schrijfmachine of anderszins werd geperforeerd, een groot aantal keren af te drukken door het met behulp van een zwengel onder een beïnkte drukrol te laten gaan. ‘Stencil’ hebben wij uit het Engels, dat op zijn beurt weer terugging op het laat elfde-eeuwse, Franse ‘estinceler’ (van kleurige, flonkerende accenten voorzien), afkomstig van het volkslatijnse ‘stincilla’ (vuurvonk), een metathese van het klassieke ‘scintilla’, met dezelfde betekenis.
*** RTBF-anchorman François De Brigode leidde destijds ‘Bye Bye Belgium’ in met de woorden : ‘L’heure est grave, excusez-nous pour cette interruption.’
**** Transports en Commun, tegenhanger van De Lijn.

vertaling Marc Vanfraechem

Drieu Godefridi (1972) is een Brusselse ondernemer, filosoof en (liberaal) publicist met aandacht voor internationale politiek en klimaatopwarming. Hij is de oprichter van het 'Institut Hayek', een liberale denktank. Hij is een veel gepubliceerd gastauteur in de Franstalige media.

Commentaren en reacties
Gerelateerde artikelen

‘Niet de geestelijke werd veroordeeld en gestraft, wel Eva zelf’, schrijft Devillé in zijn boek over misbruik in de Kerk. Een ode aan een slachtoffer dat haar hele leven naar gerechtigheid streefde.