JavaScript is required for this website to work.
post

De waarheid in een paleis van leugens

Hoe de Spaanse griep Waalse federalisten en Vlaams-nationalisten verenigde

Nick Peeters1/8/2020Leestijd 4 minuten
Célestin Demblon was een moedig doch eenzaam verdediger van de Vlaamse rechten.
Zo toonde hij zich een voorstander van het federalisme. Dat kwam in de praktijk
neer op de administratieve scheiding van de twee landshelften. Ook deelde hij de
antimilitarisme overtuiging van de Vlaams-nationalisten in de nasleep van de
Eerste Wereldoorlog. Zijn verzet tegen de onrechtvaardigheden en het beleid van
de toenmalige Belgische staat vergemakkelijkte zijn politieke carrière
allerminst.

Célestin Demblon was een moedig doch eenzaam verdediger van de Vlaamse rechten. Zo toonde hij zich een voorstander van het federalisme. Dat kwam in de praktijk neer op de administratieve scheiding van de twee landshelften. Ook deelde hij de antimilitarisme overtuiging van de Vlaams-nationalisten in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog. Zijn verzet tegen de onrechtvaardigheden en het beleid van de toenmalige Belgische staat vergemakkelijkte zijn politieke carrière allerminst.

foto © onbekende fotograaf ca. 1880 / publiek domein

In de jaren 20 inspireerde een dodelijke epidemie Walen en Vlamingen tot antimilitaristische, anti-elitaire kritiek op het Belgische systeem

Commentaren en reacties