JavaScript is required for this website to work.
Interview

Ex-N-VA’er Bart De Meulenaer: ‘N-VA gaat mee in eco-marxisme’

'West-Vlaanderen heeft het gehad'

Horizon 2024Christophe Degreef11/3/2024Leestijd 6 minuten
Ex-N-VA-gemeenteraadslid De Meulenaer uit Roeselare: ‘Waarom wil de partij
voorop lopen in de ecologische transitie?’

Ex-N-VA-gemeenteraadslid De Meulenaer uit Roeselare: ‘Waarom wil de partij voorop lopen in de ecologische transitie?’

foto © CD

Een West-Vlaams gemeenteraadslid verlaat ostentatief de N-VA. Symptomatisch voor de problemen van de partij bij boeren en ondernemers?

Aangeboden door de abonnees van Doorbraak

Dit gratis artikel wordt u aangeboden door onze betalende abonnees. Als abonnee kan u ook alle plus-artikelen lezen. Doorbreek de bubbel vanaf €4.99/maand.

Ik neem ook een abonnement

Het rommelt bij N-VA West-Vlaanderen. Neem bijvoorbeeld Roeselaars gemeenteraadslid Bart De Meulenaer. Hij verlaat N-VA om voortaan als onafhankelijke te zetelen. De Meulenaer vindt het problematisch dat zijn ex-partij  de Vlaming overlevert aan ‘supranationale krachten met een groene agenda’. 

‘Ik wil mijn oude partij niet bashen’, zegt De Meulenaer. ‘Ik heb nog steeds veel sympathie voor mensen als Theo Francken, Darya Safai en Sander Loones. Maar ik zie hoe het Vlaamse conservatisme van de partij uitgehold wordt. Alsof Vlaanderen niet meer zelf soeverein kan nadenken zonder aan het handje van de NAVO, van de Europese Commissie en van het Wereld Economisch Forum te lopen.’

‘Ik heb tegenwoordig de indruk dat Westerse overheden hun burgers willen besturen met een soort virtuele-realiteits-applicatie waarmee ze in de huid van de burger kruipen en hem zeggen wat hij moet doen. Hoe hij moet leven, alsof hij een tele-geleid poppetje is. Dat is het begin van de dictatuur. De N-VA gaat hier te vaak in mee.’

U verwoordt op sociale media wat velen stilletjes denken, en wat u zegt lijkt ook in lijn met de resultaten van onze Doorbraak-peiling in West-Vlaanderen: West-Vlaanderen rebelleert. Maar wat was uw concrete aanleiding om de N-VA vaarwel te zeggen?

Bart De Meulenaer :‘De druppel was het feit dat leefmilieuminister Zuhal Demir (N-VA), toen ze terugkwam uit een rouwperiode, onmiddellijk federaal binnenlandminister Annelies Verlinden (CD&V) aanmaande om harder op te treden tegen de boerenbetogingen. Een Vlaams minister vraagt dus aan de Belgische overheid om in te grijpen. Vraagt Belgische repressie. Dat gaat er in mijn flamingante ziel niet in. Zeker de N-VA mag zoiets nooit toelaten.’

‘De Vlaamse regering – en de N-VA in het bijzonder – wil ook altijd heel graag Europese afspraken respecteren. Pacta sunt servanda. Tja. Als de Catalanen zich willen afscheiden van Spanje, dan zegt Europa nauwelijks meer dan dat zulks een interne Spaanse kwestie is. “Europa” geeft dan niet thuis. Dat geeft Vlaanderen volgens mij toch wat marge om breder te experimenteren met onze volkssoevereiniteit.’

Leg eens uit? 

‘”Europa” wordt door de N-VA gebruikt als bliksemafleider. Neem nu de digitale elektriciteitsmeter. De Europese Commissie zegt helemaal niet dat die verplicht is. Ze wil dat 80% van de huishoudens zo’n meter heeft. Zuhal Demir maakt daarvan dat iedereen in Vlaanderen versneld een digitale meter moet hebben.’

‘“Europa” wordt hier dus misbruikt om een onpopulaire maatregel door te duwen. Terwijl Demir ook tegen “Europa” zou kunnen zeggen: “Doe maar rustig, we bekijken op welke tijdsschaal wij in Vlaanderen digitale meters kunnen installeren zonder dat we onze burgers nerveus maken”.’

