Mathieu Cockhuyt

Mathieu Cockhuyt is een jonge Gentse conservatief, criminoloog en bachelor in de sociale wetenschappen. Hij ijvert voor een inclusief Vlaams – nationalisme en publiceert op mathieucockhuyt.blog.