fbpx


Economie, Europa
begroting

Begroting onder de Europese loep
Op 23 mei heeft de EU-Commissie zijn jaarlijks lentepakket in het kader van Europees semester 2018 gepubliceerd met o.m. begrotingsdoorlichtingen en beleidsaanbevelingen per land. Uit de overvloed aan (interessante) info leren we dat België het voordeel van de twijfel krijgt en dat maakt de federale regering gelukkig.

Wollige communicatie

In 2017 verbeterde het structureel vorderingensaldo met 0,8%-punten van het bbp, wat beter is dan de EU-norm van 0,6 procentpunten. In 2016 was dat slechts 0,1 procentpunt, zodat over de jaren 2016-2017 België niet ‘slaagt’. Na veel vijven en zessen besluit de EU-Commissie ‘there is no sufficient evidence to conclude that Belgium is non-compliant with the required adjustment path towards the medium term objective (MTO)[1] in 2017 and over 2016 and 2017 together’.Tegen de achtergrond van de te verwachten afwezigheid van aanzienlijke maatregelen en de verslechtering van het structureel vorderingensaldo bij ongewijzigd beleid zal dat er mogelijks in mei 2019 en zeker in mei 2020 anders uitzien: ‘following an overall assessment, a significant deviation from the adjustment path towards the MTO is to be expected in 2018 and 2019 putting at risk compliance with the requirements of the preventive arm of the Pact. Belgium is also assessed to be at risk of significant deviation in 2017 and 2018 together’.[2]Het is onwaarschijnlijk dat de EU-Commissie scherpe taal gaat gebruiken in de week voor de parlementsverkiezingen van 26 mei 2019. Mogelijks is dat anders in mei 2020, maar ook dan is het niet zeker dat er een ‘significant deviation procedure’ zou worden gestart tegen België, zoals dat nu het geval is met Roemenië en Hongarije.De moraal is dat de huidige federale regering niet veel te vrezen heeft van de EU-Commissie. De volgende federale regering zal geconfronteerd worden met een wat agressievere EU-Commissie en de harde realiteit. Die kan eventueel nog wat harder zijn dan we nu vermoeden inzake conjunctuur- en/of renteontwikkeling, en/of als de verlaging van de vennootschapsbelasting, die zogenaamd budgettair neutraal is, dat toch niet blijkt te zijn.

Optimism is a moral duty

Te pas en vooral te onpas verwijten sommige ministers van de federale regering dat de EU-Commissie te pessimistisch is in haar vooruitzichten. In de lente van 2017 verwachte de EU-Commissie in 2017 een nominaal vorderingentekort van 1,9% van het bbp,[3] wat uiteindelijk maar 1% van het bbp bleek te zijn. Wat daar zelden wordt bij verteld, is dat betere conjunctuur, éénmalige factoren en lagere rentelasten het overgrote deel van het verschil verklaren. Het structureel primair overschot werd uiteindelijk maar voor 0,2 procentpunten van het BBP onderschat.

Redelijkerwijze kan dit geen grond zijn om het begrotingswensdenken van sommige federale ministers te verantwoorden.

Coda

Midden vorige week publiceerde KBC zijn Economische Vooruitzichten met daarin voor België lagere groeiverwachtingen en hogere overheidstekorten.

Nominaal vorderingentekort in % van het bbp

2018 2019
Stabiliteitsprogramma april 2018 -1,0 -0,7
Lentevooruitzichten EU -1,1 -1,3
KBC mei 2018 -1,3 -1,5

—-

[1] Wat voor België een structureel evenwicht is.
[2] European Commission, Assessment of the 2018 Stability Programme for Belgium, 23.5.2018, p.25.
[3] In het Stabiliteitsprogramma van april 2017 was dat -1,6 % van het bbp.
[google_analytics_views]

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Danny Geerts

Danny Geerts (1951) is gepensioneerd economist. Hij laat regelmatig zijn licht schijnen op de politiek (en het effect op de economie) in zijn eigen webblog.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Commentaar open
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.