JavaScript is required for this website to work.

België is inefficiënt, kost handenvol geld en de regio’s zijn fundamenteel verschillend

NieuwsPieter Bauwens24/5/2022Leestijd 3 minuten
31% van de Vlamingen ziet Antwerpen wel zitten als hoofdstad.

31% van de Vlamingen ziet Antwerpen wel zitten als hoofdstad.

foto © Unsplash

Onderzoek voor het Overlegcentrum Vlaamse Verenigingen (OVV) leert dat de Vlaming bezorgd is om koopkracht en België inefficiënt vindt.

Financiën, daar ligt de Vlaming wakker van. In een onderzoek van iVox in opdracht van het Overlegcentrum Vlaamse Verenigingen (OVV) plaatst meer dan de helft van de Vlamingen de koopkracht in de top vijf van zijn of haar zorgen. Als het erop aankomt, zien nog méér Vlamingen in dat België hoogst inefficiënt is.

Bijna 80 % van de Vlamingen vinden dat de staatsstructuur te veel geld kost, te veel tijd vraagt en vooral veel energie opslorpt die voor  urgentere zaken gebruikt kan worden. Energie die bijvoorbeeld moet gaan naar de betaalbaarheid van de sociale zekerheid. 8 op de 10 Vlamingen vreest dat die op termijn onbetaalbaar wordt. Bijna de helft van de ondervraagden vindt dat de transfers naar Wallonië moeten beperkt zijn in de tijd.

Onderzoek

iVox ondervroeg een staal representatief op geslacht, leeftijd, diploma en stemgedrag van 1.000 Vlamingen over tal van domeinen. Met het onderzoek wou het OVV op een objectieve manier vaststellen hoe de Vlaming zijn of haar toekomst ziet, wat de bezorgdheden zijn en welke problemen dringend moeten worden aangepakt. Het OVV wou ook nagaan hoe gedacht wordt over communautaire discussies. Vaak worden dergelijke discussies afgedaan als intellectueel gespreksonderwerp zonder voorwerp. Uit de studie blijkt dat de Vlamingen toch bezorgd zijn voor de toekomst van hun kinderen.

Slecht 26 % van de Vlamingen wil dat België terug een unitaire staat wordt met minder autonomie voor de regio’s. Een staatsstructuur met vier regio’s, zoals de Waalse regeringspartij PS voorstelt, vindt ook niet veel genade bij de Vlaming. Mocht Vlaanderen onafhankelijk worden, verkiest 31 % Antwerpen als hoofdstad en telkens 19 % Gent of Brussel. Ook vindt 48 % dat het Koningshuis achterhaald is.

Sociale zekerheid

Frappant is wel dat de helft van de Vlamingen de samenwerking tussen de gemeenschappen een verrijking vindt. Toch zeggen evenveel Vlamingen dat Vlaanderen en Wallonië fundamenteel verschillend zijn en dus elk een eigen beleid moeten voeren. 57 % van de respondenten geven gewoon grif toe dat België vandaag niet efficiënt werkt. Evenveel van de respondenten vinden dat Vlaanderen en Wallonië zelf financiële verantwoordelijkheid moeten dragen.

Wat de sociale zekerheid betreft, zeggen ongeveer evenveel Vlamingen (40 %) dat die of Vlaams of Belgisch moet zijn. Opvallend is wel dat vooral 55-plussers, een doelgroep die zich meer aangesproken voelt, de sociale zekerheid op Vlaams niveau willen organiseren. Uit de studie blijkt dat financiële draagkracht de bezorgdheid bij uitstek is, gevolgd door de huidige oorlogsdreiging en bij uitbreiding terreur.

Migratie en identiteit

Vlamingen zijn gastvrij. Zo omschrijven ze zichzelf in het onderzoek. Zo’n 48 % van de Vlamingen vinden nieuwkomers een verrijking. 22 % stelt dat de Vlaamse cultuur op die manier kan evolueren, maar diezelfde Vlaming (78 %) stelt wel dat de nieuwkomers zich  moeten aanpassen aan de gewoontes en tradities. Nederlands kunnen is voor driekwart van de Vlamingen een absolute voorwaarde. Integratie, zo zegt 71 %, is essentieel voor onze samenleving. Het onderwijs is daarbij een belangrijk instrument. Evenveel Vlamingen (71 %) vinden dat kinderen die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands, les moeten krijgen in het basis- en secundair onderwijs in het Nederlands. Slechts 18 % vindt dat dit kan in de thuistaal.

Gevraagd naar hun identiteit, zegt 61 % van de Vlamingen zich sterk verbonden te voelen met Vlaanderen. 7 op de 10 Vlamingen geven aan fier te zijn op hun Vlaamse identiteit en 78 % vindt dat we de Vlaamse cultuur moeten beschermen. Gevraagd welke kenmerken ze aan een Vlaming toeschrijven, stelt 36 % ‘harde werker’ bovenaan. Bij de doorsnee Belg zien ze als belangrijkste kenmerk ‘traditioneel’ en bij de Franstalige Belg ‘levensgenieter’.

Vlaming zijn om Europeër te worden

Over de Europese Unie is de Vlaming zeer duidelijk. Vlaanderen moet in de EU blijven, maar de EU heeft te weinig voeling met zijn burgers (50 %). Zo’n 35 % van de Vlamingen vindt dat de EU te veel macht heeft over Vlaanderen en 42 % vindt dat Vlaanderen haar eigen klemtonen moet kunnen leggen in de Europese Unie, onafhankelijk van de Belgische vertegenwoordiging.

Volgens het OVV is zorgvuldig omspringen met belastinggeld meer dan ooit aan de orde, nu blijkt dat de Vlaming vooral wakker ligt van de betaalbaarheid van levensnoodzakelijke middelen. Het OVV stelt verder te zullen inzetten op zorgvuldig bestuur voor Vlaanderen, met als belangrijkste maatstaf het in stand houden van de welvaart.

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak. Journalistiek heeft hij oog voor communautaire politiek, Vlaamse beweging, vervolgde christenen en religie.

Commentaren en reacties