fbpx

Philippe Clerick

Philippe Clerick (1955) studeerde romanistiek en germanistiek en is leraar Nederlands. Politiek ongebonden na een extreemlinkse jeugd. Hij houdt een Clericks weblog bij van wat hem te binnen valt over Karl Marx, Tussy Marx en Groucho Marx. En al de rest.

Marrakesh – Losse invallen over het pact van.

Het pact van Marrakesh bevat veel goede voornemens voor internationale samenwerking bij natuurrampen, strijd tegen mensensmokkel enzovoort. Maar over asiel, illegale immigratie en gezinshereniging bepleit het een ongewenste versoepeling.

Eén academica in het migratiedebat

De immigratiestroom komt niet op gang door de achteruitgang, maar door de vooruitgang van de Derde Wereld. En mensensmokkel bestrijd je niet door legale routes aan te bieden aan een beperkte groep.