fbpx


Geschiedenis, Vlaamse Beweging
Vandaag

11 november. Een historische dag: Vlaanderen eindelijk onafhankelijk verklaard te Brussel

En verder: Ian Smith, het paradijs en Yasser Arafat…Algemeen   Opening van het Carnavalseizoen in Keulen.

2006   De Verenigde Staten blokkeren met een veto een ontwerpresolutie in de VN-Veiligheidsraad waarin Israël wordt veroordeeld voor de dood van 18 Palestijnen in de Gazastrook.

2004   Overlijden van Yasser Arafat, Nobelprijs voor de Vrede 1994, samen met Yitzhak Rabin en Shimon Peres. Onmiddellijk na de aankondiging van zijn dood wordt Mahmoud Abbas gekozen als voorzitter van de Palestijnse Bevrijdings Organisatie (PLO), in opvolging van Arafat.

2003   Overlijden van Paul Janssen, Vlaams wetenschapper, befaamd door de ontwikkeling van talrijke geneesmiddelen.

1971   Overlijden van Louis Gueuning, gewezen Dinaso-leider in de ‘Romaanse gouwen’ (Wallonië). Na 1945 initiatiefnemer van het grafmonument van Joris van Severen en Jan Ryckoort in Abbeville en spilfiguur van tal van initiatieven in het Dinaso-spoor. Daarnaast was deze classicus ook een gedreven pedagoog.

1965   De onafhankelijkheid van Rhodesië wordt uitgeroepen door Ian Smith, eerste minister van het land. Smith wil lid worden van het Britse Gemenebest met koningin Elisabeth II als staatshoofd, maar Londen erkent de regering Smith niet. In 1970 wordt Rhodesië dan maar een republiek. Waarop de Britse regering dan weer reageert met strenge economische sancties. Bovenop krijgt de Rhodesische regering te maken met twee zwarte terreurorganisaties, die naar een zwart en marxistisch meerderheidsbestuur streven: ZANU, gesteund door de Sovjet-Unie, en de door de Chinese Volksrepubliek gesteunde maoïstische ZAPU.

Ian Smith bewijst een realist te zijn en sluit een vredesakkoord, waardoor het land weer tijdelijk opnieuw onder Brits bestuur komt. De verkiezingen worden gewonnen door Robert Mugabe (ZANU). Rhodesië wordt Zimbabwe, een Mugabe-dictatuur die tot 2017 zal duren.

1957   In het Vaticaan verklaart pater Luis Marcos, doctor in de theologie van de Pauselijke Universiteit Gregoriana, ‘dat het mogelijk is dat sommige interplanetaire reizigers, indien ze in staat van genade verkeren, naar het paradijs kunnen gaan zonder langs de dood te passeren’.

1918   Ondertekening van de definitieve wapenstilstand die een einde maakt aan de voor Europa zo verschrikkelijk rampzalige Eerste Wereldoorlog, in wezen een Europese burgeroorlog. Er wordt gevochten tot de laatste minuut. Pieter Serrien schreef hierover Het elfde uur: 11 november 1918, de gewelddadige laatste dag van de Eerste Wereldoorlog, het intens trieste verhaal over die laatste uren waarin nog zinlozer dan normaal, onverwacht meer dan gemiddeld slachtoffers vallen.

1918   Voor de eerste keer in zijn geschiedenis krijgt Litouwen een eigen regering, geleid door de 35-jarige geschiedenisprofessor Augustinas Voldemaras. Helemaal bevrijd wordt Litouwen pas in 1920 na succesvolle onderhandelingen van premier Voldemaras met de Russen. Tussen 1920 en 1922 bereikt hij internationale erkenning voor Litouwen.

1917   Grote Vlaamse meeting in Brussel. Onder luid gejuich verklaren de Gentse onderwijzer en activist Jan Baptist Wannyn, samen met René Declercq en Richard de Cneudt de Belgische regering-in-ballingschap, die in Frankrijk zetelt, vervallen van haar rechten en roepen een ‘onafhankelijk Vlaanderen’ uit. Wannyn wordt hiervoor na 1918 bij verstek ter dood veroordeeld. Hij wijkt met zijn gezin uit naar Nederland. Daar wordt hij leraar handelscorrespondentie (Nederlands, Frans, Engels) aan het Pontinstituut in Rotterdam.

