JavaScript is required for this website to work.

Philippe Clerick

Philippe Clerick (1955) studeerde romanistiek en germanistiek en is leraar Nederlands. Politiek ongebonden na een extreemlinkse jeugd. Hij houdt een Clericks weblog bij van wat hem te binnen valt over Karl Marx, Tussy Marx en Groucho Marx. En al de rest.

Door het voortdurend terugkomen op dezelfde misstap is de pers mee verantwoordelijk voor het ontslag van Conner Rousseau.

Een nogal tendentieus stuk in Knack over de hoofddoek op school verwordt tot misleiding en polarisering door de keuze van koppen.