‘Voor Zuhal Demir gaat de ecologische transitie te snel, zegt ze nu. Mensen kunnen niet allemaal een elektrische wagen betalen. Maar tegelijk elektrificeert Vlaanderen het wagenpark sneller dan de Europese Commissie vraagt. Voor Europa moet dat tegen 2035. Maar in Vlaanderen doen we beter: al in 2029 wordt de verbrandingsmotor hier verboden. Waarom, in godsnaam?’

‘In die drang om dingen er snel door te duwen zie ik het spook van het marxisme, van de destructie. Eco-marxisme noem ik dat. Men lijkt dingen eerst stuk te willen maken om ze nadien “beter” en “groener” herop te bouwen. En de N-VA gaat jammer genoeg in dat maatschappijmodel mee. Dat gaat lijnrecht in tegen de conservatieve filosofie. Als iets werkt moet je het niet veranderen. En al zeker niet versneld en gedwongen door de overheid. Ik vrees dat de N-VA conservatisme is gaan verwarren met efficiëntiedenken. Maar conservatisme zegt dat de mens centraal staat. Niet dat hij efficiënt moet zijn.’

Wil u dat de Vlaamse regering in het geval van bijvoorbeeld het stikstofdecreet openlijk zegt: het milieu komt op de tweede plaats?

‘Ik denk dat het verstandig zou zijn om in tijden van oorlog eerst te kiezen voor onze voedselzekerheid, ja. Voor de mens. boeren zijn trouwens geen bedreiging voor de natuur.’

‘Trouwens: de stikstofdiscussie is een non-discussie. Wetenschappers beseffen maar al te goed dat het model achter de stikstofneerslag onzin is. Dat elk hondenkakje op een veld bij wijze van spreken de alarmdrempel doet overschrijden. Dat is waanzin, en gaat nergens meer over.’

De stikstofdiscussie gaat ook over de vaak nog ondermaatse biologische kwaliteit van onze waterlopen. Door een teveel aan stikstof overwoekeren planten die waterlopen zodat er geen opgeloste zuurstof meer in voorkomt. Daardoor verstikt het leven. Zuhal Demir wil dat probleem als leefmilieuminister aanpakken. Dat kan u haar toch niet verwijten?

‘Demir mag opkomen voor de natuur. Maar dat ze dan niet begint met de groenen te viseren wanneer het voor de N-VA electoraal begint tegen te vallen. Daar kan ik echt niet tegen. Meer nog: ik begrijp niet waarom ze de groenen gek vindt, maar eigenlijk wel hun programma overneemt.’

Heeft de fractie-Demir de N-VA gekaapt?

‘Haar kabinet zit vol met mensen met een groene overtuiging. Misschien is zij op zich niet het probleem. Op zich is het trouwens niet erg dat kabinetsmedewerkers ideologen zijn. Niemand gaat dood van een overtuiging. Maar waarom moet de N-VA, op een moment dat ze eigenlijk al jarenlang het communautaire in de koelkast heeft gestoken, met een ware doodsverachting haar eigen land hervormen onder druk van supranationale instellingen? Terwijl dat haaks staat op de cultuur en de gewoonten hier? Daar gaat de discussie voor mij over.’

Moeten ecologische maatregelen voor u op de schop, of moeten ze gewoon veel trager worden ingevoerd?

‘We verschuiven van een conservatief humanisme waarin de mens centraal staat, naar een paradigma waarin de mens onderdeel is van de natuur. Hij een dier is tussen de andere dieren. De wolf en het edelhert zijn hier welkom. Maar o wee als je een huisdier hebt, dat verstoort dan weer de “natuurlijke” gang van zaken. Ik zie het nog gebeuren dat men ons binnen afzienbare tijd de toegang tot de natuur verbiedt omdat we het bos verstoren.’

‘Vlaanderen is dichtbevolkt. We kunnen hier niet in de wildernis leven. Dit land is in cultuur gebracht. Conservatieven zouden dat moeten beseffen. Maar ook conservatieven gaan nu mee in ecologisch marxisme. De overheid decreteert wat je mag eten, wat je mag doen, welke identiteit je hebt. Onze samenleving wordt afgebroken. En dat gebeurt terwijl de N-VA in Vlaanderen aan de macht is.’

Laten we even terugkeren naar de covidperiode. Toen wilde de N-VA wel anders besturen dan wat virologen en de Belgische overheid decreteerden en wat in onze buurlanden als regel gold. Maar werd ze ook geconfronteerd met een flink deel van de Vlaamse bevolking dat het prima vond om ongevaccineerden te weren uit het publieke leven. Wat moet je daarmee als partij?

