Mathieu Cockhuyt

Mathieu Cockhuyt is een jonge Gentse conservatief, criminoloog en bachelor in de sociale wetenschappen. Hij ijvert voor een inclusief Vlaams – nationalisme en publiceert op mathieucockhuyt.blog.
Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans