JavaScript is required for this website to work.

Vandaag

De Internationale Dag van de Vermiste Kinderen start wanneer in 1979 de toen zesjarige Etan Patz verdwijnt. Pas achtendertig jaar later wordt zijn verdwijning, en dood, opgehelderd.

Het Egmontpact was een ambitieuze maar omstreden poging om het unitaire België om te smeden tot een federale staat. De onenigheid over het Pact leidde onder meer tot de oprichting van het Vlaams Blok.