‘De N-VA maakte aanvankelijk de analyse dat het covid safe ticket onwenselijk was. Ze deed dat vanuit de juiste reflex dat vrijheid belangrijk is. Tegelijkertijd voerde men het CST wel in in Vlaanderen vanaf het moment dat België ermee dreigde. Wat voor een nationalisme is me dat? De Vlaamse regering had moedig haar bevolking moeten beschermen tegen de gekkigheden waar België en verschillende supranationale instelling om vroegen.’

‘De Vlaamse regering heeft tijdens de covidcrisis vaak gewacht op leiding van België. Terwijl we zelf ons gezondheidsbeleid hadden kunnen uittekenen. Als we hadden gewild, hadden we flink wat bevoegdheden zelf kunnen uitoefenen. Dat België Vlaanderen dan zou willen straffen is niet erg. Dan volgt België ons tenminste. Dan lopen zij achter ons aan. Nu liet Vlaanderen België inhalen.’

‘Maar u hebt wel gelijk. De niet zo moedige Vlaamse bevolking heeft uiteindelijk ergens ook wel de leiders die het verdient. Vergelijk met de Catalanen: als puntje bij paaltje komt zijn zij bereid om te zeggen dat het genoeg is, wat de gevolgen ook zijn. Soms vrees ik dat Vlamingen onafhankelijkheid niet aankunnen. Ze kunnen dat niet dragen.’

N-VA en CD&V worden opgevreten: West-Vlaanderen is Ventilus niet vergeten.

Hoe gaat West-Vlaanderen in juni stemmen?

‘De N-VA wordt opgevreten. CD&V ook. West-Vlaanderen is Ventilus niet vergeten, en het stikstofdecreet heeft de boeren doen afhaken. De N-VA heeft vele mensen in de steek gelaten. Vlaams Belang gaat hier sterk scoren. Dit is een conservatieve provincie van ondernemers en boeren. Alles wat zweemt naar centralisme, marxisme en betutteling wordt hier afgestraft.’

‘Kijk, het is niet dat we hier tegen de staat zijn. De boeren willen niets liever dan dat de staat hen met rust laat. Een boer wil niet betogen in Brussel. Wil zich niet in de kijker werken door stro in brand te steken in de hoofdstad. Maar als Demir hen koeioneert en opjut, ja, dan krijg je heibel. Het is Demir die van de boer een vijand van de staat maakt.’

‘Natuurlijk besef ik dat Vlaams Belang om electorale redenen nu voor de boeren kiest. Maar we kunnen niet ontkennen dat ze hier gewoonweg enkele sterkhouders hebben die het goed kunnen uitleggen. Trouwens, wat de N-VA ook parten gaat spelen, is het feit dat de linkervleugel nu misschien eerder op Vooruit-voorzitter Melissa Depraetere gaat stemmen.’

Gaat u naar het Vlaams Belang?

‘Dat weet ik niet. Ik ben een principiële tegenstander van het cordon sanitaire. Ik heb de houding van mijn ex-partij over het VB nooit begrepen. Men riep wel dat met het Vlaams Belang niet te besturen viel. Maar da’s nogal zwak als je als grootste Vlaamse partij zo weinig voor Vlaanderen hebt kunnen doen als de voorbije jaren. Zelfs de kernuitstap was een feit toen de N-VA federaal mee regeerde.’

‘Ik koop mezelf ooit misschien een lidkaart van het VB. Maar ik heb wel een probleem met bepaalde linkse analyses uit hun partijprogramma. Ik geloof niet in een grote overheid. Een bevolking is pas soeverein als om te beginnen het individu soeverein is, dan de familie, en dan het volk.’

‘Etatistisch nationalisme boezemt me een zekere angst in. Stalin en Hitler waren staatsnationalisten. Als ik ooit op een lijst van het VB ga staan, dan wil ik dat statutair bepaald wordt dat ons nationalisme geen nationalisme van blond haar en blauwe ogen is. Ik ben niet dat soort nationalist. Mijn cultuur is belangrijk, maar biologisch determinisme niet.’

‘Soms twijfel ik eraan hoe het VB denkt te moeten besturen. Ik denk dat zij soms voorstanders van een sterke staat zijn. Een staat die uiteindelijk ook zegt hoe de burger moet leven.’

Christophe Degreef is onafhankelijk journalist. Niet oud, maar wel old skool. Eerder werkte hij voor Brussel Deze Week en de Vlaams-Brusselse Media.

Commentaren en reacties