fbpx


Religie

De moslimbroeders zijn een potentieel gevaar in België
Het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, ook wel het Comité I genoemd, heeft een ‘Toezichtonderzoek naar de opvolging door de inlichtingendiensten van de Moslimbroederschap en van de eventuele bedreiging die zij in België vormen’ gepubliceerd. Geen bedreiging De voornaamste conclusies zijn dat er wat betreft de communicatie tussen de inlichtingendiensten met betrekking tot de moslimbroeders heel wat verkeerd loopt, en dat de moslimbroeders op korte termijn geen bedreiging vormen voor België, maar dat ze door infiltratie…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, ook wel het Comité I genoemd, heeft een ‘Toezichtonderzoek naar de opvolging door de inlichtingendiensten van de Moslimbroederschap en van de eventuele bedreiging die zij in België vormen’ gepubliceerd.

Geen bedreiging

De voornaamste conclusies zijn dat er wat betreft de communicatie tussen de inlichtingendiensten met betrekking tot de moslimbroeders heel wat verkeerd loopt, en dat de moslimbroeders op korte termijn geen bedreiging vormen voor België, maar dat ze door infiltratie aan invloed winnen, en hun ideeëngoed niet compatibel is met onze democratische waarden.

‘Het Vast Comité I is belast met de controle op de activiteiten en de werking van de Veiligheid van de Staat en van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid. Daarnaast oefent het, in de regel samen met het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, de controle uit over de werking van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse en over de verschillende diensten die dit coördinatieorgaan ondersteunen’, lezen we op hun website.

En ook: ‘Het Comité is ook belast met de controle op de gemeenschappelijke gegevensbanken terrorist fighters en haatpropagandisten, en dit samen met het Controleorgaan op de Politionele Informatie (COC). Tenslotte werd het Comité in 2018 aangesteld als Bevoegde Toezichthoudende Autoriteit (BTA). In deze hoedanigheid ziet het toe op de naleving van de regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij tal van diensten en personen die gegevens verwerken in het kader van de ‘nationale veiligheid’.

Hoofddoek promoten

Om te beginnen is het al niet eenvoudig om een definitie te geven van wat de moslimbroeders in België zijn. Er is immers in ons land geen enkele organisatie die zich formeel het Moslimbroederschap noemt. Wel zijn er organisaties onder een andere naam die of afhangen van de internationale broederschap, of er mee sympathiseren.

Zo is er in België de Ligue des Musulmans de Belgique (LMB). In Brussel is er ook de Council of European Muslims (CEM), die lobbyt bij de Europese instellingen. En met succes, want de CEM zit achter een door de Europese Commissie georganiseerde campagne om de hoofddoek te promoten, onder het mom dat dit de diversiteit in de samenleving ten goede komt. Volgens La Libre Belgique zijn er in België 39 organisaties die banden hebben met de moslimbroeders. Het volstaat overigens om de eerste de beste islamitische boekhandel binnen te stappen om te begrijpen dat het ideeëngoed van de moslimbroeders populair is in dit koninkrijk.

De Standaard omschrijft deze week de Moslimbroederschap als ‘conservatief-islamistisch’. Dit is ietwat problematisch. Niet alleen is deze term dubieus (waar ligt precies het onderscheid tussen islam en islamisme?), de term islamisme is onvertaalbaar in het Arabisch. Dat heeft als vervelend gevolg dat in Arabischtalige kranten en magazines en websites de term islamisten steevast wordt vertaald als moslims. Dat wekt de indruk dat Europese landen de moslims in het algemeen zouden viseren, en niet zo zeer de extremisten onder hen.

Egypte

Wat we natuurlijk wel weten is dat de Moslimbroederschap in 1928 in Egypte werd opgericht door Hassan al Banna, snel groeide en zich internationaal vertakte. De in Frankrijk en België bekende, maar in onmin geraakte moslimprediker Tariq Ramadan, is een kleinzoon van Hassan al Banna. In België zijn de moslimbroeders aanwezig sinds de jaren ’60. In Egypte, Rusland, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein is de Moslimbroederschap verboden omdat het een terroristische organisatie zou zijn.

