fbpx


Geschiedenis, Vlaamse Beweging

26 augustus. Net binnen: de corrupte prins schiet zijn uniform uit
Elk jaar   In Tilburg Roodharigendag, dit jaar van vrijdag 26 t/m zondag 28 augustus 2022. De ‘Roodharigendag’ bestaat sinds 2005 en is een jaarlijks evenement waarop mensen met rood haar massaal bijeenkomen. Het festival is gratis en toegankelijk voor iedereen (dus ook voor niet-roodharigen). Hoogtepunt ligt traditioneel op zondag, waarbij de grote fotosessie plaatsvindt, met alle roodharigen.

Er komen jaarlijks zo’n 40.000 bezoekers uit 80 verschillende landen op af en het is daarmee het grootste internationale festival voor roodharigen.

1978   Paus Johannes Paulus I (geboren Albino Luciani) begint aan zijn pausschap. Het zal de kortste ambtsperiode ooit zijn, althans in de moderne tijd: na 33 dagen sterft hij en wordt opgevolgd door Johannes Paulus II. Na zijn plotselinge dood waren er onmiddellijk speculaties over het al dan niet natuurlijke karakter daarvan. Niettemin besloot het College van Kardinalen geen toestemming te geven voor een autopsie.

Paus Johannes Paulus I (1912-1978)

1976   De Nederlandse premier Den Uyl maakt de bevindingen van de Lockheed-commissie over prins Bernhard openbaar. De commissie was ingesteld na hoorzittingen in de Senaat van de Verenigde Staten, die onderzoek deed naar smeergeldaffaires waarbij Lockheed betrokken zou zijn.

De commissie vond geen onomstotelijk bewijs dat de genoemde 1,1 miljoen dollar daadwerkelijk bij Bernhard terecht gekomen was. Het kabinet Den Uyl besluit Bernhard te vrijwaren van vervolging. Wel moet hij zijn functie van inspecteur-generaal der Krijgsmacht neerleggen.

Prins Bernhard geeft bij de publicatie van het ‘Rapport Donner’ (van André Donner) meteen al zijn functies in het leger en het bedrijfsleven op, vanwege de ‘Lockheed-omkoopaffaire’. Hij mag (tot een pardon in 1991 van premier Ruud Lubbers) ook geen uniform meer dragen.

Op Prinsjesdag 1976 verschijnt Bernhard voor het eerst niet in uniform. Na de dood van Bernhard, in december 2004, publiceert de Groene Amsterdammer een verslag van een serie interviews met de in 2002 overleden journalist Martin van Amerongen. De prins geeft daarin toe wel degelijk geld te hebben ontvangen.

1957   Overlijden in Kapellenbos (Antwerpen) van Maurice Verbaet (74), een repressie-minister van Justitie. Deze jurist was na de Eerste Wereldoorlog een tijdlang krijgsauditeur. Die ervaring was waarschijnlijk een belangrijk argument om Verbaet op 26 september 1944, tot minister van Justitie te benoemen. Hij blijft aan tot 31 januari 1945.

Tijdens zijn ambtsperiode wordt het bestraffingsbeleid ten opzichte van de collaborateurs gekenmerkt door ontoelaatbare, chaotische toestanden, al probeert Verbaet het aantal geïnterneerden te beperken. In 1946 wordt hij werd verkozen tot senator voor de Christelijke Volkspartij (CVP), wat hij blijft tot 1954. Hij werd ook gelauwerd als grootofficier, ridder en commandeur in de Leopoldsorde.

1934   Oprichting van het Verbond van Dinaso Corporaties (VDC). Dit is min of meer de opvolger van het Verbond van Nationale Arbeiderssyndicaten (NAS), dat zichzelf ontbond nadat de regering had verboden dat het nog werkloosheidsuitkeringen betaalde. De nieuwe organisatie werd geleid door Pol Le Roy, de vroegere verbondssecretaris van NAS.

Het nieuwe Verbond van Dinaso Corporaties wilde per beroep de kernen vormen voor een solidaristische en corporatieve orde en baseerde zich hiervoor op denkers als de jezuïet Heinrich Pesch (1854-1926), de protestant Célestin Bouglé (1870-1940) en de vrijzinnige Léon Bourgeois (1851-1923).