1879   Geboorte van Edmond van Dieren, Vlaams-nationaal politicus en advocaat. Bij het begin van de

Vandaag

Edmond van Dieren (1879-1961)

Eerste Wereldoorlog wordt hij door de Duitsers krijgsgevangen genomen, maar kan in 1915 ontsnappen en Engeland bereiken. Terug in Leuven blijken zijn huis, zijn bibliotheek en al zijn dossiers vernietigd. Hij laat de moed niet zakken en neemt de verdediging op zich van zowel vervolgde activisten, waaronder August Borms, als van Adiel Debeuckelaere en andere voormannen van de Frontbeweging aan de IJzer. In 1921 is hij één van de sprekers op de eerste amnestiemeeting.

In 1929 wordt hij verkozen voor de senaat in het kiesarrondissement Mechelen-Turnhout. In 1936 en 1939 wordt hij als onafhankelijke herkozen, met de steun van het Vlaams Nationaal Verbond (VNV). Hij blijft senator tot in 1946 en is de woordvoerder van de Vlaams-nationale fractie. Van Dieren staat bekend als een onstuimige debater, een humoristische en sarcastische redenaar, een principiële, maar in wezen gematigde Vlaams-nationalist. Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog ontsnapt Edmond van Dieren aan de wegvoering naar Frankrijk en protesteert heftig tegen deze volledig illegale praktijk. In het Justitiepaleis ontmoet hij de procureur-generaal Walter Ganshof van der Meersch, waarvan de (mede)verantwoordelijkheid buiten kijf staat, en hij brengt hem een symbolische kaakslag toe.

Na de oorlog heft de Senaat zijn parlementaire onschendbaarheid op, ondanks de stevige verdediging van CVP-senator August de Boodt. Van Dieren komt voor de krijgsraad van Brussel op beschuldiging dat de kaakslag aan Ganshof een vorm van verklikking was geweest en dat hij de collaboratie had gesteund. Hij wordt veroordeeld tot 8 jaar gevangenis, in beroep verminderd tot 5 jaar en nadien, omwille van een procedurefout, tot 3 jaar. Uiteindelijk wordt hij na een nieuwe procedurefout in november 1947 vrijgesproken, na anderhalf jaar onverdiende hechtenis. Hij is nog medeoprichter en bestuurslid (1952-1954) van de Vlaamse Volksbeweging (VVB).

1864   Geboorte van Alfred Hermann Fried, Oostenrijks-Joods pacifist en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede 1911.

1855   Overlijden in Kopenhagen van de Deense filosoof Søren Kierkegaard. Hij staat voor een niet-systematische benadering van de filosofie en legde de klemtoon op de eigen verantwoordelijkheid van ieder mens. Hij schrijft zijn lezers – ‘volgelingen’ hoeft hij niet – dus niets voor, en vertrouwt erop dat zij de waarde van zijn ideeën voor hun eigen leven zullen bepalen.

Vandaag

Fjodor Dostojewski (1821-1881)

1821   Geboorte in Moskou van Fjodor Dostojevski, wereldberoemd Russisch schrijver (Misdaad en straf, De gebroeders Karamazov enz.). Hij wordt tot de aartsvaders van de conservatieve revolutie gerekend (Armin Mohler).

1790   In Londen wordt een ‘nieuwe’ bloem uit China tentoongesteld: de chrysant.

1675   De Duits/Sorbische wiskundige Gottfried Leibniz demonstreert voor de eerste keer de integraalrekening.

1513   Het klimaat speelde ons toen al parten. Dat jaar kondigt zich reeds in de eerste helft van november een uitzonderlijk strenge winter aan. In Antwerpen en Culemborg, Gelderland, wordt al vorst genoteerd. Enkele weken later bevriezen al de grote rivieren. Schaatsers kunnen in Antwerpen probleemloos de bevroren Schelde oversteken, maar ook de Maas, de Rijn en de Zuiderzee, het huidige IJsselmeer.

1115   Het Concilie van Lateranen besluit de graaf van Toulouse, Raymond VI, van al zijn functies te ontheffen en al zijn bezittingen te onteigenen, ten voordele van Simon de Montfort. Dat is de leider van de ‘kruistocht tegen de Katharen’. Achter dit religieuze voorwendsel van een strijd tegen de ketters, zit een politieke agenda verscholen: het imperialisme van de Franse koningen die de Languedoc inlijven.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Luc Pauwels

Luc Pauwels (1940) is historicus, gewezen bedrijfsleider en stichtte het tijdschrift 'TeKoS'.