fbpx


Geschiedenis, Multicultuur & samenleven

Antwerpen 150 jaar Nederlands
We staan er amper nog bij stil. Maar in het licht van de geschiedenis dateert de vernederlandsing van het bestuur in Vlaanderen nog maar van eergisteren. Vier generaties geleden was het haast lachwekkend te verwachten dat Vlaanderen ooit wél in het Nederlands zou bestuurd worden.

In Antwerpen stond de Nederduitsche Bond al even op op de barricaden voor de vernederlandsing van Vlaanderen. Zowat alle Antwerpse flaminganten waren lid van die bond. Uit die Nederduitsche Bond stamde de Meetingpartij, een radicaal-liberale, antimilitaristische, Vlaamsgezinde partij die de grootste was van ’t Stad van 1862 tot 1872. Volgens de overlevering was voorman Jan Baptist Van Ryswyck de meest begeesterende spreker van de ‘meetings’. Overigens was het Jan De Laet, voor de Meetingparttij verkozen als Kamerlid, die daar als eerste in het Nederlands de eed aflegde.

Van Ryswyck en de meesten van zijn collega’s legden voor het eerst de eed van gemeenteraadslid in het Nederlands af. Op 27 augustus 1866 besliste de gemeenteraad voortaan enkel het Nederlands als officiële taal van ’t Stad te gebruiken. Voortaan spraken gemeenteraadsleden en loketbedienden in functie enkel Nederlands. 

In 1872 stelde de Liberale Partij hier paal en perk aan. De tricolore belangen primeerden, en beide landstalen dienden gelijkgesteld. Wat wilde zeggen dat de administratie van Antwerpen opnieuw geleidelijk verfranste.

Toen Jan Van Rijswijck – zoon van Jan Baptist – in 1892 burgemeester werd, draaide hij de klok weer terug en knoopte aan bij de beslissing van 1866. Het Frans werd – weliswaar in stapjes – teruggedrongen uit het Antwerpse bestuur. Ondanks herhaald aandringen van verscheiden Vlaamsgezinde verenigingen, ‘weigerde hij de Antwerpse administratie eentalig te organiseren’. Maar het mocht niet meer baten. De vernederlandsing zette zich na Van Rijswijck verder, hij had het vuur aan de lont gestoken, dat niet meer geblust raakte.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Karl Drabbe

Karl Drabbe is uitgever van Ertsberg. Hij is historicus en wereldreiziger en werkt al sinds 1993 mee aan Doorbraak.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.