fbpx


Binnenland, Communautair, Economie

Communautaire verschillen in sociale zekerheid blijven groeien
Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ) onderzoekt jaarlijks de verschillen in de uitgaven tussen Vlaanderen en Wallonië op basis van de gegevens van hun federalen koepel, ‘de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen’. Een steekproef van meer dan een half miljoen inwoners.

Uitgaven

Het VNZ stelde bij die onderzoeken vast dat de consumptieverschillen tussen Vlaanderen en Wallonië systematisch afnamen tot ongeveer 50 euro per hoofd in 2010. Die afname werd toen telkens bevestigd door de Riziv-studies, zeg maar de officiële cijfers. Maar vanaf 2011 was er een merkwaardige trendbreuk. Het uitgavenverschil steeg opnieuw tot meer dan het dubbele, namelijk 109,93 euro.

De resultaten van het Riziv voor 2015 zijn nog (lang) niet bekend, maar de cijfers van het VNZ bevestigen de trend van de laatste jaren. Het verschil tussen de gemiddelde ziektekosten voor een Vlaming (€ 2.108,87) en een Waal (€ 2.244,94) stijgt in 2015 opnieuw, tot 136,07 euro per persoon (tegenover € 113,46 in 2014). In Wallonië werd er in 2015 per hoofd 6,4 % meer uitgegeven voor gezondheidszorg.

Uitgaven gezondheidszorgen 2015:

   

 

Aantal rechthebbenden

Totale uitgaven

Uitgaven/hoofd

Vlaanderen

219.724

367.354.513

2.108,87

Wallonië

250.658

453.180.759

2.244,94

Brussel

47.728

78.859.471

2.089,24

(niet toewijsbaar)

 

226.400.753

 

Totaal

518.110

1.125.795.496

2.172,89

       

Inkomsten

Naast een verschil in de uitgaven is er ook een duidelijk verschil bij de inkomsten. Op basis van de bijdragen voor sociale zekerheid in 2014 (laatst bekende jaar) stellen we vast dat een Vlaamse titularis binnen de Neutrale landsbond jaarlijks 19.264,64 euro aan sociale zekerheidsbijdragen betaalt, tegenover een Franstalige ‘slechts’ 15.060,58, of een verschil van ruim 4.200 euro!

Bijdragen aan de sociale zekerheid (voor het jaar 2014):

 

 

Aantal gerechtigden

Totale bijdragen

Bijdrage/

gerechtigde

Vlaanderen

145.302

2.799.190.588

19.264,64

Wallonië

164.606

2.479.061.681

15.060,58

Brussel

32.422

518.558.415

15.994,03

Totaal

342.330

5.796.810.684

16.933,40

         

Consumptieverschillen

In de discussie over de meeruitgaven bij de sociale zekerheid draait het rond de vraag of die meeruitgaven ‘objectiveerbaar’ zijn. Zijn er socio-economische factoren die het verschil bij inkomsten én uitgeven verklaren?

Het VNZ onderzocht waar de verschillen in de uitgaven zitten. Volgens het ziekenfonds zijn die veroorzaakt door een andere gezondheidscultuur in noord en zuid. In Vlaanderen zijn er bijvoorbeeld minder hospitalisatiedagen en is de centrale rol van de huisarts als beheerder van het eigen medische dossier  (Globaal Medisch Dossier –GMD) al sterk ingeburgerd. In Wallonië en Brussel is de populariteit van het GMD daarentegen veel lager.

Aantal Hospitalisatiedagen in 2015:

 

 

 

Aantal rechthebbenden

Aantal Hospidagen

Hospidagen/

hoofd

Vlaanderen

219.724

627.468

2,86

Wallonië

250.658

769.682

3,07

Brussel

47.728

156.223

3,27

Totaal

518.110

1.553.373

3,00

       

Aantal Globaal Medisch Dossiers (GMD):

 

 

Aantal rechthebbenden

Aantal GMD’s

Percentage

Vlaanderen

219.724

141.274

64,30%

Wallonië

250.658

96.514

38,50%

Brussel

47.728

15.669

32,83%

Totaal

518.110

253.457

48,92%

       

Aantal dossiers verhoogde tegemoetkoming (VT):

 

 

Verhoogde tegem.

Percentage leden

 

Vlaanderen

25.555

11,63%

 

Wallonië

55.398

22,10%

 

Brussel

9.614

20,14%

 

Totaal

90.567

17,48%

 

           

In Wallonië ‘genieten’ bijna dubbel zoveel personen van het recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming (Personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming. Zij betalen minder voor gezondheidszorg en hebben nog andere financiële voordelen). Ook de cijfers van Brussel zijn vrij alarmerend met 20 % van de bevolking.

De vraag moet toch gesteld worden hoe dat komt. Is er hier geen sprake van een collectieve verantwoordelijkheid bij de Franstalige en Brusselse beleidsverantwoordelijken?

Uitkeringsdagen

Nog frappanter is de evolutie van het aantal uitkeringsdagen. Waar het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië een vijftal jaren geleden nog 3,8 dagen bedroeg, is dit intussen opgelopen tot 5,7 dagen meer uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid of invaliditeit per titularis.

Aantal dagen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit:

 

 

Aantal gerechtigden

Aantal uitkeringsdagen

Dagen/gerechtigde

Vlaanderen

146.417

2.739.531

18,71

Wallonië

165.999

4.034.001

24,30

Brussel

32.588

531.817

16,32

Totaal

345.004

7.305.349

21,17

Door de strengere controles in het kader van de werkloosheidsreglementering zal deze kloof in de invaliditeitsverzekering en arbeidsongeschiktheid tussen Vlaanderen en Wallonië wellicht nog toenemen.

De cijfers zijn voor het VNZ een reden om te pleiten voor meer responsabilisering en voor de communautarisering van de volledige ziekte- én invaliditeitsverzekering. Daarnaast geeft de in- en uitgavenkloof, in de federale sociale zekerheid, toch wel een andere kijk op de talrijke besparingen op dit moment en legt een zware hypotheek op de ‘betaalbaarheid van zorg’ voor de komende generaties. Vreemd dat het sociale middenveld hiervoor geen actie onderneemt…

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Pieter Bauwens

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.