In de hierboven genoemde Arabische landen gebeurt dat echter niet om de democratie te verdedigen. Niet alleen heersen in al die landen autoritaire of dictatoriale regimes, in Egypte worden, terwijl de moslimbroeders hard worden aangepakt, de al even enge salafisten met rust gelaten. In Europa is Oostenrijk het enige land waar de moslimbroeders verboden zijn. In Frankrijk hebben de moslimbroeders 50.000 leden en beheren ze 147 moskeeën.

De VSSE, zeg maar de Staatsveiligheid, zegt dat ze de moslimbroeders actief opvolgt door haar dienst counter-extremisme. De Veiligheid van de Staat (VSSE)is een burgerlijke inlichtingendienst die valt onder het gezag van de minister van Justitie. De VSSE bestaat sinds 1830 en wordt sinds 1998 geregeld door de wet houdende regeling op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De ADIV, dat is de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid, afhangend van het ministerie van defensie, bestudeert de invloed van de moslimbroeders binnen het leger. Maar het rapport toont dus aan dat de communicatie tussen de diverse inlichtingendiensten mank loopt.

Bemiddelaar

‘Om te strijden tegen de strategie van de moslimbroeders en te vermijden dat de beweging de positie kan innemen van bemiddelaar tussen de moslimgemeenschappen en overheden, is de VSSE van mening dat het van groot belang is om vanaf heden te investeren in sensibilisatie van deze overheden en de administraties’, luidt het in het rapport van het Comité I.

Dit jaar komt er een actieplan met betrekking tot de moslimbroeders waarbij zowel justitie, defensie, binnenlandse zaken, de federale politie als OCAD worden betrokken. Het OCAD is het federale kennis- en expertisecentrum dat de terroristische en extremistische dreiging in België en tegen de Belgische burgers en belangen in het buitenland evalueert én de aanpak ervan mee coördineert. De dienst valt onder de voogdij van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. De VSSE bereidt een brochure over de moslimbroeders voor die op grote schaal zal verspreid worden.

Het Vast Comité I herhaalt haar oproep om kandidaten voor een aantal openbare functies te screenen. Daarbij heeft men natuurlijk de affaire Ihsane Haouach in gedachten. Deze door Ecolo gesteunde gesluierde regeringscommissaris nam afgelopen zomer ontslag bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Ze had dubieuze uitspraken gedaan over de scheiding tussen georganiseerde godsdienst en staat (meestal verkeerdelijk scheiding tussen kerk en staat genoemd, alsof enkel kerken een probleem zouden kunnen vormen, en niet moskeeën of ander gebedsoorden), en vermeende banden met de moslimbroeders, banden die zij overigens ontkent. Het is overigens naar aanleiding van deze affaire dat het Comité I het hier besproken rapport heeft gepubliceerd.

Turkse moskeeën

Blijft de vraag hoe het komt dat men enkel de moslimbroeders viseert, en niet het geheel van islamitische extremistische organisaties zoals salafistische bewegingen, door Saoedi-Arabië gesteunde wahabisten, en Turkse moskeeën in België, omdat Turkije de moslimbroeders, samen met Qatar, actief steunt.

Als het gaat over Turkije werd afgelopen decennia steevast het onderscheid gemaakt tussen moskeeën gesteund door de Turkse overheid (zeg maar de Diyanet, het Turkse ministerie voor godsdienstzaken) en moskeeën die afhangen van het reactionaire Milli Gorus, een beweging die nauw aanleunt bij het ideeëngoed van de moslimbroeders. Nu de Turkse president Erdogan de moslimbroeders steunt, is het onderscheid tussen Diyanet en Milli Gorus wel heel dun geworden.

Terroristisch of niet, het ideeëngoed van de moslimbroederschap staat haaks op de Belgische grondwet en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. En ook al plegen de moslimbroeders of hun sympathisanten geen aanslagen in België, de indoctrinatie van een aantal moslims door deze beweging is wel degelijk problematisch.

Lieven Van Mele

Lieven Van Mele is Midden Oosten-reiziger en volgt sedert de jaren '90 de actualiteit in de Arabische wereld en het fenomeen van de islamisering in de islamitische wereld en het Westen.