fbpx


Communautair

Wordt Brussels Airport Company weldra Flemish?We hadden in februari op Doorbraak aandacht voor de vraag of Brussels International Airport in Zaventem voortaan niet beter Flanders International Airport’ zou worden. Tot nader order ligt Zaventem toch nog altijd in Vlaanderen. Bovendien is er door een diametraal tegenovergestelde politieke visie in zuid en noord, nog altijd geen federaal luchthavenbeleid.

Gewesten

Als er Federaal geen akkoord gevonden wordt, moet de bevoegdheid misschien gesplitst worden. Als de gewesten bevoegd worden kunnen zij de windnormen en het baangebruik bepalen van de luchthavens gelegen op hun territorium. Dit past in de plannen voor de integratie van Europese luchtverkeerleiders binnen het ‘Functional Airspace Block Europe Central’ (FABEC). Dit blok bestaat sedert 2012 nadat 6 landen in 2010 een verdrag tekenden. België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland komen daarmee overeen om hun luchtruim gezamenlijk te laten functioneren.

De al bestaande samenwerking tussen Belgocontrol en de regionale luchthavens bewijst dat een regionale, gewestelijke structuur uitstekend kan werken.

Verhuizen

De kwestie is weer bijzonder actueel geworden. Volgens De Tijd overweegt de directie van Brussels Airport Company die in de Brussels International Airport de plak zwaait een verhuis. Ze denkt eraan om haar maatschappelijke zetel van Schaarbeek over te brengen naar de luchthaven in Zaventem. De logica zelf.

Flanders Today pikte het bericht op. De VRT –nieuwsdienst  besteedde er aandacht aan op grond van gegevens verstrekt door Anke Fransen, woordvoerster van de maatschappij. Zij bevestigde dat de verhuis van de maatschappelijke zetel inderdaad een van de door de directie overwogen opties is. De bedoeling is om de daarmee de efficiëntie te verhogen. Volgens haar is meer efficiëntie vooral belangrijk voor de post. Die loopt vertraging op als hij eerst naar het adres van de hoofdzetel in Schaarbeek gestuurd wordt en dan naar Zaventem doorgestuurd wordt. In sommige gevallen is tijd belangrijk. Bijvoorbeeld bij aangetekende zendingen.

Dat de verhuizing van Brussel naar Zaventem het neveneffect heeft dat dan alle beslissingen in Vlaanderen genomen kunnen worden, wilde Fransen niet gezegd hebben.

Volgens De Tijd echter zouden de Franstalige vertegenwoordigers in de raad van bestuur, Olivier Hénin en Benjamin Cadranel, zich verzetten tegen de verhuizing omdat dat politiek erg moeilijk ligt.

Olivier Hénin is de voormalige kabinetschef van Didier Reynders (MR) en huidig financieel topman van de NMBS. Benjamin Cadranel is de vroegere kabinetschef van Charles Picqué (PS) en nu administrateur – generaal van de Brusselse Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOMB).

Regie der Luchtwegen

Dat er politieke afgevaardigden zitten in de raad van bestuur van Brussels Airport Company, is een erfenis uit het verleden. De maatschappij is immers ontstaan uit het samengaan van de vroegere Regie der Luchtwegen -wat een volledige overheidsdienst was- en een aantal privé-investeerders. De overheid zit voor 25% mee in de Brussels Airport Company.

Als Brussels Airport zijn hoofdzetel verhuist naar Vlaanderen zou dat mogelijk een uitweg bieden uit de impasse van de strengere geluidsnormen die Brussel oplegt. Vlaanderen had daar een belangenconflict tegen ingeroepen. Op dit moment is er slechts een compromis uit de bus gekomen. Het bepaalt dat de overtredingen wel vastgesteld worden, maar de boetes nog niet geïnd. Een aantal luchtvaartmaatschappijen zijn wegens die onzekerheid al uit Zaventem vertrokken.

De verhuis naar Zaventem zou betekenen dat de “Brussels Airport Company (BAC)” volledig binnen het rechtsgebied van Vlaanderen wordt gebracht waar de luchthaven ook ligt. Geen wonder dat Franstalig België zich zowel federaal als  gewestelijk daartegen kant.

Een reden temeer om in Zaventem spoedig tot een Flanders International Airport te komen.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Theo Lansloot

Theo lansloot is voormalig diplomaat.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Op dit artikel zijn reacties uitgeschakeld op vraag van de auteur of op initiatief van de redactie.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.