JavaScript is required for this website to work.
Politiek

De afgang van het WEF: E finita la commedia.

Michael Verstraeten 24/1/2023Leestijd 4 minuten
Drie visionairen: Petra De Sutter, Koning Filip en Klaus Schwab in Davos 2023.

Drie visionairen: Petra De Sutter, Koning Filip en Klaus Schwab in Davos 2023.

foto © Belga

De jaarlijkse WEF conferentie verliep in mineur. Schwab’s project mislukt, en maar goed ook. Dat schrijft Michaël Verstraeten (Vrijheid) in deze vrije tribune/

Aangeboden door de abonnees van Doorbraak

Dit gratis artikel wordt u aangeboden door onze betalende abonnees. Als abonnee kan u ook alle plus-artikelen lezen. Doorbreek de bubbel vanaf €4.99/maand.

Ik neem ook een abonnement

De jaarlijkse hoogmis van hogepriester Claus Schwab in Davos zit erop. De korte slotverklaring van de WEF-president Børge Brende was een afspiegeling van een week in mineur, ondanks de hoogdravende en zelfvoldane toespraken die dit evenement kenmerken. Dat schrijft Michael Verstraeten (Vrijheid) in deze vrije tribune. 

Brende kwam niet veel verder dan wat opwinding over een paar tientallen bedrijven die commissies hadden opgezet. Hier en daar ter wereld worden non-profits opgericht om technologie, veerkracht en het obligate klimaat te verbeteren. That’s it. Na alle voorspellingen van Klaus Schab hadden we nu minstens een groot applaus verwacht voor de realisatie van de Grote Reset. Behalve een bij wijlen van vreugde kirrende Ursula von der Leyen, heeft niemand die reset gezien.

Privévliegtuigen en escortdames

Ter herinnering: Schwab had voorspeld dat door corona – niet door de maatregelen – zoals bij de pest, de economie zwaar zou krimpen. Met 30 % in Duitsland bijvoorbeeld. Die krimp zou permanent zijn. Door onze enorme armoede zouden we het consumeren beu zijn geworden. We zouden kiezen voor het klimaat en immateriële weldaden. Daarbij zouden we een gigantische digitale revolutie meemaken.

Niets daarvan heeft zich gerealiseerd. Mocht het boekje van Schwab getuigen van verregaande ziener-capaciteiten, dan was Davos dit jaar een feest geweest en zouden we ook zowat permanente coronamaatregelen hebben tegen allerlei al dan niet ingebeelde ziekten. Edoch: de top werd gedomineerd door privévliegtuigen en escortdames.

Waaraan heeft het WEF haar gigantische afgang te danken?

Er zijn meerdere factoren. Vooreerst is het gebruikelijk in de internationale politiek dat topontmoetingen gepaard gaan met veel grootspraak. Hoe meer de verklaring ronkt, hoe beter voor de camera’s. De Amerikaanse gewezen buitenlandminister en klimaatgezant John Kerry verwoordde het opvallend duidelijk. ‘Wij zijn de uitverkorenen’, sprak hij de zaal apostolisch toe. Weinig verrassend voegde hij eraan toe dat een mystieke interplanetaire kracht hen die inspiratie heeft gegeven. De goddelijkheid van de leidende gutmenschen is niet ver meer af.

Maar de harde realiteit is dat zodra al die goden van de berg afdalen, ze al lang vergeten zijn hoe verheven ze wel zijn. De politieke leiders denken dan alleen nog aan elke punt achter de komma van hun eigenste volgende kiespeiling. De bedrijfsleiders aan hun bonus afhankelijk van balanced scorecards en KPI’s. Hetzelfde gebeurt bij andere internationale topontmoetingen. Herinner u de klimaattoppen die iedere keer weer vaststellen dat de doelstellingen van de vorige top niet worden gehaald. Herinner u het vals prijsplafond voor gas van de EU dat kan worden opgeschort. Veel bla bla, en weinig boem boem. Het is een al zeer oude internationale traditie.