1915   Geboorte in Den Helder (Noord-Holland) van Gré Brouwenstijn, wereldberoemde operazangeres. Sopraan. Ze treedt onder meer op in de Weense Staatsopera, de Opéra National de Paris, het Royal Opera House (Londen), in Stuttgart, Berlijn, Buenos Aires, enzovoort. In de oorlogsjaren zingt ze voor het Duitse leger tijdens ‘Weermachtsconcerten’, maar wordt daarvoor na 1945 niet verontrust. Ze overlijdt in 1999 op haar 84e.

Gré Brouwenstijn (1915-1998)

1913   De Nationale Maatschappij voor Waterdistributie wordt op last van de regering tweetalig, althans naar de verbruikers toe.

1880   Geboorte in Rome van Guillaume Apollinaire als Wilhelm Apolinary Kostrowitzky, zoon van een alleenstaande Poolse vrouw en een Italiaanse officier. Deze Franse dichter is bekend om zijn gedichten, zoals Alcools (1913) – waarin elk leesteken ontbreekt – en Calligrammes (1918), zijn verhalenbundel als Le poète assassiné (1916) en zijn erotische roman Les Exploits d’un jeune Don Juan (1911), in 1987 verfilmd onder dezelfde titel door Gianfranco Mingozzi.

Vele van zijn werken zijn in het Nederlands vertaald: De vermoorde dichter, Het dierenboek, of Stoet van Orpheus, Elfduizend roeden, of De liefdes van een hospodar, De liederlijke avonturen van een jonge don Juan, enzovoort. Hij was de bard van de artistieke avant-garde van zijn tijd. Vaak wordt Apollinaire aanzien als een voorloper van het surrealisme, een term die overigens door hem werd bedacht.

Guillaume Apollinaire (1880-1918)

In november 1918 sterft hij in Parijs aan de Spaanse griep. Hij is dan 38.

In de oude abdij van Stavelot (prov. Luik) bevindt zich een museum dat uitsluitend aan Guillaume Apollinaire is gewijd. Apollinaire heeft in 1899 een tijdje in Stavelot gewoond en beleefde er een ongelukkige liefde met het boerenmeisje Marije Dubois.

1841   August Heinrich Hoffmann von Fallersleben schrijft op Helgoland ‘Das Lied der Deutschen’, beter bekend als het Duitse nationale volkslied ‘Deutschland, Deutschland über alles’, op een melodie van Joseph Haydn. Tegenwoordig wordt nog alleen de derde strofe gezongen als nationale hymne, ‘Einigkeit und Recht und Freiheit’, maar de eerste twee strofen zijn niet verboden.

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874)

Deze melodie uit 1797, de Kaiserhymne, was ook het Oostenrijkse, nationale volkslied tot 1918.

1743   Geboorte in Parijs van Antoine Lavoisier, Frans scheikundige, botanist, astronoom, wiskundige en belastinginner. Ontdekte het element zuurstof en formuleerde de behoudswet voor materie. Ook heeft hij een scheikundige revolutie teweeggebracht in de chemische nomenclatuur.

Lavoisier wordt vaak gezien als de vader van de moderne scheikunde. Wat niet belet dat hij op zijn 50e onder de guillotine terechtkwam. De rechters verklaarden letterlijk: ‘De Republiek heeft geen geleerden nodig’.

Antoine Lavoisier (1743-1794)

1559   Filips II scheept in Vlissingen in en vertrekt naar Spanje om nooit meer naar de Nederlanden terug te keren.

1346   In de slag bij Crécy (Picardië) verslaat het Engelse leger, onder leiding van koning Edward III, de Franse troepen. De Fransen verliezen 20.000 man.

Ze hadden geen lessen getrokken uit hun nederlagen tegen het voetvolk, zoals die van de Guldensporenslag in 1302. De Franse ruiterij, weinig flexibel want te zwaar opgetuigd en geharnast, wordt afgemaakt door de Engelse boogschutters.

De Engelsen gebruiken in Crécy ook voor het eerst buskruit, maar hun kanonnen hebben geen invloed op het verloop van de slag. Ongezien: de Engelsen verliezen slechts 23 man. Edward III begint onmiddellijk aan het beleg van Calais (Kales) in Frans-Vlaanderen, dat door de Engelsen wordt bezet. Dat is het begin van de Honderdjarige Oorlog.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Luc Pauwels

Luc Pauwels (1940) is historicus, gewezen bedrijfsleider en stichtte het tijdschrift 'TeKoS'.