Gebuisde professor

Ten tweede is er een groot probleem met de werkelijkheidsvreemde aannames van professor Schwab. Zijn centraal uitgangspunt is dat hij de economie van de middeleeuwse pest als basis neemt om de gevolgen van corona in te schatten. Dat we in een totaal andere economie zitten, en het percentage doden totaal niet vergelijkbaar was met de pest, ontgaat de man. Hij voorspelde het ‘groot succes’ van de coronamaatregelen en de permanente angst bij de bevolking. Die angst vormt de basis van de permanente krimp in de economie en de keuze voor het keihard consuminderen. Het hoeft dus helemaal niet te verwonderen dat de voorspellingen die worden gedaan door Schwab er totaal naast slaan.

De top van het bedrijfsleven en de politiek staat in Davos te juichen voor een zweverige gebuisde professor. Treffend geïlustreerd door een mevrouw met een gevlochten lampadaire op haar hoofd die in een volle zaal uitkraamde dat we moeten allemaal healen om zo tot de Almachtige te komen, weg van de niet-fysieke crisis, om zo onze plaats in de mensheid terug op te nemen. Om nog maar te zwijgen van een kwaaie Indiase Mevrouw die stellig beweerde dat in 2070 maar liefst 3 miljard mensen zouden wonen in … onbewoonbaar gebied. Geen enkele eerbiedwaardige aanhoorder stond recht om haar te wijzen op de ongerijmdheid van haar postulaten.

Naïef geloof in overheid

Derde grote oorzaak voor het falen van het WEF is een naïef geloof in de sterke overheid. Voor Schwab zou de sterke overheid aan belang winnen na corona. Immers zullen de luttele overlevenden van het virus dankbaar zijn dat die sterke overheid Vandenbroucke-gewijs hun leven heeft gered. De overlevenden zijn zelfs zo dankbaar dat ze op allerlei andere terreinen nu dolgraag meer overheid willen. De overheid als de ultieme onfeilbare bestuurder die het leven en de wereld controleert. Vooral op vlak van besmettelijke ziekten en klimaat.

Het falen van de communisten als supercontroleurs is volledig vergeten. Maar in zijn eindejaarsboodschap van 2021 gaf Bill Gates al aan dat die verwachting totaal niet is uitgekomen. Integendeel. De geloofwaardigheid van de overheid heeft door de verkeerde aanpak van corona wereldwijd een gigantische deuk gekregen. De politici zwalpen rond om het vertrouwen te herstellen maar dat wil maar niet lukken. Dat komt omdat ze samen met Schwab geloven dat de aarde en de mensheid kan worden bestuurd en gecontroleerd. Om het met Elchardus te zeggen: de mens en de wereld zijn voorspelbaar geworden. Dat soort van gemeenplaatsen dus. Maar driewerf helaas, dat is niet het geval. De hovaardige zelfoverschatting loopt tegen de limieten van de realiteit aan. Politici kunnen de aarde, het klimaat en de mensheid niet sturen naar hun plannen en hun wil. Dat aspect van de goddelijkheid is hen niet gegeven.

Informele wereldregering

In de natte dromen van Klaus Schwab kam hijzelf voor als de creator van de ultieme wereldregering. De consensusregering na het einde van de geschiedenis van Fukuyama. De gutmenschen die samen de overheden en de kabinetten zouden ‘penetreren’ om de aarde van de voorspelde ondergang te redden. Een eerder technische kwestie. Van die informele wereldregering is nooit iets in huis gekomen. Alleen hardnekkige complotdenkers geloven daar nog in.

President Børge Brende gaf het aan in zijn slottoespraak: deze wereld is gefragmenteerd. Dat ‘het plan’ minutieus over de wereld wordt uitgerold, vergeet het. Heel het WEF is één grote mislukking. Gelukkig maar, want veel democratische legitimiteit hebben Schwab en zijn kornuiten alvast niet. We kunnen hen reduceren tot wat ze eigenlijk zijn: een stel peperdure druktemakers waar zowat alleen de Nederlandse regering voor in zwijm valt.

De auteur is advocaat en voorzitter van de partij Vrijheid

Commentaren en reacties